DERSİN ADI: Mikrobiyoloji ve Parazitoloji II HAFTALIK DERS SAATİ

advertisement
DERSİN ADI:
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji II
HAFTALIK DERS SAATİ:
2-4
KREDİSİ:
ÇÖMÜ: 3
AKTS: 0
DERS İÇERİĞİ: Bu ders klinik mikrobiyolojik tanıya yönelik eğitimi amaçlar. Bu anlamda çeşitli
hastalık materyallerinin incelenmesi ve enfeksiyon hastalıklar etkenleri olan bakterileri tanımaya
ve teşhisine yönelik teorik bilgiler ve uygulamalı eğitimi içerir. 2 saat teorik ders ve 4 saat
laboratuvar uygulamaları olarak planlanmıştır.
İŞLENECEK KONULAR:
1. Bosun İncelenmesi.
2. Sindirim Sistemi Enfeksiyonlarının İncelenmesi.
3. Dışkının Mikrobiyolojik İncelenmesi.
4. Dışkıdan Enterobacteriaceae’ların İzolasyonu.
5. İdrar Yolu Enfeksiyonlarının İncelenmesi.
6. Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarının İncelenmesi.
7. Göz Enfeksiyonlarının İncelenmesi.
8. Enterobacteriaceae’ların İdentifikasyonu.
9. Ara Sınav.
10. Vibrioceae.
11. Enfeksiyon Etkeni Gr(+) Bakteriler.
12. Fermantasyon Yapmayan Gr(-) Bakteriler.
13. Spiroketler.
14. Çeşitli Patojen Bakteriler.
Download