adnan menderes üniversitesi karacasu memnune inci meslek

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Türk Dili II
Ders Kodu
TD102
AKTS Kredi
2
İş Yükü
Ders Düzeyi
0 (Saat)
31.10.2017
Yok
Teori
2
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri
okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak
kompozisyon yöntemlerini öğretmektir; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası
olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazanılmasını sağlamaktır.
Özet İçeriği
Sözlü ve yazılı anlatım türleri ve özellikleri, bu türlere dair örneklerin sınıfta değerlendirilmesi, anlatım
bozuklukları ve Türkçenin cümle yapısı
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Okt. Mustafa EROL
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Dönem Sonu Sınavı (Final)
Adet
Oran (%)
1
100
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Erdoğan Boz, Türk Dili ve Kompozisyon I-II , Tablet Yayınları, Konya 2006.
2
Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, İstanbul, 2006
3
Prof. Dr. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2006
4
Yazım Kılavuzu TDK Yayınları, Ankara 2008.
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlik
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü (Saat)
0
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
0
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak planı uygulama becerisi kazandırma
2
Sözlü ve yazılı anlatımda kelime ve kelime gruplarını etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırma
3
Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin önemini kavratabilme,
4
Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemlerini uygulama becerisi kazandırma,
5
Yazılı anlatım türlerinin belirleyici özelliklerini öğrenme, türlerin benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilme
6
Öğrencilere yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilme
7
Türkçenin dünyanın sayılı büyük dillerinden biri olduğunu ve bu dille büyük eserler verildiğini örnekleriyle kavratabilme
8
Öğrenme sürecinde öğrenciye sorumluluklar vererek eğitim sürecine aktif bir şekilde katılmasını sağlayabilme
Program Çıktıları (Dış Ticaret)
1
Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek
2
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
3
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
4
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların
gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek
5
Uluslararası ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları bilgisine sahip olmak
6
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olmak
7
Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 31.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
8
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olmak
9
Uluslararası ticaret ve AB hukuku bilgisine sahip olmak
10
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olmak
11
Bitirme projesiyle bilginin araştırılması ve raporlanması pratiğine sahip olmak
12
Mesleği ile ilgili mevzuatı takip ederek temel hukuk bilgilerine sahip olmak
13
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak
14
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
15
Dış ticaret konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olmak.
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 31.10.2017
2/2
Download