dünyamızın uydusu ay

advertisement
DÜNYAMIZIN UYDUSU AY
NESLİHAN YAVAŞOĞLU
İÇERİK
• Ay’ın Hareketleri
• Dönme Hareketi
• Dolanma Hareketi
• Ay’ın evreleri
1
AY’IN HAREKETLERİ
•
•
•
•
Kendi etrafında dönüşü
Dünya etrafında dönüşü
Dünya ile birlikte Güneş etrafında dönüşü
Ay'ın kendi ekseni ve Dünya etrafında dönüş
süresi eşittir. (29 5 gün) Bu sebeple Dünya'dan
Ay'ın hep aynı yüzü görülür.
* Ay kendi ve Dünya etrafında batıdan doğuya
doğru döner.
* Ay kendi etrafında yavaş Dünya etrafında hızlı
döner.
2
3
AY’IN EVRELERİ
• Ay'ın görünen değişik şekillerine Ay'ın
evreleri denir. Ay'ın Dünya etrafında dönmesi
sonucu meydana gelir.
4
YENİ AY
• Ay Dünya ile Güneş arasındadır. Ay'ın karanlık
yüzünün Dünya'ya baktığı evredir.
6
HİLAL
• Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal
evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş
battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir
7
İLK DÖRDÜN
• Yeni Ay evresinden yaklaşık 1 hafta sonra
oluşur. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün sağ
yarısı aydınlık görünür.
8
ŞİŞKİN AY
• İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım
açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar
oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.
9
DOLUNAY
• İlk dördün evresinden bir hafta sonra oluşur.
Dünya'ya bakan yüzünün tamamı aydınlık
görünür.
10
SON DÖRDÜN
• Dolunay evresinden yaklaşık bir hafta sonra
oluşur. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün sol
yarısı aydınlık görülür.
11
12
ETKİNLİK
13
14
KAYNAKÇA
• WWW.FENOKULU.COM
• WWW.VİKİPEDİ.COM
• WWW.DERSİZLESENE.COM
Download