TAVUKLARDA MAKROSKOBİK GÖZ PATOLOJİSİ

advertisement
TAVUKLARDA MAKROSKOBİK GÖZ PATOLOJİSİ












Göz altı yada etrafında şişlik: Supraorbital veya infraorbital sinüzitis varlığı
Göz etrafı ve gaga komissuralarında kahverengi kabuklu yaralar : Çiçek
Şişlik,köpüklenme: Mikoplasma yada bir kısım viral solunum yolu enfeksiyonları
Katarakt: AE
Pupil yada İriste tümör (şekil bozukluğu) :Marek
Civcivlerde körlük: Aspergillozis, Arizona paracolon, Paratifo
Kanlanma: Hemorajik anemi
Japon gözü yapısı: ART
Göz kapaklarında kabuklanma: Pantotenik asit, Vit. A yetersizliği
Yangılı, ıslak ve kapalı: ILT, ND, Koriza, Amonyak iritasyonu
Kojoktivitis :ND,IB,E.coli enf.,Nematod (Oxyspirura mansoni)
Yırtık göz kapakları: Travmatik blefaritis
Download