dr. mete ersoy anadolu

advertisement
ADI:................................
SOYADI………………
SINIF/OKUL NO:...........
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ
MÜZİK DERSİ 10. SINIF SORULARI
1.Duygu ve düşüncelerimizi seslerle ve ritimlerle anlatma sanatına ne denir?
A)Resim
B)Müzik
C)Nota
D)Sinema
2.Notaları yazmak için kullanılan 4 aralık 5 tane paralel çizgilerden oluşan kümeye ne denir?
A)Dizek
B)Solfej
C)Bona
D)Deşifre
3.Müzik eserlerini söylerken veya çalarken dizek üzerindeki seslerin yerlerini sürelerini belirten işaretlere ne denir?
A)Sol anahtarı
B)Nota
C)Ölçü
D)Ritim
4.Dizek üzerindeki açkı diye adlandırdığımız 2. çizgideki notayı da belirten anahtar hangisidir?
A)Do anahtarı
B)Fa anahtarı
C)Sol Anahtarı
D)Fa# anahtarı
5.Şarkı bestelemede aşağıdaki sıralamalardan hangisine uyulmalıdır?
A)ezgi-söz-ritim B)söz-ezgi-ritim
C)ritim-ezgi-söz D)söz-ritim-ezgi
6.Her hangi bir cismin bir etki sonucunda kaynaktan oluşan titreşmesine ne ad verilir?
A)Işık
B)Dalga
C)Ses
D)Eko
7.Aşağıdakilerden hangisi insan sesinin oluşumunu sağlayan organlardan değildir?
A)Akciğerler
B)Ses telleri
C)Kulak
D)Ağız ve damak
8. Aşağıdakilerden hangisi insan sesinin oluşumunu sağlayan organlardan değildir?
A)Diyafram
B)Burun ve sinüs
C) Nefes borusu
D)Karaciğer
9.Çocukluktan gençliğe geçilmesinin yaşandığı bu dönemdeki ses değişikliğine ne ad verilir?
A)Mutasyon
B)Diyafram
C)Oktav
D)Rezonans
10.Aşağıdaki insan sesleri sınırlarından hangisi erkek ses gurubu içerisinde yer almaz?
A)Tenor
B)Bariton
C)Alto
D)Bas
11. Aşağıdaki insan sesleri sınırlarından hangisi kadın ses gurubu içerisinde yer almaz?
A)Mezo-soprano
B)Tenor
C)Alto
D)Soprano
12. Aşağıdaki insan sesleri sınırlarından hangisi en kalın erkek ses gurubundadır?
A)Bariton
B)Tenor
C)Bas
D)Soprano
13. Aşağıdaki insan sesleri sınırlarından hangisi en ince kadın ses gurubundadır?
A)Bariton
B)alto
C)Bas
D)Soprano
14. Karın boşluğu ile göğüs kafesimizi birbirinden ayıran kaslara ne denir?
A)Mutasyon
B)Diyafram
C)Nefes borusu
D)Damak
15. Aşağıdaki organlardan hangisi nefes öğelerimizden değildir?
A)Akciğerler
B)Nefes borusu
C)Ağız ve burun
D)Ses telleri
16.Titreşimi sağlayacak bir etki sonucu (üfleme,vurma,dokunma,sürtme) ses kutusunda hava ile oluşan seslere.....
A) İnsan sesi
B)Doğa sesleri
C)Çalgı sesleri
D)Mikro dalga sesler
17.Yaylı çalgılardan ses çıkartabilmek için hangi etkiler uygulanır?
A)Üfleme
B)Sürtme
C)Dokunma
D)Vurma
18.Sesin meydana gelişindeki sıralamada aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A)Ses kaynağı-Etki-Hava-işitme organı
B)İşitme organı-Hava-Etki-Ses kaynağı
C)Hava- Ses kaynağı- İşitme organı-Etki
D)Etki-Ses kaynağı-İşitme organı-Hava
19.Dizeğin en alt çizgisinin altına 1.ilave çizgisi üzerine yazılan nota hangisidir?
A)Re
B)Kalın Do
C)İnce Do
D)Sol
20.Şarkı söylemek amacı ile oluşturulan ses topluluklarına ne denir?
A)Koro
B)Korist
C)Şef
21. Koro veya çalgı topluluklarını yöneten kişilere ne ad verilir?
A)Korist
B)Şef
C)Asistan
D)Ensturman
D)Aranjör
22.Koroda görev alan elemanların her birine ne denir?
A) Koro
B) Korist
C)Şef
D)Akapella
23.Okul öncesi çağdan ses değişimi dönemine girmemiş kız ve erkek çocuklardan oluşan korolara ne ad verilir?
A)Yetişkin korolar B)Çocuk koroları
C)Karma korolar
D)Gençlik koroları
24.Aşağıdaki çalgı guruplarından hangisinde bütünü(hepside) yaylı çalgılardır?
A)Keman-fagot-viola B)Gitar-fülüt-kontrobas C)Timpani-batari-saksafon D) Keman-viola-violensel
25.Yalnızca nefesli ve vurmalı çalgılardan oluşan çağlı topluluğu hangisidir?
A)Pop müziği topluluğu
B)Oda müziği topluluğu
C)Caz müziği topluluğu
D)Bando topluluğu
26.Her hangi bir notayı yarım ses incelten işarete ne denir?
A)Diyez
B)Bemol
C)Naturel
D)Majör
27.Her hangi bir notayı yarım ses kalınlaştıran işarete ne denir?
A)Diyez
B)Bemol
C)Naturel
D)Majör
28. Ses değişikliğine uğramış notaları eski haline dönüştüren işarete ne denir?
A)Diyez
B)Bemol
C)Naturel
D)Majör
29.Seslerin aralık farkı hangi duruma göre belirlenir?
A)İncelik-Kalınlık
B)Uzunluk-Kısalık
C)Ağırlık-Hafiflik
30.Türk Halk Müziğinde ölçüsü olan sözlü ve sözsüz eserlere ne denir?
A) Kırık hava
B)Uzun hava
C)Bozlak
D)Karmaşıklık-Sadelik
D)Hoyrat
31.Müzik eserlerinin anlamına uygun çalınmasını ve eserlerin gerçek hızlarını belirten araçlara ne denir?
A) Plakçalar
B) Metronom
C)Andante
D)Legato
32.İstiklal marşımızın bestecisi ………………………..dür?
33.Müzik eserlerini çalmak amacıyla oluşturulan topluluklara……………… denir?
34.Uzun ince bir yoldayım Türküsü …………………………………………aittir?
35.Ankara yöresine ait bir türkü ismi yazınız……………………………..
36.Bildiğiniz telli çalgılardan en az 5 tanesinin ismini yazınız?..........................................................................
37.Violensel(çello) yaylı çağlı gurubuna aittir?......
38.Gitar ,bağlama, tar, ud, kanun, mandolin buzuki, balalayka banço cümbüş gibi çalgılar üflemeli çalgı
gurubundadır.?........
39.Absolit bir kulağa sahip olan kişiler sesleri mutlak değerleriyle iştirler ve renkler gibi görürler ……
40.En az üç sesin aynı anda tınlamasıyla oluşan ses kümesine ritim denir?…….
41.Müzik türlerinden rack müziği çalgıları genellikle elektronik devreli aletler ve çalgılar kullanılarak oluşturulur ....
1-31arası olan soruları test…..
32,33,34,35,36,sorulara uygun kelimeyi yazınız
37,38,39,40.41sorulara DOĞRU/YANLIŞ olarak belirtiniz?
Her soru 1-36 2,5 puan 37-41 2 puandır .
DR. METE ERSOY A.D.L
MÜZİK ÖĞRT.
LÜTFİ MATUR
BAŞARILAR……..
Download