İhraç Hakkında Genel Bilgiler - kt - kira sertifikaları varlık kiralama a.ş.

advertisement
İhraç Hakkında Genel Bilgiler
110 Gün Vadeli Kira Sertifikası İhraç Özeti
1
Kaynak / İhraççı Kuruluş
Aracı Kurum
Kaynak Kuruluş Kredi Notu
Kıymet Türü
Nominal Değer (İhraç Tutarı)
Satış Yöntemi
Varlık Kompozisyonu
Talep Sınırı (En Az Talep Tutarı)
Talep Toplama
ISIN
Vade
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama
Takas Tarihi
Vade Başlangıç Tarihi
Vade Sonu (İtfa Tarihi)
:
Getiri Oranı Hesaplamasına Baz Gösterge DİBS(ler)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. / KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ulusal Notu AAA, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu -BBB Durağan | Fitch Ratings
Kira Sertifikası
170.000.000 TL
Yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış
Finansal Kiralama ve Diğer Kira Sertifikaları (%51) Emtia Alım Satımı (%49)
Minimum talep tutarı nominal 100.000-TL
22.06.2016
TRDKTVKE1625
110 gün
22.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
11.10.2016
TRT161116T19
Fiyatlama
:
Kotasyon
:
TRT161116T19 ISIN kodlu DİBS baz alınacaktır. İlgili DİBS’in 22.06.2016 tarihinde BİST Borçlanma
Araçları Piyasası’nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik getirisi oranı
kullanılarak 110 gün için hesaplanacak bileşik getiri oranına 140 (yüzkırk) baz puan ilave edilerek
hesaplanacaktır.
Hesaplanan oranın yıllık basit getirisi brüt %10.30’un altında kalması durumunda, kira sertifikasının
nihai yıllık basit getiri oranı %10.30 olarak belirlenecektir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Kaydedilen Kira Sertifikalarının İzlendiği Kuruluş
:
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Download