ÇİÇEKSİZ BİTKİLER

advertisement
ÇİÇEKSİZ BİTKİLER
www.fendosyasi.com
www.fendosyasi.com
Tohumun meydana geldiği organ çiçektir.
Dolayısıyla çiçeksiz bitkilerde tohum bulunmaz.
Çoğalmaları sporlarla gerçekleşir. Çiçekli bitkilere
göre daha basit yapılıdırlar. Suda ve nemli yerlerde
yaşarlar.
www.fendosyasi.com
1- Su yosunları (Alg'ler) :
• Nemli ortamlarda , denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar.
• Su yosunlarına algler de denir.
• Tek ve çok hücreli olanları vardır.
• Gerçek kökleri olmamasına rağmen basit köksü yapıları olan
basit yapılı bitkilerdir.
• Su yosunları hücrelerinde klorofil bulunur. Bu sayede kendi
besinlerini kendileri yapar.
• Su yosunları genelde mavi , yeşil renkte olurlar.
• Yeşil, kahverengi, esmer, kırmızı alg'ler olmak üzere
gruplandırılır.
• Bazı türleri hem tek hücreli hem de gözle görülecek büyüklükte
(mikroskobik) dır. (Acetebularia gibi).
www.fendosyasi.com
2- Kara yosunları :
•
•
•
•
•
•
•
•
Su yosunlarından farklı olarak karada yaşamalarına
rağmen iletim demetleri (damarları) olmadığı için nemli ve
suya yakın yerlerde yaşarlar. Gerçek kökleri yoktur, bunun
yerine suyu ve suda erimiş mineralleri alan rizoid adı verilen
yapıları vardır. Çoğalmalarında döl almaşı görülür.
Nemli topraklarda , taş aralıklarında , ağaç kabuklarında ve
havuz kenarlarında yetişir.
İletim demetleri yoktur.
Döl almaşıyla eşeyli ürerler.
Kara yosunlarında gövde ve yapraklar bulunur.
Bunlar gerçek yapraklar olmayıp, yaprağımsı yapıları vardır.
Gövdeleri incedir.
Gövde üzerinde yeşil yapraklar bulunur.
Kara yosunları bulundukları yüzeyi kadife gibi kaplar.
www.fendosyasi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3- Eğrelti otları :
Yapı olarak çiçekli bitkilere benzerler.
Gerçek kök, gövde, yaprak ve damarları ( iletim demeti) vardır.
Fotosentez yaparlar.
Çoğunlukla karada yaşarlar.
Çoğalmalarında döl almaşı görülür.
Eğrelti otları ormanlarda , ağaç diplerinde , nemli yerlerde ve dere
kenarlarında yetişir.
Çiçeksiz bitkilerin en gelişmişidir.
Boyları genelde 40 – 100 cm arasında değişir.
Toprak üzerinde geniş ve yeşil renkli yaprakları vardır.
Eğrelti otlarında kök , gövde ve yapraklar bulunur.
Ancak bunlar da gerçek kök ve yapraklar değildir.
İletim demetleri vardır.
Üremeleri kara yosunları gibidir.
Yaprağımsılar yer altı gövdesine yapışmıştır.
Çiçeksiz bitki olarak bu üç ana gruptan başka ;
Ciğer otları, Likenler, Kibrit
otları ve Atkuyrukları olarak bilinen
www.fendosyasi.com
gruplarda vardır.
Download