"Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve bâtıl bir itikat..." Hindu ve

advertisement
Sorularlarisale.com
"Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve bâtıl bir itikat..."
Hindu ve Budistlerin neden iman etmediklerini
araştırmak caiz mi ve onlara acımak vesvese olabilir mi?
Bir kimse İslam’ı hiç bilmiyor ve duymamış ise ve ona ulaşmakta da imkanları yok
ise, bu kimse zaten mesul değildir, ehl-i necattır. Bu manayı şu ayetler teyit
etmektedir:
"Kim doğru giderse sırf kendi lehine gider, kim de sapıklık ederse
ancak aleyhine eder. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü
yüklenmez. Ve biz resul gönderinceye kadar azaplandırmayız.” (İsra,
17/15)
“Rabbin (beldelerin) merkezinde ayetlerimizi okuyan bir elçi
göndermedikçe, beldeleri helâk edici değildir.” (Kasas, 28/59)
Bir kimse şayet İslam’ı duymuş ve biliyor, buna rağmen ilgisiz kalıyor ise; bu kimse
mesuldür. Bu kimseler için ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, mücadele etmemek gibi
şeyler, bahane ve özür sayılmazlar. Kaldı ki Hindu ve Budistler İslam’a gayet yakın
ve vakıf kimselerdir. Hatta bunlar felsefede de çok güçlü dinlerdir. Budist ve Hindu
rahipler yabana atılacak cahil kimselerden değildirler. Bu yüzden mesul olmaları
zaruridir. Lakin yine de yukarıda ifade ettiğimiz şartlara haiz iseler ehl-i necat
olurlar.
Başka bir kimse İslam’ı hem duymuş, hem biliyor, hem de İslam’a harp açmış, böyle
kimselerin mesuliyeti su götürmez. Yahudiler gibi.
Hindu ve Budistler kafir de olsalar, bunlara nispetle bir parça hafiftirler. Cehennemin
tabakatı var, bir tabakası diğerine nispetle cennet gibi olabilir. Bu yüzden bir harbi
kafir ile, bir Hindu ve Budist’i aynı tabaka ve kefeye koymak uygun değildir.
Böyle kafirlerin inkar sebeplerini araştırmak, iman açısından caizdir. Lakin lüzumsuz
ve beyhude bir uğraşı olur. Bu hususta İmam-ı Şehristani'nin "El Milel ve'n Nihal"
adlı eserini size tavsiye edebiliriz.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download