Uploaded by meteakan

Kimya dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı

advertisement
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF KİMYA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Sınıfı: …………….
No: …………….
Adı: ……………………………………………...
Not: ……………….
Her sorunun doğru cevabı 10 puan değerindedir. Sınav süresi bir ders saatidir. Başarılar
1. 0,4 M 200 mL Al2(SO4)3 çözeltisi ile 0,2 M 300 mL
Na2SO4 çözeltisi karıştırılıyor.
Oluşan çözeltideki
A. Na+
B. Al+3
C.
SO4-2 iyon derişimi kaç mol/L’dir?
2.
gaz basıncı 5 atm oluncaya kadar O2 gazı
3.
4,1 L hacim kaplıyor.
4. A.
B.
(Etil alkol : C2H5OH)
5. A. I. 0,5 mol CaBr2 ve 500 g su
II. 1 mol NaBr ve 500 g su
III. 0,5 mol C6H12O6 ve 200 g su
Yukarıdaki madde çiftleri ile hazırlanan
çözeltilerden hangisinin donmaya başlama
sıcaklığı en düşüktür?
B. I. 40 g şeker ve 80 g su
II. 20 g şeker ve 60 g su
III. 10 g şeker ve 40 g su
Yukarıdaki madde çiftleri ile hazırlanan
çözeltilerden hangisinin buhar basıncı en düşüktür?
6.
7.
410
750
500
450
8. İleri aktifleşme enerjisi 60 kJ, tepkime entalpi
değişimi (H) -30 kJ olan bir tepkimeye ait
PE – TK grafiğini çiziniz.
Yukarıda verilen değerlere uygun olacak şekilde
eksen üzerindeki değerleri kendi isteğinize göre
yazınız.
Tepkimenin geri aktifleşme enerjisini (Eag)
bulunuz, grafik üzerinde işaretleyiniz.
9. NO2(g)  NO(g) + 12O2(g)
Tepkimesine göre 300 saniyede NO2’nin molar
derişimi 2 molardan 0,5 molara düşmektedir.
Tepkime kabının hacmi 4 litredir. Buna göre;
A. NO2 gazının harcanma hızı kaç Molar/dk’dır?
B.
O2 gazının oluşma hızı NK’da kaç L/dk‘dır?
10. A.
B.
IV. KClO3(k)
3
2
KCl(k) + O2(g)
Download