TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.46
Adı :
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2017
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
3
Cari Yıl (N)
32.673.263,88
GELİRLER HESABI
600
03
600
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
772.479,66
600
600
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
418.168,70
600
600
04
01
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
600
600
04
03
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
287.170,00
04
05
Proje Yardımları
336.250,00
600
05
Diğer Gelirler
1.321.959,33
600
05
01
Faiz Gelirleri
600
600
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
03
Para Cezaları
600
600
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
600
11
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
7.806.783,42
6.616.135,06
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
11
99
23.494.875,45
71.455,45
22.800.000,00
56.138,03
944.728,05
24.944,00
296.149,25
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
49.645,68
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
49.645,68
GELİRLER TOPLAMI :
04/05/2017 09:41
32.673.263,88
Sayfa 1 / 1
Download