KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKAMIZ

advertisement
KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
MALİ POLİTİKAMIZ
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini
yürüten genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe
sistemine göre faaliyet göstermekte ve mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve
kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler
sağlamaktadır.
Bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimi için yapmış olduğu yatırım
harcamaları ve sosyal harcamaları bu harcamalar için odanın temel gelir
kalemleri (kayıt ücretleri) aidatlar verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler,
faiz gelirleri, fon gelirleri kaynaklarını kullanması odamızın mali politikasıdır.
Finansal olarak; Karabük Ticaret Ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli
mevduat ve repo yaparak değerlendirir. Ayrıca kurucu ortağı Kardemir A.Ş
hisse senetlerini portföyünde tutar. Hisse senetleri karlı duruma geçtiği taktirde
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası mali politikasının yürütülmesinde
aşağıdaki ilkeler esas alınmaktadır.











Sosyal sorumluluk
Kişilik
Dönemsellik
Parayla ölçme
Maliyet esası
Tarafsızlık ve belgelendirme
Tutarlılık
Tam açıklama
Özün önceliği
Önemlilik
İhtiyatlılık
Download