Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
SALİH ZEKİ ANADOLU LİSESİ
ESKİŞEHİR
Çin
Medeniyeti
NURDAN
GÜL
KÖKTEN
Çinliler Türk akınlarına karşı M.Ö
214′de
yapımına
2400 km
İpek
yolu vebaşlanan
Orta Asya’nın
uzunluğundaki
Çin Seddi’ni
hakimiyeti
yapmışlardır.
Yüzyıllarca devam eden Türk-Çin
Çin Settinin yapılış amacı nedir
mücadelesinin temel sebebini söyleyiniz
Nurdan Gül Kökten
Çin, coğrafi bakımdan Asya’nın en
doğusunda yer alır.. M.Ö 2400
yıllarından itibaren Çin Devletleri’nin
varlıkları gözlenmektedir
Çin coğrafi olarak nerede yer alır
Nurdan Gül Kökten
Bu buluşların
sonraki
yüzyıllarda
hangi
Çin
Uygarlığının
medeniyete
katkılarını
önemligörsellere
olaylara yol
açacağını
söyleyiniz
bakıp
söyleyiniz
Nurdan Gül Kökten
Çin Orta Asya Hakimiyetinden hangi
olayla vazgeçmiştir
Nurdan Gül Kökten
Budizm
Konfüçyüsçülük
Taoizm
Çin’de enyaygın dinler hangileridir
Nurdan Gül Kökten
Download