6. Organik Kimya Yenilenmiş 7.baskı, Celal Tüzün, Palme Yayıncılık

advertisement
Ankara Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Açık Ders Malzemeleri
Ders izlence Formu
Dersin Kodu ve İsmi
KİM214 ORGANİK KİMYA II
Dersin Sorumlusu
DOÇ. DR. KAMRAN POLAT
Dersin Düzeyi
LİSANS
Dersin Kredisi
5
Dersin Türü
ZORUNLU
1. Organik Redoks Reaksiyonları:
Organik bileşiklerin redoks
reaksiyonlarının tanıtılması, yükseltgenme sayılarının bulunması, organik
reaksiyonların, yükseltgenme sayısı ve iyon-elektron yöntemlerine göre
denkleştirilmesi, bütün organik reaksiyon sınıflarının redoks reaksiyonları
açısından incelenmesi.
2. Karbonil Bileşikleri: Aldehit ve Ketonlar: Karbonil bileşiklerinin
genel olarak tanıtılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve adlandırılmaları
ile ilgili kuralların anlatılması. Aldehit ve ketonların fiziksel ve kimyasal
özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları, tanınlama (teşhis) yöntemleri,
ve spektroskopik özellikleri.
Dersin İçeriği
3. Karbonil Bileşikleri: Karboksilli Asitler ve Türevleri: Elde
edilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, reaksiyonları, tanınlama
yöntemleri ve spektroskopik özellikleri.
4.Aminler: Alifatik ve aromatik ve heterosiklik aminler, elde edilmeleri,
genel ve IUPAC adlandırılmaları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, biyolojik
önemi olan aminler, elde edilmeleri ve sentez yöntemleri, diazolama ve
kenetlenme reaksiyonları, azo-boyar maddeler ve önemi.
5. Aromatik Bileşikler: Aromatiklik kavramı, adlandırımaları, fiziksel ve
kimyasal özellikleri, elde edilmeleri, Hückel kuralı, Aromatik Elektrofilik
ve nükleofilik yer değiştirme ve diğer reaksiyonları.
Dersin Amacı
Organik bileşiklerin redoks reaksiyonlarını, karbonil grubunun
önemini, aldehit ve ketonları, karboksilik asit ve türevlerini, aktif
metilen bileşiklerini,
adlandırılmalarını, fiziksel ve kimyasal
özelliklerini, elde edilme ve diğer reaksiyonlarını, tanınmalarını ve
spektroskopik özelliklerini, ayrıca stereokimya kavramını ve organik
bileşiklerin stereokimyasal özelliklerini öğretmek.
Dersin Süresi
14 HAFTA
Eğitim Dili
TÜRKÇE
Ön Koşul
YOK
1. Organic Chemistry, John E. McMurry, 1999.
2. Organic Chemistry 7th Edition, T. W. Graham
Solomons (Author), Craig B. Fryhle 1999.
3. Organik Kimya Yaşamın Kalbi, Prof.Dr. Yılmaz Yıldırır (Yazar). Bilim
Kitap Kırtasiye Ltd.Şti. Ağustos, 2014.
Önerilen Kaynaklar
4. Organik Kimya 7. Basım'dan Çeviri)Graham Solomons , Graig Fryhle
2014. Çeviri Editörleri: Gürol Okay (Hacettepe Üniv.) ve Yılmaz Yıldırır
(Gazi Üniv.). Literatür yayıncılık, dağıtım, San. ve Tic. Ltd. Şti.2002.
5. Tüzün C., Organik Tepkime Mekanizmaları, güncellenmiş 3.baskı.
Palme Yayınevi, Ankara (2007).
6. Organik Kimya Yenilenmiş 7.baskı, Celal Tüzün, Palme Yayıncılık.
Ankara (1996).
7. Organik Kimya, Ralph J Fessenden and Joan S Fessenden and
Marhall W.Logue. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tahsin Uyar. Güneş Kitapevi
Ltd. Şti. Ankara, 1. Baskı (2001).
Dersin Kredisi
8 (AKTS)
Laboratuvar
YOK
Diğer-1
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards