İndir

advertisement
Ekonomi
Fas gümrük vergileri Türk şekerleme firmalarını rahatsız ediyor
Türk şekerlemecilerine göre, Fas gümrükleri %52 oranında vergi istemekte. Gümrük vergileri
uygulanırken, ürünlerin maliyetini belirten ithalat faturaları dikkate alınmalıdır.
Türk ihracatçıları, gümrük vergilerini artıran Fas pazarına yönelik ihraç ettikleri ürünlere uygulanan
gümrük tarifelerinden şikâyetçi oldu. İstanbul İhracatçılar Başkanı Zakeriya Mete (fotoğrafta) “2010
yılından itibaren, Krallık ülkesine ihraç edilen ürünlerin gümrükten çekme masrafları artış
göstermekte. Fakat biz, 2010 yılından önce uygulanan vergilere tabi tutulmayı istiyoruz. Çünkü
mevcut vergilendirme sistemi Türk ihracatını engellemekle birlikte üretim maliyetini de arttırmakta”
açıklamasında bulundu. Ayrıntılı analiz sonucunda, her alanda, özellikle bisküvi, çikolata, kek ve diğer
şekerleme ürünleri için Türk sanayicileri sabit vergi üzerinden ilave vergiler ödedikleri tespit edildi.
“Piyasa fiyatlarımızın ucuz olmasına rağmen, Fas gümrükleri yaklaşık %52 vergi uygulamakta”. Türk
şekerleme firmalarına göre en anlamlı örnek piyasada 4 dolar maliyeti olan çikolata ürünleridir, yani
yaklaşık 40DH/kg tekabül ediyor. Bu kapsamda uygulanan vergi ise yaklaşık 2,5 dolar olup, piyasa
satış fiyatına göre oldukça yüksektir. Türk şekerleme satış tanıtım grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu’na
göre “Gümrük vergileri uygulanırken, ürünlerin maliyetini belirten ithalat faturaları dikkate
alınmalıdır”. Hindistan ve Mısır’ın aksine “Türk sanayicileri, şeker ve un gibi hammaddelerin yakın
olması nedeniyle, kısa vade üzerinde yatırımların Fas’ta yapmayı tercih ediyor”. Hidayet Kadiroğlu
“Bu vergilendirme yönteminin akabinde düşüş sergileyen şekerleme piyasasını tekrar canlandırmak
için AB ile aynı tarifelerin uygulanması gerekiyor” diyerek ekledi. Türk ihracatçılarına göre yaklaşık
%65 yani 80.000 ton şeker Fas’tan ithal edildi, fakat bahse konu ülkeye sadece 1.600kg şekerleme
ürünü ihraç edildi. Son 5 ay üzerinde, Türkiye 60.000 ton şeker satın aldı. Türkiye’nin yıllık toplam
şeker ihtiyacı 350.000 ton olup, bunun 60.000 ile 80.000 tonu Fas’tan ithal edilirken bu miktarın
200.000 tona ulaşması hedefleniyor. Ayrıca Fas ile Türkiye arasındaki ticaret dünya ticaret dengesinin
%1’ini oluşturmaktadır, yani 460 milyon dolar. Günümüzde Türk şekerleme firmaları teknolojik olarak
kendilerini geliştirmiş ve sektör 200 ülkeye ihraç etmekte, toplam 3 milyar gelir sağlamaktadır. Öyle
ki, Türkiye gıda sanayisinin en önemli alt-sektörü haline geldi. Şekerleme ürünleri ortalama yıllık %10
oranında bir büyüme sergiliyor ve 2023 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefliyor.
DNES, İstanbul, YASSİNE SABER
[email protected]
Dış ticaret açığı derinleşiyor
Türkiye ile krallık arasında serbest ticaret anlaşması mevcut olmasına rağmen, Türkiye ile
gerçekleştirilen ticaret, uluslar arası işlemlerin toplamına göre sadece %1 olup dış ticaret açığı daima
krallığın zararına olmuştur. Döviz bürosu istatistiklerine göre, ticaret anlaşmanın yürürlüğe girdiği
2006 yılında iki ülke arasındaki ticaret 6,6MMDH iken, 2014 yılı sonunda 18,6MMDH’a ulaştı. Ayrıca,
Fas ile Türkiye tarafından imzalanan ve yürürlüğe giren ticaret anlaşmasına rağmen, Fas’a yönelik
Türk DYY (Doğrudan Yabancı Yatırım) oranı oldukça düşük.
Download