Soğuk hava nedeniyle ihramlının çorap giymesinin hükmü

advertisement
Soğuk hava nedeniyle ihramlının çorap
giymesinin hükmü
[ Türkçe – Turkish – ‫] ﺮﻲﻛ‬
Muhammed b. Salih el-Useymîn
Terceme: Muhammed Şahin
0T
0T
Tetkik: Ali Rıza Şahin
2011 - 1432
‫﴿ �ﻢ ﻟبﺲ اﻤﻟم اﺠﻟﻮارب �ﺴﺒﺐ اﻟﺮﺒد ﴾‬
‫» ﺎلﻠﻐﺔ اﻟﺮﺘ�ﻴﺔ «‬
‫�ﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤ�‬
‫ﺮﻤﺟﺔ‪� :‬ﻤﺪ مﺴﻠﻢ ﺷﺎﻫ�‬
‫مﺮاﺟﻌﺔ‪ :‬ﻋ رﺿﺎ ﺷﺎﻫ�‬
‫‪2011 - 1432‬‬
Soru:
Ben, umre için ihrama girdiğimde hava soğuk olduğundan
dolayı çorap giydim.Bundan dolayı bana ne gerekir?
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
İhramlı erkeğin çorap giymesi câiz değildir. Kadına
gelince, onun çorap giymesi câizdir.
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona
rahmet etsin- şöyle demiştir:
"Soru: İhramlı kadının çorap giymesi, kendisine haram
olur mu?
Cevap: Hayır. Çorap giymek, sadece erkeğe haramdır."
İhramlı erkek, çorap giymek zorunda kalırsa (gerek
duyarsa), çorap giymesi câizdir.Fakat kendisine fidye gerekir.
3
Fidye ise; ya bir koyun kesmesi, ya 6 yoksulu doğurması, ya da
3 gün oruç tutmasıdır. Bu üç şeyden dilediğini seçip yapabilir." 1
İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne:
"Ayaklara çorap giymenin ve hacdaki Kudüm tavafı ile
umredeki umre tavafını onunla yapmanın hükmü nedir?" Diye
sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:
"Bir erkeğin, hac veya umrede ihramlı iken ayaklarına
çorap giymesi câiz değildir. Eğer hastalık gibi bir durumdan
dolayı giymek zorunda kalırsa, çorap giymesi câizdir. Fakat
kendisine fidye gerekir. Fidye ise şu üç şeyden birisidir: 3 gün
oruç tutmak veya her yoksul için yarım sa' hurma ve benzeri
yiyecek olması kaydıyla 6 yoksulu doyurmak veyahut da bir
koyun kesmektir." 2
     
1
2
"eş-Şerhu'l-Mumti'" c: 7, s: 154
İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları, 11/183
4
Download