17 - Inet-tr

advertisement
İNTERNET TABANLI PROJELERİN BAŞARISINDA
E-PROJE YÖNETİMİNİN ROLÜ
Internet tabanlı ekonomiye geçişin yaşandığı günümüzde; şirketlerin katı prensiplerinde değişiklikler gözlendiği
gibi organizasyonlarında da yeniden yapılanmaların olduğu görülmektedir. Internetin gelişimi ile birlikte pazar
koşullarındaki değişiklikler, e-projelerin önemini şirketler için yaşamsal boyutlara taşımıştır. Başarılı e-projelerin
en önemli özellikleri geliştirme sürelerinin kısa olması ve içerikleri çabuk değişebilecek yapıda olmalarıdır.
E-projelerin yönetiminde, geleneksel proje yönetim metodolojilerinin kanıtlanmış kısımlarını ve süreçlerini baz
alarak yeni bir yaklaşım ile e-projelerin yönetim metodolojileri oluşturulabilir.
E-projelerin yönetimde;
 Sıkıştırılmış Zaman Yönetimi,
 Kapsam Yönetimi,
 Risk Yönetimi,
 Sürüm Yönetimi
gibi temel süreçleri mevcuttur.
E-projeler, bu temel süreçler göz önüne alınarak projeye odaklı olarak yönetilmeli ve karmaşık yapılarına cevap
verebilmek için de yeni teknolojiler ile geliştirilmiş araç ve sistemler yönetim süreçlerine dahil edilmelidir.
E-PROJE YÖNETİMİ

Temel Kavramlar

E-Projelerin Özellikleri

E-Projeler ile Geleneksel Yazılım Projelerinin Karşılaştırılması

E-Projenin Süreçleri

E-projelerin Yönetilmesi

E-Proje Yöneticisine Tavsiyeler

WEB Üzerinden E-Proje Yönetimi
-Temel Kavramlar
Bilişim Projesi: Bilisim teknolojisinin sağladığı olanaklar kullanılarak, kurum ve işletmelerin sürdüregeldikleri
işlerinin daha hızlı, etkin ve verimli hale gelmesidir. (Yazılım Projeleri, Alt Yapı Projeleri -Server, PC, Network
kuruluşları vb.-)
Proje Yönetim Metodolojisi : Bilişim projelerinin başarıyla sonuçlanması için Proje Yönetim
fonksiyonlarının hangi süreçlerle ve kimler tarafından uygulanacağını belirleyen kabul edilmiş metotlar
bütünüdür.
E-Proje : Internet üzerinde oluşturulan, değitştirilen her türlü web sitesine denir.
E-Proje Yönetimi : E-Projelerin kaliteli , hızlı bir şekilde oluşturulması ve güncellenmelerin kolay yapılması için
uygulanan yönetimdir.
Proje WEB Siteleri : Internet ortamında hazırlanan proje yönetim araçlarını, projeye katılan taraf ve kişilerin
kullanarak proje yönetiminin yapıldığı sitelerdir.
E-Projelerin Özellikleri

Geliştirme süreçleri çok hızlı olmalıdır.

Internet üzerinden oluşturulmalıdır.

E-Proje kaynak kodları internet üzerinde tutulmalıdır.

Özelliklerinin bir kısmı tekrarlanabilir olmalıdır.
Özelliklerine Göre E-Proje Türleri
Yeniden yapılanma : İlk kez oluşturulması istenen e-projelerdir.
Yeniden Şekillendirme: E-Projelerin giriş kısımlarının veya önemli kısımlarının yeniden düzenlenmesi.
Bakım : Hataların giderilmesi, küçük ilavelerin yapılması, içerik değişiklikleri ve ilavelerin yanı sıra diğer günlük
olağan işlerin yapıldığı projeler.
E-projeler ile Geleneksel Yazılım Projelerinin karşılaştırılması
İhtiyaçları Alma
Teknik özellikler
Proje Süresi
Test
Risk Yönetimi
Ürünün Süreçleri
Müşteri test
dönüşü
Geleneksel Prj.
Özenle Yapılmalı
Sağlam
6ay veya yıl
Kaliteye odaklı
Açık ve kesin
Dikkatli
Çaba sarfetmek
gerekir.
E-Projeler
Sınırlı
Tanıtımlara Bakın
Gün,hafta ve aylar
Riske odaklı
Projeye özgü
Hızlandırılmış
Kullanıcı etkileşiminden otomatik
alınır
E-Projenin Süreçleri
Bilgi Toplama :Projenin iş analizinin yapıldığı kısımdır.
Dizayn
:İhtiyaç, istek dökümanları, teknik
özellikler ve kabul kriterlerinden oluşur.
Geliştirme :Programlama, grafik dizayn,teknik uyarlama ve kalite güvencesi işlemlerinden oluşur.
Yerleştirme : Pazarlama aktiviteleri ve müşteri servisleri, operasyonlar gibi sürüm aktivitelerini içerir.
E-projelerin Yönetilmesi
 Zaman Yönetimi
 Kapsam Yönetimi
 Kalite Yönetimi
 Sürüm yönetimi
E-proje Yöneticisine Tavsiyeler
 Süreçler özenle düzenlenmelidir.
 Gelecek iki veya üç yinelemeli canlı planı yapılmalıdır.
 Yinelenen sürümlerin, süreç çevrimlerinin yapısal olmasına dikkat edilmelidir.
 Planlamaya ayrılan zaman, proje planının %10 ile %20’si olmalıdır.
 Proje planın testi, risk baz alınarak yapılmalıdır.
 Sitenin bütünlüğü ve testi için otomatik araçlar kullanılmalıdır.
WEB Üzerinden E-Proje Yönetimi
WEB Üzerinden E-Proje Yönetiminin Faydaları:
 E-Proje çalışmalarına internet üzerinden 7/24 saat erişebilme imkanın sağlanması
 Yönetici düzeyindeki rapor fonksiyonları ile risklerin daha iyi tanımlanabilir olması
 Güçlü dökümantasyon takip olanakları sağlaması
 E-proje profesyonel servislerinin geliştirdiği çeşitli örnek e-proje planlarının üzerinde çalışılan e-projeye
uyarlanması.
WEB Üzerinden E-Proje Yönetimi
E-Proje Sihirbazı : Sihirbaz rehberliğinde e-projenize özgü çalışma tabloları bütünü yaratabilme özelliğinin
olması.
E-Proje evi : E-Projenin genel durumu ve önemli safhaları hkkında kolay okunabilir raporlar temin etme. EProjenin tamamının veya bir kısmının CD-ROM gibi ortamlara çıktı verebilme özelliği.
WEB Üzerinden E-Proje Yönetimi
E-Proje Sihirbazı : Sihirbaz rehberliğinde e-projenize özgü çalışma tabloları bütünü yaratabilme özelliğinin
olması.
E-Proje evi : E-Projenin genel durumu ve önemli safhaları hakkında kolay okunabilir raporlar temin etme. EProjenin tamamının veya bir kısmının CD-ROM gibi ortamlara çıktı verebilme özelliği.
WEB Üzerinden E-Proje Yönetimi
Döküman Yönetimi : E-Projeye ait dökümanların ve takım üyelerine ait dökümanların klasörler şeklinde versiyon
bazında kayıt edilmesi .
İş Yönetimi :E-projede bulunan işlerin listesi yapılırken projenin önemli noktalarının da belirtilmesi. Üyelere ait
işler e-posta olarak otomatik gönderilmeli.
İş Taslakları ve Zaman Çizelgeleri
İşlerin adı, durumu, notları, bitiş zamanı gibi özelliklerinin projede belirtilen zamanlara göre süzülerek
görüntülenmesi.
E-proje zaman çizelgesini Gantt chart grafik şeklinde günlük, haftalık, aylık bazda iş listelerinin görüntülenmesi.
E-Proje Maliyetlerini İzleme
E-Proje kaynaklarının verimli kullanılması için zaman bazında giderlerin (personel ve diğer vb giderler) taki
İş Taslakları ve Zaman Çizelgeleri
İşlerin adı, durumu, notları, bitiş zamanı gibi özelliklerinin projede belirtilen zamanlara göre süzülerek
görüntülenmesi.
E-proje zaman çizelgesini Gantt chart grafik şeklinde günlük, haftalık, aylık bazda iş listelerinin görüntülenmesi.
E-Proje Maliyetlerini İzleme
E-Proje kaynaklarının verimli kullanılması için zaman bazında giderlerin (personel ve diğer vb giderler) takip
edilmesi.
Konu Yönetimi
İş süreçlerinin detaylı takip edildiği konular, personel raporları, e-proje aktiviteleri ile ilgili yazılar ve E-Proje
dökümantasyonları gibi konuların tarih, içerik ve zaman bazında takip edilebilir olması.
Tartışma ortamı
E-Proje takım iletişiminin artırılmasını sağlayacak ortamlar yaratılması.
E-Proje kararlarının tartışma ortamına taşınması
Takvim
E-Projenin ve takım üyelerinin takvimlerinin oluşturulması ve bilgilerinin bir zaman yönetimi aracına aktarılabilme
özelliğinin olması.
Anket ve İlgili Linkler
Takım üyelerine, e-projenin çeşitli konularında anketler düzenlemesi. Benzer e-proje yönetim ürünlerinin ve
konularının bulunduğu dökümanlar olması ve konuyla ilgili WEB sitelerine bağlantıların olması.
E-Proje Takım Üyelerini Güncelleme
E-proje takım üyelerine ait bilgilerini ve yapılacak işlerini zamana göre güncellenebilme özelliğinin olması .
Download