Yunus Emre - Dindersim.com

advertisement
Yunus Emre:
Yunus Emre (d. 1240 Sarayköy, Mihalıçcık,
Eskişehir - ö. 1321), Anadolu'da Türkçe şiirin
öncüsü mutasavvıf ve filozof, Anadolu'da
yaşamış tasavvuf ve halk şairi , Türk İslam
düşünürü.
Yunus Emre: Yunus Emre'nin doğum yeri, tahsil
(öğrenim) hayatı vb konularda net bir bilgi yoktur.
1240 yıllarında Eskişehir-Sivrihisar
yakınlarındaki Sarıköy'de doğduğu, 1320
yılında vefat ettiği kabul edilir.
Sarıköy'deki mezar, Yunus Emre mezarı
olarak kabul görmüştür.
Yunus Emre, günümüzde bile net bir şekilde
anlaşılabilen sade, akıcı ve öz Türkçe ile yazdığı
çok güzel şiirleriyle İslam dininin, güzel ahlakın,
Allah sevgisinin, Peygamber sevgisinin
Anadolu'da yayılmasında çok etkili olmuştur.
Download