Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2016

advertisement
Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2016
İhracat %9,7, ithalat %6 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %9,7
artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat %6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Dış ticaret açığı %4,1 azaldı
Kasım ayında dış ticaret açığı %4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolara düştü.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Kasım ayında %73,1 iken, 2016 Kasım ayında
%75,7'ye yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,9 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Kasım ayında bir önceki
aya göre ihracat %0,9, ithalat %4,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre
ise; 2016 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6,7, ithalat %2,4 arttı.
Avrupa Birliği’ne ihracat %6,6 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Kasım ayında %48 iken, 2016 Kasım
ayında %46,7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre %6,6 artarak 5
milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Kasım ayında 1 milyar 239 milyon dolar olurken, bu
ülkeyi sırasıyla İngiltere (874 milyon dolar), BAE (833 milyon dolar) ve Irak (796 milyon
dolar) takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Kasım ayında 2 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi
sırasıyla Almanya (1 milyar 822 milyon dolar), Rusya (1 milyar 294 milyon dolar) ve
İtalya (878 milyon dolar) izledi.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21808
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,7 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan
imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi
ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi
ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,9’dur.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %16,8 oldu
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin
2016 Kasım ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,8, orta yüksek
teknolojili ürünlerin payı ise %46,5’dir.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21808
Download