Uploaded by kuzucuk1996

iletkenler ve yalıtkanlar

advertisement
Aşağıda verilen olayları "elektriğin iletimiyle
ilgili olanlar" ve "elektriğin yalıtımıyla ilgili
olanlar" şeklinde ayırınız.
1. Elektrikli aletlerin fişleri plastikle kaplıdır.
2. Elektriği santrallerinden şehirlere taşıyan
kablolar alüminyumdan yapılmıştır.
3. Evin içindeki elektrik kabloları bakırdandır.
4. Elektrik direklerine kabloların bağlandığı
yerler seramik maddedir.
5. Elektrik anahtarları plastikten yapılmıştır.
6. Elektrik fişlerinin ucu metalden yapılmıştır.
7. Ampulün flamanı metal çubuklara bağlıdır.
8. Kuru tahta elektriği iletmezken, ıslanmış
tahta elektriği iletir.
9. Pil yatağında pilin temas ettiği yaylar metal
malzemeden yapılmıştır.
10. Nemli havada yıldırım veya şimşek olayları
oluşabilir.
İfadelerde boş bırakılan alanlara uygun
kelimeleri yazınız.
TUZLU SU - ELEKTRİK SANTRALLERİNDE - GAZLARIN BAKIR - SU - YALITKAN
Floresan ve neon lambalar ...................
iletkenliğine örnektir.
Elektrik enerjisi .................................. üretilir.
........................ maddeler elektrik güvenliği için
kullanılır.
...................... yalıtkan maddeleri iletken hale
getirebilir.
Şekerli su elektriği iletmezken .............................
elektriği iletir.
Elektrik kablolarında genellikle .................
metali kullanılır.
Aşağıdaki basit elektrik devresindeki ampulün
ışık verebilmesi için A-B uçları arasına hangileri
yerleştirilebilir? (+) işareti koyunuz.
Bakır Tel ( )
Tahta kaşık( )
Tuzlu su( )
Alüminyum Folyo ( )
Plastik Tarak ( )
Şekerli su ( )
Demir çivi ( )
Kağıt ( )
Aşağıdaki maddelerin gösterilen kısımlarının
iletken veya yalıtkan olduklarını yazarak
belirtiniz.
Download