Uploaded by User1001

ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER HAKKINDA AÇIKLAMA RAPORU

advertisement
ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER HAKKINDA
AÇIKLAMA RAPORU
İstasyonumuzda dolum esnasında oluşan atıkların geri dönüşümünün
sağlanması yoluna gidilecek olup,geri dönüşümü sağlanamayan atıkları ise
çalışanlardan oluşan evsel nitelikli katı atıklarla beraber deşarj edilmesi
sağlanacaktır.Bu deşarj işlemi su kirliliği değeri değerleri ve hava kirliliği değerleri ile
ilgili yönetmeliklerdeki kriterler göz önüne alınarak sağlanacaktır.Kdz.Ereğli
Belediyesi bu konu da tesisimiz için kanalizasyon giderleri kullanma izni verilmiş
olup,bizde çevre ve orman il müdürlüğü’ne deşarj ve emisyon izni için dilekçeyle
müracatta bulunmuş durumdayız.Belirttiğimiz hususlar doğrultusunda tesisimizde
çevre kirliliği ile ilgili tüm tedbirleri almakla yükümlüyüz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards