Asırlardır birçok İslam ülkesinde, Müslüman halklar tarafından

advertisement
Asırlardır birçok İslam ülkesinde, Müslüman halklar tarafından kutlanan Peygamberimizin kutlu
doğumunu, Mevlid-i Şerifi sonradan çıkmış bir etkinlik olarak göstermek, hele hele kirli bir
yapılanmaya mal etmek art niyet değilse büyük bir gaflet ve cehalettir.
Mevlit Kandili, günümüzün ifadesiyle kutlu doğum İslam ülkelerinin bazılarında hicri takvime göre
Rebiul-Evvel ayında, diğer bazılarında ise miladi takvime göre Nisan ayında kutlanmaktadır.
Peygamberi topluma tanıtıp sevdirmek amaçlı bu tür etkinlikleri polemik konusu yapmak ya İslam
düşmanlığından ya da cehalet ve bağnazlıktan ötürüdür.
Peygamberimiz tüm ümmetin, tüm Müslümanların ortak değeridir. Onu tanıtıp sevdirmek herkesin
görevidir. Bu tür etkinlikleri sadece bir guruba, camiaya veya kuruma has kılmak kesinlikle yanlıştır.
Peygamber Sevdalıları olarak bu tür yaklaşımları doğru bulmuyor, tüm İslami kesimleri bu tür
etkinlikler düzenlemeye çağırıyoruz.
Download