www.ogretmenevrak.net

advertisement
201..-201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
………………………………………… LİSESİ
9. SINIFLAR DKAB DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
ADI-SOYADI:
SINIFI:
ŞUBESİ:
NUMARASI:
ALDIĞI NOT
SORULAR
1) Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdığı niteliklerden değildir?
A) Din, insanlar arasında sevgi, merhamet ve barış duygularının ortaya çıkmasını engeller.
B) Din, insana sorumluluk almayı öğretir.
C) Din insana faydalı olmayı öğretir.
D) Din insana verilen sözde durmayı öğretir.
E) Din, insana akıllı olmayı öğretir.
2) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur.” (Bakara 163) ayeti hangi inanç biçimine
vurgu yapmaktadır?
A) Gnostik B)Tevhit C) Satanizm D) Putperestlik E)İtikat
3) Din duygusuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Din duygusu doğuştandır
B) Din duygusu sonradan kazanılan bir ihtiyaçtır.
C) Din duygusu çevreden öğrenilir.
D) Din duygusu aileden öğrenilir.
E) Din duygusunu gelenek-görenek öğretir.
4) Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran bir özellik değildir?
A) İnsan akıllı bir varlıktır.
B) İnsan düşünen bir varlıktır.
C) İnsan içgüdüleriyle hareket eden bir varlıktır. D) İnsan inanan ve ibadet eden bir varlıktır.
E) İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır.
5) İnsan doğruyu yanlıştan hangi özelliğiyle ayırt eder?
A) Bilgi
B)Mantık
C) Zeka
D) Akıl E) Gelenek
6) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden değildir?
A)İslam B) Hristiyanlık C) Yahudilik D) Budistlik
7) Allah’a teşekkür etmek (şükretmek) istediğimizde aşağıdakilerden hangisi söyleriz?
A) Ya Allah B) Sübhanallah C) Bismillah D) Elhamdülillah E) Allahü Ekber
8) İnsanda doğuştan var olan, hakkı kabul ve idrak etme, Allah’ı bulma ve O’na tapınma yeteneğine
ne ad verilir?
A) Kabiliyet B) Asalet C) Ahlak D) Fıtrat E) Hiçbiri
9) Aşağıdaki verilenlerden hangisi ibadetin yapılış sebeplerinden biri olamaz?
A) Allah’ın emri olması.
B) Allah’ın rızasını kazanma isteği.
C) Allah’ın ibadet edilmeye layık olması D)Toplumsal geleneğe uyma arzusu.
E) Cennete gitme arzusu.
10) İslam dini ibadetleri temizlik şartına bağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerden önce
yapılması emredilen temizlik görevlerindendir?
A) Abdest B) Namaz C) Kalp Temizliği D) Zekat E) Oruç
11) Aşağıdakilerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir?
A) Namaz B) Oruç C) Hac D) Zekat E) Dua
12) Yüce Allah(cc)’a ve Hz. Muhammed(sav)’e kalben inanmadığı halde dil ile inandığını söyleyen
kimseye ne ad verilir?
A) Mümin B) Kafir C) Müşrik D) Münafık E) Müslüman
13) Din kendisine insanı muhatap alır. İnsanı muhatap alırken onun özellikle hangi yönlerine hitap
eder?
A) Kalp-Akıl B) Göz-Kulak C) Zenginlik-Fakirlik D) Beden-Yürek E) Hiçbiri
14) Aşağıdakilerden hangisi ibadetin insana kazandırdığı özelliklerden değildir?
A) ibadet imanı pekiştirir.
B) İbadet ahlakı güzelleştirir.
C) İbadet insana sorumluluk bilinci kazandırır.
D) İbadet insanı bencil ve hoşgörüsüz yapar.
E) İbadet insanı Allah’a yakınlaştırır.
15) Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancının özelliklerinden değildir?
A)Tanrı kendisine ibadet edilendir.
B) Tanrı Birdir.
C) Evreni yaratan Tanrı’dır.
D) Tanrı’nın bilgisi ve gücü sınırlıdır.
E) Tanrı evrenle her an iletişim içindedir.
Not: testin her doğru cevabının 4 puandır… Diğer sorulara geçiniz.
1
A
B
C
D
E
9
A
B
C
D
E
2
A
B
C
D
E
10 A
B
C
D
E
3
A
B
C
D
E
11 A
B
C
D
E
4
A
B
C
D
E
12 A
B
C
D
E
5
A
B
C
D
E
13 A
B
C
D
E
6
A
B
C
D
E
14 A
B
C
D
E
7
A
B
C
D
E
15 A
B
C
D
E
8
A
B
C
D
E
1. Aşağıdaki varlıklar âlemi ile verilen tabloyu uygun şekilde doldurunuz. (10Puan)
Varlıklar
Alemi
Görünen
Gürünmeyen
Uzay
Şeytan
2. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun “inanma biçimleriyle”
doldurunuz. (20 Puan)
a) Tanrının varlığını ve birliğini savunup, eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçimine
______________ denir.
b) ______________, tanrının varlığını reddeden, tanrı yokmuş gibi davranan ve evrenin
tesadüfen oluştuğunu iddia eden görüşe denir.
e) ______________Eski Yunan, Mısır, Roma ve İslam öncesi Arabistan yarımadasında
yaygın olan ve her bir tanrının belirli bir görevi olduğunu iddia eden görüşe denir.
3. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanları D ile yanlış olanları Y ile
işaretleyiniz. (10 Puan)
a)
b)
D
D
Y
Y
c)
d)
D
D
Y
Y
İbadet etmenin asıl amacı cennete girmek olmalıdır.
İslama göre ibadetler, insanların manevi kirlerden arınmasına katkı
sağlar.
İbadetler namaz, oruç, hac ve zekât ile sınırlı değildir.
İnsanın evrendeki diğer varlıklardan hiçbir farkı yoktur.
e)
D
Y
Hiçbir ibadet başka bir ibadetin yerini tutmaz.
www.ogretmenevrak.net
Başarılar Dilerim…
………………………………
DKAB ÖĞRETMENİ
Download