Erken Roma

advertisement
Erken Roma
Erken Roma için Edebi Kaynaklar
1. Livius (İ.Ö. 59 - İ.S. 17), “Kentin Kuruluşundan İtibaren” (Ab Urbe Condita)
a. Eserde etkileri hissedilen Augustus’un himayesinde yazılmıştır.
b. Roma’nın kuruluşundan sonraki 700 yılı yazılmıştır.
c.
“Ahlaki düşüşü” açıklamak için bir girişim.
2. "Kraliyet Yasaları" (Leges Regiae)
3. Roma Tarih Yazıcılığının Özellikleri
a. Annalistik Tarih
b. Roma tarihi evrensel bir tarih olduğundan ve bu nedenle olaylar büyük ölçeklidir.
c.
Roma egemenliğinin manifestosu - Roma tarihini açıklar
d. Tarihin zirvesi ve sonu olarak Roma
e. Günümüzde Roma sonun başlangıcı olarak; bu çöküşün algılanmasının endişesidir.
Aeneas Anchises’i Taşıyor
Roma’nın Kuruluş Efsaneleri
Aeneas ve Troialılar Latium’a gelirler.
1. Yunanistan’a ve Asia Minor’a bir borç söz
konusudur.
2. Kendilerini
Yunanistan
ve
Kartaca’nın
düşmanı olarak görürler.
3. Fakat müttefikler ve yerel İtalyanlarla
sonuç olarak akrabalıkları vardır.
Foto Barbara McManus,
Resim VROMA Projesinin izniyle. http://www.vroma.org/
Roma'nın
Kuruluş
Efsane’deki gerçeğin özü
Romulus ve Remus
1. Vesta
Rahibesi
ve
Tanrı
Mitleri:
Mars’tan
doğmuşlardır
2. Romulus İ.Ö. 21 Nisan 753’de Roma’yı
kurdu
3. Roma hayal gücünün birincil birleştirilmiş
sembollerini kullanın
a. Aile ocağı, aile, savaş alanı ve din
b. Erdem: Tanrıların iradesine itaat
c.
Resim VROMA Projesinin izniyle. http://www.vroma.org/
Ahlaksızlık: tanrısal iradenin
engellenmesi
4. Kardeş
katilliği,
consullerin
liderliği
etrafındaki gerilimi gösterir.
Roma Kralları: Roma Devletinin ahlaki, sosyo-politik, ve dini bir projesi
1. 244 yıl boyunca ortalama 35 yıl hüküm süren krallar
2. Romulus 753-715, Romalı - Kentin Kurucusu
3. Numa Pompilius 715-673, Sabin - akıllı bilge
4. Tullus Hostilius 673-642, Romalı - savaşçı kral
5. Ancus Marcius, 642-617, Sabin - Numa'nın büyük oğlu, savaş için dini bir çerçeve sağladı
6. Tarquinius Princus 616-579, Etrüsk - yönetici politikacı
7. Servius Tullius, 578-535, Romalı (olduğu düşünülüyor) - Sosyal ve politik reformcu, census
sistemini başlattı
8. Tarquinius Superbus 534-510, Etrüsk - tiran
Bu krallar ve onların karakteristik özellillikleri Romalılar için bir model oluşturmaktadır.
Erken Dönem Sosyal Kuruluşlar: Aile ve Klan üstünlüğüne odaklanmak
1. Aile
a. Ataerkillik: aile üzerinde yaşamın ya da ölümün gücüne egemen (patria potestas) bir
pater familias
b. Patricii (Patrici liderleri ile krallar arasında bir gerilim vardı)
2. Himaye

Klanlar; Kabileler - aileye odaklanmayı gösterir
3. Din

Devlet inancı olarak aile kültü
Son 3 kral döneminde sonraki sosyal yapılanmalar - şehir gücüne
odaklanma: Roma’nın üstünlüğü
1. Klan gücü bireysel zenginliği ve girişimlerin gücünü hâkimiyetine aldı.
2. Servius Tullius’un Census’u
3. Askeri alanda yeniden yapılanma
Vasat bir vatandaşın orduya ve yönetime katılımı
4. Politik Hiyerarşi
a. Kral
b. Senato
c.
Centuriata Meclisi
Livius, çekirdek ailenin ve dini deneyimin Romalı olduğunu ve vasat bir Romalı’nın iç yöneliminin
temelde Romalı olduğunu savunur. Bununla birlikte, Livius aynı zamanda Romalıların bu nedenle
politika ve aile hayatı arasındaki gerilim ve dengeyi gösteren değişime konu olan oy kullanma ve
askerlik hizmeti gibi kamusal deneyimleri ve sorumlulukları olduğunu da savunur.
Roma Nasıl Başarılı Oldu?
1. Roma kaynaklarının görüşü? Romalılar neye inanıyorlardı?
2. Roma’nın başarısına katkıda bulunan diğer nedenler neler olabilir?
Download