Uploaded by kocburak1999

Lojistik S Metodu

advertisement
Lojistik S Eğrisi Metodu
ND = Doygunluk Katsayısı
NO = t0 yılındaki nüfus
N1 = t1 yılındaki nüfus
N2 = t2 yılındaki nüfus
NG = Gelecekteki nüfus
b,m = Katsayılar
∆t = Yıl farkı
Proje bölgesinin,
2013 yılı nüfusu 7370
2015 yılı nüfusu 7506
2017 yılı nüfusu 7613 olarak verilmiştir. 2035 nüfusunu lojistik S
eğrisi metodu ile hesaplayalım.
2035 Yılı
𝑁𝐷 =
2x7370x7506x7613−75062 𝑥(7370+7613)
7370x7613−75062
= 7976
𝑁𝐷 = 7976 kişi
1
7370𝑥(7976−7506)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(7506x(7976−7370))= -0,15/yu
m=𝑥 =
(7976−7370)
7370
= 0,08
7976
𝑁𝐺 =1+0,08𝑥𝑒 −0,15𝑥(2035−2013)= 2524 kişi
Bahtılı
𝑁𝐷 =
2x1284x1339x1310−13392 𝑥(1284+1310)
1284x1310−13392
= 1320
𝑁𝐷 = 1320 kişi
1
1284𝑥(1320−1339)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(1339x(1320−1284))= -0,6/yu
m=𝑥 =
(1320−1284)
1284
= 0,02
1320
𝑁𝐺 =1+0,02𝑥𝑒 −0,6𝑥(2035−2013)= 1274 kişi
Çakırlar
𝑁𝐷 =
2x1290x1278x1294−12782 𝑥(1290+1294)
1290x1294−12782
= 1284
𝑁𝐷 = 1284 kişi
1
1290𝑥(1284−1278)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(1278x(1284−1290))= 0,05/yu
m=𝑥 =
(1284−1290)
1290
1284
= -0,004
𝑁𝐺 =1−0,004𝑥𝑒 0,05𝑥(2035−2013)=1300 kişi
Aydınlık
𝑁𝐷 =
2x912x937x951−9372 𝑥(912+951)
912x951−9372
= 967
𝑁𝐷 = 967
1
912𝑥(967−937)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(937x(967−912))= - 0,3/yu
m=𝑥 =
(967−912)
912
= 0,06
967
𝑁𝐺 =1+0,06𝑥𝑒 −0,3𝑥(2035−2013)= 967 kişi
Karatepe
𝑁𝐷 =
2x771x810x853−8102 𝑥(771+853)
771x853−8102
= -59
𝑁𝐷 = -59
1
771𝑥(−59−810)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(810x(−59−771))= -0,05/yu
m=𝑥 =
(−59−771)
771
= -1,07
−59
𝑁𝐺 =1−1,07𝑥𝑒 −0,05𝑥(2035−2013)= -84 kişi
Kır
𝑁𝐷 =
2x570x584x586−5842 𝑥(570+586)
570x586−584 2
= 586
𝑁𝐷 = 586
1
570𝑥(586−584)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(584x(586−570))= 0,45/yu
m=𝑥 =
(586−570)
570
= 0,02
586
𝑁𝐺 =1+0,02𝑥𝑒 0,45𝑥(2035−2013)= 1 kişi
Gökçam
𝑁𝐷 =
2x407x407x424−4072 𝑥(407+424)
407x424−4072
= 408
𝑁𝐷 = 408
1
407𝑥(408−407)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(407x(408−407))=3/yu
m=𝑥 =
(408−407)
407
408
= 0,002
𝑁𝐺 =1−1,002𝑥𝑒 3𝑥(2035−2013)= ?
Akdamlar
𝑁𝐷 =
2x396x386x394−3862 𝑥(396+394)
396x394−3862
= 390
𝑁𝐷 = 390 kişi
1
396𝑥(390−386)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(386x(390−396))= 0,25/yu
m=𝑥 =
(390−396)
396
= -0,01
390
𝑁𝐺 =1−0,01𝑥𝑒 0,25𝑥(2035−2013)= 562 kişi
Suiçecek
𝑁𝐷 =
2x332x352x364−3522 𝑥(332+364)
332x364−3522
= 380
𝑁𝐷 = 380 kişi
1
332𝑥(380−352)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(352x(380−332))= -0,3/yu
m=𝑥 =
(380−332)
332
380
= 0,1
𝑁𝐺 =1+0,1𝑥𝑒 −0,3𝑥(2035−2013)= 380 kişi
Yeni
𝑁𝐷 =
2x310x335x343−3352 𝑥(310+343)
343x310−3352
= 346
𝑁𝐷 = 346 kişi
1
310𝑥(346−335)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(335x(346−310))= -0,8/yu
m=𝑥 =
(346−310)
310
=0,1
346
𝑁𝐺 =1+0,1𝑥𝑒 −0,8𝑥(2035−2013)= 288 kişi
Demircilik
𝑁𝐷 =
2x184x188x229−1882 𝑥(184+229)
229x184−1882
= 183
𝑁𝐷 = 183 kişi
1
184𝑥(183−188)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(188x(183−184))= 0,75/yu
m=𝑥 =
(183−184)
184
= -0,005
183
𝑁𝐺 =1−0,005𝑥𝑒 0,75𝑥(2035−2013)= 203 kişi
Zümrüt
𝑁𝐷 =
2x230x265x227−2652 𝑥(230+227)
230x227−2652
= 679
𝑁𝐷 = 679 kişi
1
230𝑥(679−265)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(265x(679−230))= -0,1/yu
m=𝑥 =
(679−230)
230
= 1,9
380
𝑁𝐺 =1+1,9𝑥𝑒 −0,1𝑥(2035−2013)= 345 kişi
Kuruçay
𝑁𝐷 =
2x158x138x126−1382 𝑥(126+158)
158x126−1382
= 100
𝑁𝐷 = 100 kişi
1
158𝑥(100−138)
b=(2015−2013) 𝑥𝑙𝑛(138x(100−158))= 0,7 /yu
m=𝑥 =
(100−158)
158
100
= -0,3
𝑁𝐺 =1−0,3𝑥𝑒 0,7𝑥(2035−2013)= ?
2013
2014
2015
2016
2017
2035
BAHTILI
1284
1303
1339
1307
1310
1320
ÇAKIRLAR
1290
1286
1278
1277
1294
1300
AYDINLIK
932
910
907
929
951
967
KARATEPE
771
793
810
825
853
KIR
570
590
584
567
586
GÖKÇAM
407
416
407
424
424
AKDAMLAR
396
377
386
389
394
SUİÇECEK
332
330
352
357
364
380
YENİ
310
333
335
351
343
288
DEMİRCİLİK
184
191
188
207
229
203
ZÜMRÜT
230
230
265
246
227
345
KURUÇAY
158
147
138
139
126
İLLER BANKASI METODU
2013
2014
2015
2016
2017
2035
BAHTILI
1284
1303
1339
1307
1310
1598
ÇAKIRLAR
1290
1286
1278
1277
1294
1606
AYDINLIK
932
910
907
929
951
1135
KARATEPE
771
793
810
825
853
960
KIR
570
590
584
567
586
709
GÖKÇAM
407
416
407
424
424
507
AKDAMLAR
396
377
386
389
394
493
SUİÇECEK
332
330
352
357
364
413
YENİ
310
333
335
351
343
386
DEMİRCİLİK
184
191
188
207
229
229
ZÜMRÜT
230
230
265
246
227
286
KURUÇAY
158
147
138
139
126
197
Download