indir - Akif Safa Yıldız

advertisement
FİZİK ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
Kodu :
Adı :
T
U
L
K
ECTS
FİZ6000
Uzmanlık Alan Dersi
5
0
0
0
8
FİZ6001
Kuantum İstatistik Mekanik
3
0
0
3
6
FİZ6002
Matematiksel Fizikte Özel Konular
3
0
0
3
6
FİZ6003
Yarıiletken Yapıların Elektronik ve Optoelektronik
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
Özellikleri
FİZ6004
Yarı İletkenlerin Bant Yapısının Hesabı İçin k.p
Yöntemi
FİZ6005
Çok Parçacık Fiziği-I
3
0
0
3
6
FİZ6006
Çok Parçacık Fiziği-II
3
0
0
3
6
FİZ6007
İleri Kuantum Mekaniğinde Özel Konular I
3
0
0
3
6
FİZ6008
İleri Kuantum Mekaniğinde Özel Konular II
3
0
0
3
6
FİZ6009
Yarıiletken Aygıt Fiziği
3
0
0
3
6
FİZ6019
Kuantum Çağlayan Lazerler
3
0
0
3
6
FİZ6999
Seminer Dersi
2
0
0
0
2
Download