Hücre çeperi oluşumu

advertisement
Ayxmaz/biyoloji
Hücre çeperi oluşumu
Bitkilerde hücre çeperi oluşumunda rol alan temel elamanlar resimdende anlaşılacağı gibi üç farklı molekül
grubundandır.Farklı bitki hücrelerine bu yapıya farklı moleküller (Lignin vb) katılabilmektedir. Çeper
oluşumunda rol alan slüloz olmayan polisakkarilerden pektin ve hemiselüloz golgi aygtında sentezlenip salgı
vezikülleri (Kofulları) ile zar dışına bırakılmakta ve burada çeper oluşumunda rol alırlar.
Selüloz oluşumunda, golgiden köken alan ve yapısında selülaz enzimleri taşıyan veziküller, miyofibrillerle hücre
zarı iç yüzeyine taşınırlar. Bu bölgede çeper oluşumu esnasında zara eklenen kompleks yapısındaki enzimlerle
sukroz moleküllerini kullanarak hücre dışına doğru selüloz liflerini sentezlerler.
Sonuç:Çeper oluşumundan birinci derecede sorumlu organel golgi olmakla beraber selüloz sentezi hücre
zarında gerçekleşmektedir.
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

Create flashcards