yerel toplum ilişkileri, ekonomi ve sosyal sorumluluk politikası

advertisement
YEREL TOPLUM İLİŞKİLERİ, EKONOMİ VE SOSYAL SORUMLULUK
POLİTİKASI
MAGIC LIFE JACARANDA HOTEL ÜST YÖNETİMİ olarak;
Alt yapısal olarak bağlı olduğumuz kurum ile birilikte çalışmayı, bölge sakinleri ve iş camiası
için ekonomik ve sosyal faydalar geliştirerek desteklemeyi,
Ürünlerini mümkün olduğunca yakın çevreden satın almayı, yakın çevreden gerçekleştirilen
satın almalar sayesinde nakliye esnasında araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonunun
azalmasına yardımcı olmayı,
İşe alım tercihlerinde bölge insanını tercih etmeyi, böylece bölge esnafının da ekonomik
gelişimine yardımcı olmayı ve yerli misafirlerimizi yerel toplumla birlikte kalmaya
cesaretlendirmeyi,
Yiyecek içecek sunumu ve konuk ağırlama hizmetini zayıf guruplar ve engelli gruplar gibi
yerel organizasyonlara ücretsiz vermeyi,
Sponsor olma ve yerel etkinlik ve organizasyonlar için tesis ve hizmet sunum konusunda
başarılı öğrencilere destek vermeyi,
taahhüt ederiz.
Download