Evlilik Kayıt Dilekçesi

advertisement
T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
KONSOLOSLUK FORMLARI
EVLİLİK KAYIT FORMU
Tarih:
Lütfen aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
KADIN
Anne ve baba
ERKEK
Baba
EVET
HAYIR
Anne
EVET
HAYIR
sağ mıdır?
Anne ve baba
Baba
EVET
HAYIR
Anne
EVET
HAYIR
sağ mıdır?
Anne ve baba isimlerini ve ikamet adreslerini
yazınız.
Anne ve baba isimlerini ve ikamet adreslerini
yazınız.
Anne adı, soyadı
:
Anne adı, soyadı
:
Baba adı, soyadı
:
Baba adı, soyadı
:
İkamet adresi
:
İkamet adresi
:
Daha önce evlendiniz mi?
EVET
HAYIR
Daha önce evlendiniz mi?
EVET
HAYIR
(EVET ise, boşanmış kişiler için kesinleşmiş boşanma kararının onaylı örneği ek olarak beyan edilmelidir.)
Aşağıdaki dinlerden hangisine bağlı olduğunuzu
(x) işareti koyarak belirtiniz.
Aşağıdaki dinlerden hangisine bağlı olduğunuzu
(x) işareti koyarak belirtiniz.
(aa) İslam
(aa) İslam
(bb) Hiristiyan – Katolik
(bb) Hiristiyan – Katolik
(cc) Hiristiyan – Ortodoks
(cc) Hiristiyan – Ortodoks
(dd) Hiristiyan – Protestan
(dd) Hiristiyan – Protestan
(ee) Hiristiyan – Gregoryan
(ee) Hiristiyan – Gregoryan
(ff) Hiristiyan – Diğer
(ff) Hiristiyan – Diğer
(gg) Musevi
(gg) Musevi
(hh) Süryani
(hh) Süryani
(ıı) Süryani Kadim
(ıı) Süryani Kadim
(ii) Budist
(ii) Budist
(kk) Dinsiz
(kk) Dinsiz
(ll) Diğer (Açıklayınız)
(ll) Diğer (Açıklayınız)
Mesleğiniz :
Mesleğiniz :
Adres:
Adres:
İmza:
İmza:
e- Konsolosluk – Form EF06
Download