Dekanın mesajı 2016-17 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat

advertisement
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Münasebetiyle Dekanın Öğrencilere Mesajı
Geleceğin ümidi sevgili gençler!
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesine, fakültenize hoş geldiniz!
Sizler, on iki sene okuduktan ve sınavları başardıktan sonra üniversiteye geldiniz.
Üniversiteyi bitirip hayata atılacaksınız ve her biriniz, çalışmalarınızla vatanın imarına,
milletin kalkınmasına ve devletin güçlenmesine katkıda bulunacaksınız. Ülke, sizlerin zinde
beynine, çelik iradesine, verimli, bilinçli ve sürekli çalışmasına, sağlıklı bünye ve ruhuna
muhtaçtır.
Fakültenizde okuyacağınız çeşitli derslerle bilgilerinizi zenginleştirecek, fikirlerinizi
geliştirecek ve ufkunuzu genişleteceksiniz.
Sizler, sürekli ve bilinçli çalışmalarınızla İslam Dini’nin temel kaynakları olan Kur’an-ı
Kerîm’i, Hz. Peygamber’in sünnetini ve İslam bilginlerinin yazmış oldukları İslam’ı
yorumlayan kaynak kitapları anlama imkânına kavuşacak ve İslam’ı asıl kaynaklarından
öğrenme ve anlama becerisini kazanacaksınız. İşte o zaman, asıl kaynaklardan aldığınız
bilgi ile İslam’ı çağın şartlarına ve insanların ihtiyaçlarına göre yorumlama seviyesine
erişeceksiniz. Sizlerden asıl beklenen de budur. Aksi halde diplomanızı alır gidersiniz ve bir
göreve atanarak maişetinizi kazanırsınız. Elbette bu da bir görevdir ve hizmettir. Ancak bu
durumda İslam’ı doğru yorumlama yeteneğini kazanamamış olursunuz ki, bu, gerçekten bir
ilahiyatçı için telafisi mümkün olmayan çok önemli bir eksikliktir. Çünkü bu eksiklik, kişiyi
başkalarına dinde körü körüne tabi’ olma durumuna getirir ve İslam’dan olmayan birçok
batıl şeyleri İslam’dan kabul ederek, Kur’an-ı Kerim’de tarik-i müstakim olarak
nitelendirilen gerçek İslam’dan uzaklaştırır.
Fakültenizde, sizlere İslam Dini’ni gerektiği gibi öğretme yeteneğine sahip
hocalarınız bulunmaktadır. Bu, sizler için önemli bir şanstır. Değerlendireceğinize
inanıyorum.
Sevgili gençler!
Kur’an-ı Kerîm’de işaret edildiği gibi, sizler, … iyiliği emreder, kötülükten meneder
ve Allah’a inanırsınız. (Âl-i İmrân 3/110).
1
Sizler, şehit atalarımızın kanlarıyla yoğrulmuş bir vatanda doğmuş, özgürce
dalgalanan ay yıldızlı bayrak altında büyümüş ve hâlâ gelişmeye devam etmekte olan
gençlersiniz. Sizler, vatanın da milletin de devletin de geleceğinin ümidi ve garantisisiniz.
Bu nedenle değerlisiniz ve gelecekte yükleneceğiniz önemli görevler için çok iyi
yetişmelisiniz.
Fakültenin idarecileri ve hocalarınız, sizlerin yanında ve hizmetinizdedir.
Sizlere inanıyorum ve güveniyorum.
Sizler, Mehmet Akif ERSOY’un ifadesiyle “Asım’ın nesli”siniz. Sizleri sevgi ile
selamlıyorum..
Türkiye ve dünya şartları her geçen gün değişiyor ve bazen endişe verici boyutlara
ulaşıyor. Milletçe -hepimiz- geçmiş günlerden ve yıllardan daha çok birlik ve dirliğe,
kardeşçe yaşamaya muhtacız ve daha çok dikkatli, çalışkan, bilinçli, dürüst ve uyanık
olmaya mecburuz.
Bu münasebetle sizlere, Akif’in, yaşadığı zamanın şartları gereği milleti “uyanık”
olmaya çağırdığı dizelerinden bir kısmını hatırlatmak istiyorum:
“Ey cemaat, uyanın! Yoksa hemen gün batacak.
Uyanın! Korkuyorum; leyl-i nedâmet çatacak!
Ne vapurlarla trenler sizi bîdâr etti!
Ne de toplar bu derin uykuya bir kâr etti!
Sizi kim kaldıracak, sûru mu İsrâfil’in?
Etmeyin!.. Memleketin hâli fenalaştı… Gelin!
Gelin, Allah için olsun ki, zaman buhranlı;
Perdenin arkası –Mevlâ bilir amma- kanlı!..
………………………………………………………………
Enbiyâ yurdu bu toprak; şühedâ burcu bu yer;
Bir yıkık türbesinin üstüne Mevlâ titrer!
Dışı baştanbaşa bir nesl-i kerîmin yâdı;
İçi boydan boya milyonla şehîd ecsâdı.
2
Öyle meşbû-u şehâdet ki bu öksüz toprak;
Oh, bir sıksa adam otları, kan fışkıracak!
Böyle bir yurdu elinden çıkaran nesl-i sefîl,
Yerin üstünde muhakkar, yerin altında rezîl!
Hem vatan gitti mi, yoktur size bir başka vatan;
Çünki mîrasyedi sâil, kovulur her kapıdan!”
Devletimizin dış düşmanlarıyla işbirliği yapan bir grubun, 15-16 Temmuz 2016
başarısız askeri darbe girişimini müşahede eden sizlerin, Akif’in bu dizelerini çok iyi
anladığınıza ve gereği gibi davranacağınıza kesinlikle inanıyorum.
2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılınız hayırlı olsun!
Üstün başarı dileklerimle…
Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Ali GÖRGÜLÜ
3
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards