Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle karara bağlanan dava

advertisement
İstatistiklerde cinsel suçlar
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle açılan ve karara bağlanan
davalar ve sanık sayıları ( TUİK 2008, Türkiye Geneli)
Açılan
dava
sayısı
Açılan
davalardaki
sanık sayısı
Karara
bağlanan
dava sayısı
Karara
bağlanan
davalardaki
sanık sayısı
Cinsel saldırı
3798
5 914
3 517
5 586
Çocukların
cinsel istismarı
4061
6 126
3 437
5 194
Reşit
olmayanla
cinsel ilişki
934
1 345
824
1 254
Cinsel taciz
8358
9 976
7 588
9 667
Toplam
1 7 151
23 361
15 366
21 701
Cinsel Suç Saldırganları Nerdeler?
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle karara bağlanan dava ve
yaş grubuna göre sanıkların dağılımı ( TUİK 2008, Türkiye Geneli)
Suç türü
Dava sayısı
Sanık Sayısı
Toplam
Kadın
15-17
yaş
18 yaş
+
Erkek
12-14
yaş
5 180
204
476
4 906
Cinsel saldırı
3 517
5 586
Çocukların cinsel istismarı
3 437
5 194
330
4 864
317
785
4 092
Reşit olmayanla cinsel ilişki
824
1 254
87
1 167
18
97
1 139
Cinsel taciz
7 588
9 667
470
9 197
170
636
8861
Toplam
15 366
21 701
1 293
20 408
709
1 994
18 898
66
743
406
Ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı (TUİK 2008 Türkiye Geneli)
821
10
811
12
Cinsel Suç Saldırganları Nerdeler?
• Sanık yaşı;
– 12–14 arasında ise; cezaevine girme oranı %1.7
– 15–17 arasında ise; cezaevine girme oranı %3.3
– 18 ve üzerinde ise; cezaevine girme oranı % 3.9
• Genel olarak cezaevine girme oranı %3,8
• Yani cinsel suç nedeniyle yargılanan 100 kişinin 96’sı
aramızdadır.
• 100 kişinin 96’sında mağdurlar suç uydurmakta/ iftira
atmakta ya da suç kanıtlanamamakta ya da verilen
ceza hapis cezası olmamaktadır.
Download