Eşya Tanımı

advertisement
Temmuz 2010 PERŞEMBE
Sayı : 27628
Resmî Gazete
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2005/10 SAYILI
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin 2005/10 sayılı Tebliğ'in değişik 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
1005.90.00.00.11
1005.90.00.00.19
Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır)
Diğerleri
CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)
500
270
* Ton: Brüt ağırlık
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download