editör köşesi - JournalAgent

advertisement
EDİTÖR KÖŞESİ
Değerli Meslektaşlarım,
Erkek üreme sağlığı bölümünde BPH tedavisinde cerrahi yöntemler sonrası yaşanan sorunlar Dr.
Gökçe ve Dr Çimen, medikal tedavide kullanılan ilaçlara bağlı sorunlar ise Dr. Erdemir tarafından
derlendi. Erkek gland enfeksiyonları farklı disipliner yaklaşımla Dr. Altındiş ve geçirilen pelvik cerrahiler sonrası gerekisinim duyulan bir konu; penil protez cerrahisinde alternatif protez uygulamaları Dr. Bindayı ve Dr.Küçük tarafından kaleme alındı. Yine sıkça karşımıza çıkan radikal prostatektomi sonrası penil kısalma sorunu Dr. Öztürk ve arkadaşlarınca yazıldı.
Erkek üreme sağlığı bölümünde ise nörolojik hasara bağlı ortaya çıkan ejakülasyon sorunları Dr.
Öztürk ve ark., erkekte fertilizasyon sorunları ve ereksiyon kalitesindeki etkileşim Dr. Gökçe ve
ark, yine infertilite hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşımlar Dr. Kızılkaya Beji ve ark. tarafından
hazırlandı.
Kadın cinsel sağlığı bölümünde ise uygulanan kontrasepsiyon yöntemlerinin kadın cinsel yaşamında ortaya çıkardığı olumsuzluklar Dr. Armağan ve ark, kanser ve cinsellik sayın Oskay ve Dinçer, yine geniş bir perspektifte cinselliğin ele alındığı bir yazı Dr.Yılmaz Esencan ve ark. tarafından
bizlere güncellendi.
Androloji bülteninin bu yıl son sayısında, uzunca bir süredir yaptığım genel yayın yönetmenlik görevimi sevgili arkadaşım Ahmet Gökçe’ye bırakıyorum. Bu dönemde yazılarınız ile gösterdiğiniz
ilgiye çok teşekkür ederim. Yeni yılda da Cüneyt Adayener’in değerli katkıları ile bültenimiz sizlere
ulaşmaya devam edecektir. 2016 yılının size ve ülkemize mutluluklar getirmesini dilerim.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Barış ALTAY
Genel Yayın Yönetmeni
V
Download