Amerika Teknizk gezisi raporu.indd

advertisement
AMERİKA
TEKNiK GEZiSi
RAPORU
7-8 KASIM 2012
SONUÇ BİLDİRGESİ
24 - 31 Ağustos 2013
AMERİKA TEKNiK GEZiSi RAPORU
Amerika’ya Teknik Gezi Düzenlendi
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 24-31 Ağustos 2013 tarihinde RES Anatolia sponsorluğunda
Amerika Teknik Gezisi düzenlendi.
Rüzgarın yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili olarak çeşitli kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapan TÜREB, Türkiye Yenilenebilir Enerji sektöründeki üst düzey yetkililerin katılımıyla,
ABD’de Webberville Güneş Enerjisi Santrali’ne ve Hackberry Rüzgar Çiftliği’ne teknik gezi düzenlemiştir.
Heyet ayrıca, 23 milyon Teksas müşterilerine elektrik akışını yöneten ve devletin elektrik yükününü %85 ini
karşılayan ERCOT Enerji’yi (Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi) ve ülkenin en büyük 8. toplum elektrik programına
sahip olan Austin Energy’i ziyaret ederek yetkililerden bilgi alındı.
2
Download