Büyük nisiyeler Dinlerin Gizli Tarihi Rama * Krişna

advertisement
Büyük İnisiyeler
Dinlerin Gizli Tarihi
Rama * Krişna
Hermes * Musa
Orfe * Fisagor
Eflatun *İsa
Ek Bölüm:
Muhammed * Zerdüşt
Evrenin tanrısal gerçeği ve her bilinmezin anahtarı. Ruh ve ruha bağlı tekamüldür. Tekamülün
zaman ve mekan içindeki maddesel ve ruhsal görünümünü iki sistem üstlenmiştir: Din ve bilim.
Aklın ve ruhun ihtiyaçlarına. Sorunlarına, arayış ve tatminlerine cevap bulmaya çalışan ve insanın
gelişmesine uygun olarak gelişen din ve bilim, temelde Bir ve Tek olan hakikati iki ayrı yönden
ele almaktadırlar. Din ruhtan maddeye, bilim maddeden ruha doğru gitmekte olduklarını iddia
etmektedirler. Hangi görüş ve anlayışta olurlarsa olsunlar, bilimsel ve dinsel bilgiler birer
gerçektirler.
Büyük İnisiyeler
Download