1- Aneroid barometrenin hassas elemanı aşağıdakilerden hangisidir

advertisement
1- Aneroid barometrenin hassas elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vidi kutusu
B) Bimetalik
C) Burdon borusu
D) Saç teli
E) Civa
2- 20 kerteden estiği rapor edilen rüzgar aşağıdakilerden hangi yönde eser.
A) Karayel
B) Kıble
C) Gün batısı
D) Keşişleme
E) Lodos
3- Deniz meltemi aşağıdaki hangi koşulda oluşur.
A) Başlıca gece olur
B) Genellikle deniz karadan daha soğuk olduğu zaman olur
C) Yüzey rüzgarı denizden karaya doğru estiği zaman olur
D) Sadece (b) ve (c)
E) Yukardakilerin hepsi
4-
Yandaki şekil hangi tip bulutu göstermektedir.
A) Cumulonembus
B) Cumulus Cognestus
C) Cirrocumulus
D) Cumulus
E) Stratocumulus
5- Güney yarımküredeki bir antisiklon etrafındaki hava akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
A) Saat istikameti yönünde ve merkezden dışarıya doğrudur
B) Saat istikameti tersi yönünde ve merkezden dışarıya doğrudur
C) Saat istikameti yönünde ve dışarıdan merkeze doğrudur
D) Saat istikameti tersi yönünde ve dışarıdan merkeze doğrudur
E) Mevsimsel Olarak yön değiştirir
6- Aşağıdaki bulutlardan hangisi yere ulaşan en az yağış meydana getirir.
A) Stratus
B) Nembostratus
C) Cumulus Cognestus
D) Cumulonembus
E) Cirrocumulus
7- Bir hava haritasında mor renkli çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade eder.
A) Soğuk cephe
B) Sıcak cephe
C) Oklüzyon cephe
D) Stasyoner cephe
E) Yüksekte soğuk cephe
8- cP hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) Soğuk ve kuru
B) Soğuk ve nemli
C) Sıcak ve kuru
D) Sıcak ve nemli
E) Çok sıcak ve kuru
9- Kıyı boyunca yazın oluşan deniz meltemlerinin genellikle en kuvvetli olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir.
A) Tam güneşin doğduğu zaman
B) Tam güneşin battığı zaman
C) Öğleden hemen önce
D) Öğleden sonra
E) Gece yarısı civarında
10- Fön rüzgarı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) Bir çöl üzerinde esen kuru, soğuk rüzgar
B) Dağın rüzgaraltı tarafında esen sıcak ve kuru rüzgar
C) Dağın rüzgarüstü tarafında esen yükselici sıcak ve nemli rüzgar
D) Karadan denize doğru esen soğuk ve nemli rüzgar
E) Orman yangınlarıyla ısınmış, sıcak ve kuru rüzgar
11- Anaforlara neden olduğu için denizciler açısından önem taşıyan; özellikle Cebelitarık boğazı’nda yazın esen,
beraberinde sis ve
yağmur getiren, Akdeniz’in doğu yönlü rüzgarı aşağıdakilerden hangisidir.
A) Krivetz
B) Lavek
C) Laventer
D) Harmattan
E) Simoon
12- Yaz aylarında fazla görülen, lif şeklinde şeritler halinde olan, ipek gibi ince olup, gölge yapmayan bulut
aşağıdakilerden hangisidir.
A) Cumulus
B) Cirrus
C) Cirrocumulus
D) Altocumulus
E) Altostratus
13- Maritim Tropikal hava kütlesinin kaynak sahası aşağıdakilerden hangisidir.
A) Azor yüksek basıncı
B) Afrika
C) Basra alçak basıncı
D) Akdeniz
E) Avrupa
14- Bir sinoptik harita üzerinde çizili izobarlar aşağıdakilerden hangisinin tahmin edilmesinde faydalıdır?
A) Sıcaklığın
B) Çiğ noktası sıcaklığının
C) Rüzgar hızının
D) Bağıl nemin
E) Bulutluluğun
15- Kuzey yarımkürede Alizeler hangi yönlüdür?
A) Kuzeydoğu
B) Kuzeybatı
C) Güneydoğu
D) Güneybatı
E) Kuzey
16- Denizde en yaygın olarak karşılaşılan sis tipi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Kondüksiyon sisi
B) Radyasyon sisi
C) Cephe sisi
D) Buhar sisi
E) Adveksiyon sisi
17- Sıcak nemli havanın soğuk bir yüzey üzerinden geçerken oluşturduğu sis tipi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Radyasyon sisi
B) Cephe sisi
C) Adveksiyon sisi
D) Buhar sisi
E) Kondüksiyon sisi
18- Bir psikrometre okunduğunda her iki termometrede yaklaşık aynı sıcaklık değerlerini gösteriyorsa, aşağıdaki
sonuçlardan
hangisine varabiliriz.
A) Aletinizden okuduğunuz değerler doğrudur
B) Sıcaklıkta bir değişim olasılığı vardır
C) Çiğ noktası sıcaklığı çok düşüktür
D) Çiğ noktası sıcaklığı çok yüksektir
E) Havanın bağıl nemi yüksektir
19- Aşağıdaki bulutlardan hangisi güneş yada ay etrafında hale meydana getirir.
A) Sirrostratus
B) Altostratus
C) Sirrus
D) Nimbostratus
E) Sirrokümülüs
20- Aşağıdaki deniz bölgelerinin hangisinde oluşan tropikal fırtınalar “Tayfun (Typhoon)” olarak adlandırılır.
A) Kuzey Atlantik Okyanusu
B) Kuzeybatı Pasifik Okyanusu
C) Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu
D) Güney Hint Okyanusu
E) Güney Atlantik Okyanusu
21- Aşağıdaki hangi iki koşul birlikte atmosferi en kararlı yapar.
A) Yüzeyde soğuk ve yukarıda sıcak hava
B) Yüzeyde sıcak ve yukarıda soğuk hava
C) Yüzeyde soğuk ve yukarıda soğuk hava
D) Yüzeyde sıcak ve yukarıda sıcak hava
E) Gündüz ve geceye göre koşullar değişir
22- Atmosfer basıncının maximum olduğu saatler aşağıdakilerden hangisidir.
A) 0400 – 1600
B) 1000 – 2200
C) 0400 – 2200
D) 1000 – 1600
E) 0400 – 1000
23- Özellikle Malta ve doğu Sicilya sahillerinin kuzeydoğuya açık limanları için önem taşıyan; Orta ve Batı Akdeniz’de
fırtına kuvvetinde
esen kuzeydoğu yönlü rüzgarlar aşağıdakilerden hangisidir.
A) Hamsin
B) Sirocco
C) Harmattan
D) Lavek
E) Gregale
24- Kuzey Adriyatikte, Kuzeydeki yüksek platolardan aşağı doğru kuzeyle doğu arasında değişen yönlerden esen,
soğuk şiddetli
rüzgarlara ne ad verilir.
A) Etezyen
B) Bora
C) Fön
D) Sirocco
E) Mistral
25- Gri renkli yuvarlak kütleler ve tomarlardan meydana gelen, uzun sıralar halinde gökyüzünü kaplayan, nadiren olarak
hale
olayına neden olan bulut aşağıdakilerden hangisidir.
A) Cirrostratus
B) Stratus
C) Cumulus
D) Stratocumulus
E) Cirrocumulus
26- Kışın bulunduğumuz yere yaklaşırken yağışlı bir sıcak cephede beklenen bulut sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir.
A) Ci, Ns, As, Cb
B) Ci, Cs, As, Ns
C) As, Cs, Cb, Ns
D) Cs, Ns, As, Sis
E) Ci, Cs, As, Cb
27- Kuzey yarımküredeki hurricaneler ile orta enlem siklonlarının her ikisinde de olan benzerlikler aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir.
A) Her ikiside yüzey cephelerine sahiptir
B) Her ikiside sıcak çekirdekli alçak basınçlardır
C) Her ikisinde yüzeyden itibaren yükseklikle şiddetleri artar
D) Her ikisinde de merkez civarında rüzgarlar saat ibrelerinin ters yönünde eserler
E) Her ikisinde de merkez civarında rüzgarlar saat akrebi yönünde eserler
28- Kuzeybatı Pasifikte oluşan tropikal siklonlara ne ad verilir.
A) Willy willies
B) Tayfun
C) Siklon
D) Tornado
E) Hurricane
29- Ekstratropikal siklonlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder.
A) Hurricane
B) Tornado
C) Orta enlem siklonları
D) Thunderstorm
E) Hortum
30- Aşağıdakilerden hangisi soğuk çekirdekli yarı-sürekli yüksek basınç alanıdır.
A) Sibirya
B) Azor
C) İzlanda
D) Peru
E) Hawaii
31- Rüzgar şiddeti, aşağıdakilerden hangi nedenle yeryüzünden itibaren yükseklikle artar.
A) Havanın sadece en aşağı tabakası dünya ile birlikte döner
B) Yoğunluğu daha az hava, yoğunluğu daha fazla olan havaya göre daha hızlı hareket eder
C) Rüzgar aletleri yeryüzünde doğru değeri göstermezler
D) Yeryüzünün sürtünmesiyle, yere yakın hava yavaşlar
E) Hava parselleri, yüzeyden itibaren yükselirken genişler ve yoğunluğu azalır
32- Rüzgarların oluşması için basınç gradyanı kuvveti aşağıdaki bölgelerden hangisi için söz konusudur
A) Sadece ekvatorda
B) Ekvator hariç bütün bölgelerde
C) Sadece kuzey yarımkürede
D) Sadece güney yarımkürede
E) Dünyanın her yerinde
33- Eğer yağmur bir caddenin bir tarafına yağıp, diğer tarafına yağmamışsa, bu yağmur büyük olasılıkla
aşağıdakilerden
hangi buluttan düşmüştür.
A) Nembostratus
B) Stratus
C) Cumulonembus
D) Altostratus
E) Altocumulus
34- Orta veya hafif şiddette sürekli yağış meydana getiren bulut aşağıdakilerden hangisidir.
A) Nembostratus
B) Altostratus
C) Cirrostratus
D) Cirrocumulus
E) Cumulonembus
35- Hangi bulut buz kristallerinden oluşur ve ay veya güneş etrafında hale meydana getirir.
A) Altostratus
B) Stratus
C) Nembostratus
D) Cirrostratus
E) Angelitus
36- Üç hücreli genel sirkülasyon modeline göre ekvatorda aşağıdakilerden hangisi olmaz.
A) ITCZ
B) Alçak basınç oluğu
C) Cumuliform bulutlar
D) Hafif rüzgarlar
E) İnici hava akımları
37- Bir musonu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar.
A) Bir yağmurlu bir kuru mevsim
B) Nemli ve yukarı doğru olan rüzgar
C) Serin, kuru ve aşağı doğru olan rüzgar
D) Mevsimsel yön değiştiren rüzgarlar
E) Dolunaydan hemen sonra olan yağmur
38- Su hortumlarının (Waterspout) çoğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) Şiddetli thunderstormlardan oluşur
B) Çekirdek kısmında aşağı doğru inici bir hareket vardır
C) 45 knot’tan daha az şiddette dönen rüzgarlara sahiptir
D) Bir buluttan inen rüzgarların olduğu yerlerde oluşurlar
E) Çekirdek bölgesindeki hava sıcaklığı, suyun sıcaklığından daha azdır
39- Gemide ölçülen bağıl rüzgar hızı sadece iki koşulda (0) olabilir.Bu koşullardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir.
A) Rüzgar tam pruvadan esmelidir
B) Rüzgar hızı sıfır (0) olmalıdır
C) Rüzgar tam kıçtan esmelidir
D) Rüzgar kemere doğrultusundan esmelidir
E) Rüzgar baş omuzluklardan esmelidir
40- Orta enlemlerde hava sistemleri genellikle nereden nereye yolculuk ederler.
A) Kuzeyden güneye
B) Batıdan doğuya
C) Doğudan batıya
D) Güneyden kuzeye
E) Kıtalardan denizlere
41- Seyirdeyken gemide bağıl rüzgar hızı aşağıdaki meteorolojik gözlem aletlerinden hangisi ile ölçülebilir.
A) Psikrometre
B) Barometre
C) Rüzgar gülü
D) Termometre
E) Anemometre
42- Bir yüksek basınç merkezi ile bir alçak basınç merkezi arasındaki basınç farkı ne kadar fazla olursa, ------------------------.
A) Hava kütlesi o kadar kuru olacaktır
B) Sıcaklık o kadar düşük olacaktır
C) Rüzgar şiddeti o kadar fazla olacaktır
D) Sıcaklık o kadar yüksek olacaktır
E) Bağıl nem o kadar yüksek olacaktır
43- Gün boyu meydana gelen karasal ısınma nedeniyle bir ada üzerinde meydana gelen bulut aşağıdaki bulut
tiplerinden hangisidir.
A) Sirrostratus
B) Sirrus
C) Kumulus
D) Stratus
E) Nimbostratus
44- Kuzey yarımkürede fırtına rota izinin sağ tarafında kalan kısmına (fırtınanın hareket ettiği yöne doğru bakıldığında)
verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir.
A) Tehlikeli yarıdaire
B) Daha az tehlikeli daire
C) Seyre elverişli yarıdaire
D) Notr yarıdaire
E) Sakin yarıdaire
45- Antisiklonlar genellikle aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir.
A) Kuru iyi hava
B) Kuvvetli rüzgarlar ve bulutluluk
C) Rüzgar sağanakları ve sürekli yağış
D) Tamamen kapalı gökyüzü
E) Yoğun sis ve kötü görüş
46- Oraj oluşturan bulut tipi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Sirrüs
B) Stratüs
C) Kümülüs
D) Kümülonimbus
E) Nimbostratüs
47- Bir hava kütlesi, eğer …………………. “sıcak” olarak nitelendirilir.
A) Sıcaklığı 30˚C nin üzerindeyse
B) Üzerinde hareket ettiği yer, havadan daha soğuk ise
C) Bir yüksek basınç alanından kaynaklandıysa
D) Bir alçak basınç alanından kaynaklandıysa
E) Çöl bölgelerinden kaynaklandıysa
48- Meteorolojik rasat yaparken rüzgarın batıdan estiğini tesbit ediyorsunuz. Gemi jurnaline rüzgar yönünü ………
olarak kaydetmelisiniz.
A) 000˚
B) 090˚
C) 180˚
D) 270˚
E) 225˚
49- Öklüzyon cephe oluşumuna aşağıdaki durumlardan hangisi neden olur.
A) Stasyoner hale gelen bir soğuk cephe
B) Stasyoner hale gelen bir sıcak cephe
C) Bir sıcak cepheyi yakalayıp onu geçmekte olan bir soğuk cephe
D) Kaybolan bir sıcak cephe
E) Zayıflayan bir soğuk cephe
50- Bir alçak basınç sisteminin geçişi aşağıdaki meteorolojik aletlerden hangisinin periyodik olarak kontrol edilmesiyle
saptanabilir.
A) Barometre
B) Termometre
C) Higrometre
D) Psikrometre
E) Anemometre
51- Öklüzyon cephenin geçişiyle birlikte görülen sıcaklık değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) Hızla yükselir
B) Hemen hemen aynı kalır
C) Hızla düşer
D) Sıcak tip yada soğuk tip oklüzyon olmasına bağlı olarak değişir
E) Mevsim ortalamalarına döner
52- Soğuk cephe geçişinden sonra barometre basıncı ………….., sıcaklık ……………
A) Düşer / düşer
B) Düşer / yükselir
C) Yükselir / düşer
D) Yükselir / yükselir
E) Sabit kalır / düşer
53- Soğuk cephe geçişinin ardından görüşte nasıl bir değişiklik olur.
A) Değişmez
B) Hızla artar
C) Sadece çok artar
D) Zayıflar
E) Önce artar sonra çoğalır
54- Gemide meteorolojik rasat yaparken rüzgarın kuzeydoğudan estiğini belirlediğinizde gemi jurnaline rüzgar yönünü
……… olarak
kayıt ederiz.
A) 045˚
B) 090˚
C) 135˚
D) 225˚
E) 315˚
55- Yaptığınız meteorolojik rasatı rapor ederken rüzgar yönünü --------------------- olarak bildirmelisiniz.
A) Hakiki derece
B) Manyetik pusula derecesi
C) Nisbi derece
D) Nisbi kerte
E) Hakiki kerte
56- Deniz seviyesinde en iyi rüzgar yönü tahmini aşağıdakilerden hangisinin yönü gözlemlenerek yapılabilir.
A) Bulutların hareketi
B) Gemi pruvası
C) Dalgalar
D) Ölü denizler (sweller)
E) Deniz kuşlarının uçuşu
57- Alizeler nerede konverjansa uğrarlar.
A) Oğlak dönencesi
B) Subtropikal yüksek basınç kuşağı
C) ITCZ
D) Polar cephe
E) Yengeç dönencesi
58- Bir denizci için, sıcak cephenin yaklaşmakta olduğuna dair ilk işaretler aşağıdakilerden hangisidir.
A) Büyük ve geniş dikine genişlemeli kumulonimbus bulutları
B) Gittikçe sirrostratus ve sonrada altostratuslere dönüşen yüksek sirrus bulutları
C) Daha soğuk su kütleleri üzerinden geçerken yoğunlaşan sıcak havanın oluşturduğu sis
D) Aralıklı yağan yağmurla birlikte alçak ve koyu renkli bulutlar
E) Ufukta şimşek görülmesi ve gök gürültüsü duyulması
59- Bir hava kütlesi için iyi bir kaynak bölgesi olabilecek yerler aşağıdakilerden hangisidir.
A) Derin vadileri olan dağlar ve kuvvetli yüzey rüzgarlarının olduğu yerler
B) Yüzey havasında sıcaklık ve nemin çok fazla değiştiği yerler
C) Genellikle hafif rüzgarlı ve üniform yapısı olan düzgün geniş yüzeyler
D) Derin vadili ve hafif rüzgarlı tepeler
E) Genellikle kuvvetli rüzgarlı ve uniform yapısı olan yüzeyler
60- Yüksek basınç alanlarında havanın açık olmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar.
A) Yukardaki havanın yükselmesi
B) Yukarıda yüksek sıcaklıklar
C) Yeryüzü yakınında soğuk hava
D) Yukarıda düşük sıcaklıklar
E) Yukarıdan yere doğru çöken hava
61-Yatay olarak bir hava kütlesini karakterize eden özellikler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcaklık, basınç
B) Basınç, rüzgarlar
C) Basınç, nem
D) Rüzgarlar, nem
E) Sıcaklık, nem
62- FM 13 X SHIP Kod formunda, 99LaLaLa QcLoLoLoLo grubu neyi ifade eder.
A) Hava durumunun verildiği gruptur
B) Mevkii grubudur
C) Hava basıncının verildiği gruptur
D) Bulut bilgilerinin verildiği gruptur
E) Ölü dalga bilgilerinin verildiği gruptur
63- FM 13 X SHIP Kod formunda, 4PPPP grubunda ne bilgisi verilir.
A) Tandans
B) Hava basıncı
C) Hava durumu
D) Hava sıcaklığı
E) Ölu dalga bilgisi
64- Gemi ambarındaki ve dışarıdaki havanın çiğ noktası sıcaklıklarının aynı olduğu farzedilirse, bu durumda ambar
kapağı açılıp,
içerdeki sıcak hava ile dışarıdaki soğuk hava karıştığında, ambardaki bağıl nem için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur.
A) Öncekine nazaran azalır
B) Öncekine nazaran artar
C) Onceki ile aynı kalır
D) Once aynı kalır, sonra azalır
E) Verilen bilgiye dayanarak birşey söylemek imkansızdır
65- Gulf Stream akıntısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) Güney Atlantik Okyanusu akıntısıdır
B) Kuzey Pasifik Okyanusu akıntısıdır
C) Soğuk su akıntısıdır
D) Sıcak su akıntısıdır
E) Güney Pasifik Okyanusu akıntısıdır
66- Bir cepheyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A) Bir hava kütlesi arasındaki sınır hattıdır
B) Bir cephenin her iki tarafında rüzgarlar çok farklı hızda eserler
C) Bir cephenin her iki tarafı arasında kesin basınç farklılıkları vardır
D) Bir cephenin her iki tarafı arasında nemlilik farklılıkları vardır
E) Bir cephenin her iki tarafı arasında sıcaklık farklılıkları vardır
67- Aşağıdakilerden hangisi kümülonimbüs bulutlarıyla ilişkili meteorolojik olaylardan değildir.
A) Sürekli yağmur yağışı
B) Dolu fırtınaları
C) Orajlar
D) Tornadolar ve su hortumları
E) Şimşek ve gök gürültüsü
68- Periyodu 4 saniye olan bir dalganın yaklaşık boyu kaç metre ve hızı kaç knot'dur?
A) C = 6.5 Knot, L = 25 m.
B) C= 12.5 Knot, L= 25 m.
C) C = 12.5 Knot, L = 20 m.
D) C = 15 Knot, L = 20 m.
E) C = 15 Knot, L = 15 m.
69- Dünyanın genel sirkülasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Kutuplarda yüksek basınç bölgesi vardır
B) 30˚ - 60˚ enlemleri arasında kuzey yarımkürede doğulu rüzgarlar kuşağı vardır
C) Ekvator ve 30˚ enlemi arasındaki kuşağa ticaret rüzgarları kuşağı denir
D) Ekvator ve 30˚ enlemi arasındaki kuşağa alizeler kuşağı denir
E) 30˚ enlemi civarında subtropikal jetler vardır
70- Musonlar aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?
A) Az nemli yada kuru, hafif değişken rüzgarlar
B) Tüm yıl boyunca aynı hakim yönden esen kuvvetli, sağanaklı rüzgarlar
C) Yaklaşık 6 aylık periodlarla yön değiştirerek tam zıt yönlerden esen sürekli rüzgarlar
D) Güçlü bir alçak basınç sisteminin geçişini teyit edercesine yön değiştiren kuvvetli siklonik rüzgarlar
E) Tropikal kuşakta adyabatik hava hareketlerinin oluşturduğu kümüliform bulutların meydana getirdiği sağanak
yağış ve kuvvetli kısa süreli rüzgarlar
71- Aşağıdakilerden hangisi bir sis tipi değildir?
A) Buhar sisi
B) Türbülans sisi
C) Yağmur sisi
D) Adveksiyon sisi
E) Radyasyon sisi
72- Aşağıdakilerden hangisi hava kütlesinin termodinamik değişimlerinden biri değildir?
A) Alttan ısınmayla değişim
B) Alttan soğumayla değişim
C) Türbülansla değişim
D) Nem ilavesiyle değişim
E) Nemin havadan ayrılmasıyla (yoğuşmayla değişim)
73- Cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cephe yakınında sıcak ve soğuk havadaki rüzgar şiddetleri eşittir
B) Cepheye normal (dik) rüzgar bileşenleri cephe civarında eşittir
C) Cephe yakınında, cepheye dik rüzgar bileşenleri eşit değildir
D) Kuzey yarımkürede cephe yakınında cephe geçerken rüzgar antisiklonik olarak döner
E) Cephe yakınında soğuk havadaki rüzgar sıcak havadakinden şiddetlidir
74- Aşağıdakilerden hangisi kararlı atmosfer şartlarında oluşmaz?
A) Yaygın sis
B) Sıcaklık enversiyonu
C) Öğleden sonra görülen orajlar
D) Yoğun hava kirliliği
E) Tabaka bulutları
75- Sirrus, sirrostratüs ve altostratüs sırasıyla gelişen bulut dizisini takiben oluşan yağmur yağışı genellikle
aşağıdakilerden hangisinin
yaklaşmakta olduğuna bir işarettir?
A) Tropikal fırtına
B) Öklüzyon cephe
C) Stasyoner cephe
D) Soğuk cephe
E) Sıcak cephe
76- Aşağıdakilerden hangisi cephesiz siklon değildir?
A) Termal siklonlar
B) Düşey kararsızlıkla oluşan siklonlar
C) Orografik siklonlar
D) Tropikal siklonlar
E) Orta enlemlerde oluşan dalga siklonları
77- Kuzey yarımkürede, yer düzeyinde, rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
A) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser
B) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara paralel eser
C) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarıya doğru eser
D) Ruzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkezden dışarıya doğru
eser
E) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve izobarlara paralel olarak eser
78- Aşağıdaki bölgelerden hangisi tropikal siklonun oluştuğu bölgeler arasında yer almaz?
A) Güney Atlantik Okyanusu
B) Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu
C) Güneydoğu Pasifik Okyanusu
D) Güney Pasifik Okyanusu
E) Bengal Körfezi
79- Kuzey yarımkürede alçak basınç alanlarında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Rüzgar saat ibreleri yönünde drise olur
B) Rüzgar saat ibreleri ters yönünde drise olur
C) Hava genellikle kapalı olur
D) Hava düşey olarak yükselici hareket yapar
E) İzobarların değeri merkezden dışarı doğru artar
80- Koyu gri renkte şekilsiz, yağmur ve kar yağışı yapan alçak bulut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stratocumulus
B) Cumulus
C) Nimbostratus
D) Altostratus
E) Cirrostratus
81- Bir hava haritasındaki kırmızı ve mavi çizgiler birlikte aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Soğuk cephe
B) Sıcak cephe
C) Stasyoner cephe
D) Oklüzyon cephe
E) Yüksekte soğuk cephe
82- Dik bir basınç gradyanı aşağıdakilerin hangisini işaret eder?
A) Sakin hava
B) Hafif rüzgarlar
C) Yüksek bağıl nem
D) Kuvvetli rüzgarlar
E) Yağış
83- Aşağıdaki model istasyondaki rüzgarın yön ve hızı nedir ?
A) Poyraz 5 kuvvet.
B) Poyraz 6 kuvvet
C) Yıldız 5 kuvvet.
D) Yıldız 6 kuvvet.
E) Yıldız 4 kuvvet
7
84- Fırtına tanımı için aşağıda verilen hangi değer doğru değildir?
A) 17.6 m/sn
B) 38 knot
C) 6 kuvvet (beaufort)
D) 80 km/h.
E) 8 kuvvet (beaufort)
85- AGULHAS akıntısının etkili olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzeydoğu Pasifik (Endonezya-Japonya)
B) Güney Amerikanın Pasifik kıyıları
C) Güney Afrika Madagaskar arası
D) Güney Afrikanın Batı kesimi
E) Güney Amerikanın Atlantik kıyıları
86- Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Deniz melteminde, deniz üzerinde yükselici hava olduğundan, deniz üzerinde bulut oluşur
B) Kara melteminde, karalar daha sıcak olduğundan karalarda yükselici hava nedeniyle bulut oluşur
C) Deniz melteminde, yukarı seviyelerde rüzgar denizden karaya doğrudur
D) Kara melteminde, yukarı seviyelerde rüzgar denizden karaya doğrudur
E) Karalar denizlere nazaran daha sıcak olduğu zaman deniz meltemi meydana gelir
87- Aşağıdakilerden hangisi çeşitli boyutta (çapta) olan fırtınaları en büyükten en küçüğe doğru sıralamaktadır?
A) Hurricane, tornado, orta enlem siklonu
B) Tornado, orta enlem siklonu, hurricane
C) Hurricane, orta enlem siklonu, tornado
D) Orta enlem siklonu, tornado, hurricane
E) Orta enlem siklonu
88- Nemli iklimlerde, yazın geceleri su üzerinde bulut meydana getiren rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kara meltemi
B) Chinook rüzgarı
C) Deniz meltemi
D) Santa Ana rüzgarı
E) Fön rüzgarı
89- Aşağıdakilerden hangisi yarısürekli alçak basınç alanıdır?
A) İzlanda
B) Bermuda
C) Azor
D) Pasifik
E) Somali
90- Hava kütlelerinin karakteristik düşey ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2-3 km
B) 5-7 km
C) 1 km
D) 1-10 km
E) 12 km
91- Soğuk hava kütlesinin geldiği bölgede meydana getirdiği olaylardan hangisi doğru değildir?
A) Konvektif hareket
B) Alt seviyede kararlı hava
C) Türbülanslı hava
D) İyi görüş
E) Kümülüform bulut
92- Cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(= yoğunluk; p= basınç; T= sıcaklık)
A)  = ’
B) p  p’
C) T= T’
D) p  p’
E) (/t) = (p’/t)
93- Cephelerin kinematik sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
A) Soğuk cephe
B) Sıcak cephe
C) Oklüzyon cephe
D) Ekvatoryal cephe (ITCZ)
E) Stasyoner cephe
94- Papagayo, aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?
A) Meksika Körfezi ve Batı Karayip’lerde
B) Guatemala, Nikaragua ve Kosta-Rika’nın Pasifik kıyılarında
C) Güney Meksika’nın Pasifik kıyılarında
D) Arjantin, Uruguay ve Amazon Havzası’nda
E) Avustralya’nın doğu ve güneydoğu sahillerinde
95- Üç hücreli modele göre, 30˚ N ve 60˚N enlemleri arasında hakim olan rüzgar sistemlerine ne ad verilir?
A) Batı rüzgarları
B) At enlemleri
C) Alizeler
D) Subpolar alçak basınç kuşakları
E) Subtropikal rüzgarlar
8
96- Soğuk tip oklüzyon ile sıcak tip oklüzyon hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)
Sıcak tip oklüzyondanda yüksek sıcak cephenin yerdeki izdüşümü ile yer oklüzyon cephesi arasındaki mesafe
soğuk tip
oklüzyondakinden daha büyüktür
B) Soğuk tip oklüzyonda, sıcak cephe soğuk cephe üzerinde yer alır
C) Sıcak tip oklüzyonda sıcak cephe önündeki hava soğuk cephe gerisindeki havadan daha soğuktur
D) Soğuk tip oklüzyonda soğuk cephe gerisindeki hava sıcak cephe önündeki havadan daha soğuktur
E) Sıcak tip oklüzyonda, soğuk cephe sıcak cephenin altına kama şeklinde girer
97- Soğuk cephe gerisinde bulunan feç sahası aşağıda verilen hangi pozisyona göre hareket eder? Hareketi;
A) Rüzgar yönüne diktir
B) Rüzgarın estiği yöndedir
C) Rüzgar yönüne terstir
D) Cephe ile aynı yönde hareket eder
E) Cephe ile ters yönde hareket eder
98- Boyun noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İki oluk çizgisinin kesişme noktasıdır
B) İki sırt çizgisinin kesişme noktasıdır
C) İki yükseği birleştiren bir sırt çizgisi ile iki alçağı birleştiren bir oluk çizgisinin kesişme noktasıdır
D) V-şekilli alçak basınç alanıdır
E) Dört alçak basınç merkezi arasında yer alır
99- Alçak basınç merkezleri (siklonlar) _____________ hareket etme eğilimindedirler.
A) Sıcak sektörlerindeki izobarlara dik yönde
B) Sıcak sektörlerindeki izobarlara paralel yönde
C) Soğuk cephe hattına paralel yönde
D) Soğuk cephe hattına dik yönde
E) Sıcak cephe hattına dik yönde
100- Gemide yapılan meteorolojik ölçümlerde T = 16.2 0 C, T = 15.0 0 C, T = 19.6 0 C, basınç 1000.2 hpa, hava 7 kapalı,
rüzgar 220'den
20 knot esiyor. Bu bilgilerin FM 13 SHIP kot formuna göre yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10196 21162 30150 40002 72220
B) 72220 10162 20150 40002 00196
C) 10162 20150 72220 41002 60196
D) 10162 20150 41002 72220 00196
E) 72220 40002 10162 20150 00196
101- Muson depresyonları için hangisi doğrudur?
A) Yaz musonlarının şiddetli yağmurları esnasında meydana gelen büyük drenaj yatağıdır
B) Yukarı seviye jetstreami’dir
C) Yaz musonu esnasında yağışı artıran alçak basınç alanlarıdır
D) Yaz musonları esnasında sulama için kullanılan büyük rezervuarlardır
E) Genel olarak birkaç gün süren iyi hava periyodudur
102- Aşağıdakilerden hangisi bir soğuk yarısürekli yüksek basınç alanıdır?
A) Sibirya
B) Azorlar
C) İzlanda
D) Peru
E) Grönland
103- Hava kütlelerinin karakteristik yatay ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.000.000 km²
B) 10.000.000 km²
C) 100.000.000 km²
D) 100.000 km²
E) 10.000 km²
104- Hareket eden cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yatay basınç gradyanı süreksizliği vardır
B) Yatay basınç gradyanı süreksizliği yoktur
C) Basınç tandansı süreklidir
D) Sıcaklık sürekliliği vardır
E) Yoğunluk sürekliliği vardır
105- Soğuk cephe yağışları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Soğuk cephe yağışları genellikle Cu ve Cb tipi bulutlardan meydana gelir
B) Soğuk cephe yağışları sağanak şeklindedir
C) Soğuk cephe yağışları sürekli yağışlardır
D) Soğuk cephe yağışları sıcak cephe yağışlarına nazaran daha dar bir alan kaplar
E) Soğuk cephe yağışlarında oraj meydana gelebilir
106- Oklüzyon cephede aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur?
A) Soğuk cephenin bir sıcak cepheyi yakalaması
B) Sıcak cephenin soğuk cepheyi yakalaması
C) Sıcak cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe
D) Soğuk cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe
E) Yüksek basınçta oluşan stasyoner cephe
107- Agulhas akıntısı aşağıdaki okyanusların hangisinde gözlenir?
A) Kuzey Atlantik Okyanusu
B) Güney Atlantik Okyanusu
C) Kuzey Hint Okyanusu
D) Güney Hint Okyanusu
E) Kuzey Pasifik Okyanusu
9
108- Kuzey yarımkürede, saat istikameti yönünde drisa eden rüzgar sağanakları, sıcaklıkta hızlı bir düşüş, orajlar ve yazın
şiddetli
yağmurlar (kışın şiddetli yağmur/kar yağışları) ve daha sonra da yükselen basıncı izleyen açık gökyüzü
aşağıdakilerden hangisinin
geçişine işaret etmektedir?
A) Tropikal fırtına
B) Antisiklon
C) Soğuk cephe
D) Sıcak cephe
E) Oklüzyon cephe
109- Dalga analiz haritalarında (izoplet haritaları) aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
A) Alçak basınç alanları ve cepheler
B) Dalga hareket yönü
C) Dalga yükseklikleri
D) Dalga dikliği
E) Dalga periyotları
110- Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Nadiren 3 kuvvetini aşarlar
B) Sahilden ortalama 20 km’ye kadar etkili olurlar
C) Yerden 1500 m’ye kadar etkili olurlar
D) Deniz meltemi, denizden karaya doğru eser
E) Kara meltemi, karadan denize doğru eser
111- Yüksek basınç alanında feç sahasının hareketi nasıldır?
A) Cephe ile aynı yönde
B) Rüzgar yönüne dik
C) Rüzgarın estiği yönde
D) Rüzgar yönüne ters
E) Cephe ile ters yönde
112- Yüksekliği 2 m., boyu 4 m. olan bir dalganın dikliği nedir?
A) 1/2
B) 2
C) 6
D) 1,5
E) 2,5
113- Bir tropikal siklonun gözünün çapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10-20 denizmili
B) 5-7 denizmili
C) 20-40 denizmili
D) 40-60 denizmili
E) 60-80 denizmili
114- Cephesiz oluklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İzobarlar oluğun her iki tarafında simetriktir
B) İzobar değerleri merkezden dışa doğru azalır
C) İzobarlar kink yaparlar
D) Oluk çizgisinde basınç gradyanı süreklidir
E) Oluk önünde genellikle iyi hava koşulları vardır
115- Alçak basınç alanlarında, havanın bulutlu ve yağışlı olmasını aşağıdaki nedenlerden hangisi açıklar?
A) Yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın çökmesi
B) Yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın yükselmesi
C) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın çökmesi
D) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın yükselmesi
E) Yüzey rüzgarlarının diverjansı ve havanın rüzgaraltında çökmesi
116- Bir tropikal siklonun ortalama çapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100-150 denizmili
B) 150-200 denizmili
C) 300 denizmili
D) 400-500 denizmili
E) 50-100 denizmili
117- Kuzey yarımkürede bir tropikal siklonun içinde tehlikeli yarımdairede olan bir gemi için doğru kaçış manevrası
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüzgar 1-4 kerte iskele baş omuzluktan alınacak şekilde rota iskeleye değiştirilir
B) Rüzgar 1-4 kerte sancak baş omuzluktan alınacak şekilde rota sancağa değiştirilir
C) Rüzgar sancak kıç omuzluktan alınacak şekilde rota iskeleye değiştirilir
D) Rüzgar iskele kıç omuzluktan alınacak şekilde rota sancağa değiştirilir
E) Rüzgar sadece iskeleden alınacak şekilde rota izlenir
118- Tornadolar genellikle nerelerde görülür?
A) Soğuk cephenin gerisinde
B) Dağların rüzgaraltı tarafında
C) Büyük su kütlelerinin kenarında
D) Oklüzyon cepheler boyunca
E) Soğuk cephenin önünde
119- Orta enlemlerde oluşan büyük siklonik fırtınaların diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta enlem siklonu
B) Dalga siklonu
C) Ekstratropikal siklon
D) Yukarıdakilerin hepsi
E) Sadece (a) ve (b)
10
120- Kuzey yarımkürede yer düzeyinde rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
A) Rüzgar bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün tersine olup merkeze doğrudur
B) Rüzgar bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde merkeze doğru eser
C) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönün tersine doğru ve merkezden dışarı doğru eser
D) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğru eser
E)
Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser
121- Kuzey yarımkürede yerden 1500 metre yukarıda, rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
A) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğru eser
B) Rüzgar bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara (konturlara)
paralel olarak eser
C) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve dışarıya doğru eser
D) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser
E) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara paralel olarak
eser
122-
Kuzey yarıkürede “A” noktasında seyirdesiniz; ne tip izobar şeklinin etkisindesiniz,
karşılaşabileceginiz
ve dikkat etmeniz gereken meteorolojik olay ne olabilir?
A) Alçak basınç merkezi etkisindeyim. Fırtına olasılığı var
B) Oluk hattı üzerindeyim. Ani rüzgar kayması var, rüzgar NW’den SW’e drize ediyor ve kuvvetleniyor
C) Col sahasındayım, termometre yükseliyor, rüzgar giderek kuvvetleniyor
D) Yüksek basınç sırtındayım, termometre düşüyor, rüzgar zayıflıyor
E) Oluk hattı üzerindeyim. Ani rüzgar kayması yok, rüzgar NW’den SW’e drize ediyor ve kuvvetleniyor
123- Kuzey yarımkürede, hızları artarak batıya doğru ani şekilde drisa eden rüzgarlar aşağıdakilerden hangisini işaret
etmektedir?
A) Soğuk cephenin geçmiş olduğuna
B) Alçak basınç merkezinin yaklaşmakta olduğuna
C) Stasyoner cephe mevcudiyetine
D) Yüksek basınç merkezinin geçmiş olduğuna
E) Tropikal fırtınanın yaklaşmakta olduğuna
124- Güney yarımkürede, yer düzeyinde bir alçak basınç alanında rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde
doğrudur?
A) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğru eser
B) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser
C) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarıya doğru eser
D) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve izobarlara paralel eser
E) Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara paralel olarak eser
125- Kuzey yarıkürede Trof (alçak basınç oluğu) için aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?
A) Cephesiz oluklarda sağnak yağış görülür
B) Cephe olan yerde mutlaka oluk vardır
C) Oluklar sıcak hava ile beslenir
D) Oluklarda mutlaka rüzgar kayması vardır
E) Oluklar soğuk hava ile beslenir
126- Aşağıdaki tropikal sistemleri ürettikleri rüzgarların kuvvetine göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
I- Tropikal dalga
II- Tropikal depresyon
III- Hurricane
IV- Tropikal fırtına
A) III – I – II – IV
B) II – I – IV – III
C) I – II – IV – III
D) III – IV – II – I
E) IV – III – I – II
127- Rüzgar şiddetini ölçen aletler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pluviyometre
B) Psikrometre
C) Anemometre
D) Higrometre
E) Barometre
128- Akdeniz’deki yerel rüzgarlardan aşağıdakilerden hangisinin yönü, diğerlerine zıt doğrultudadır?
A)
Leste
B)
Levak
C)
Mistral
D) Sirokko
E)
Hamsin
129- Cephelerde aşağıdakilerden hangi faktör söz konusu değildir?
A) Cepheler alçak basınç alanlarında olurlar
B) Cepheler oluklarda olurlar
C) Cepheler farklı sıcaklıktaki hava kütleleri arasında oluşurlar
D)
E)
döner
Cepheler sırtlarda olurlar
Kuzey yarımkürede, yer yakınında rüzgar, cephe geçerken daima saat ibrelerinin dönüş yönünün ters yönünde
130- Minimum termometreyi yeniden ölçme amacıyla ayarlamak için en iyi zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Minimum sıcaklıktan hemen sonra
B) Maksimum sıcaklıktan hemen sonra
C) Güneş doğuşundan hemen sonra
D) Güneş doğuşundan hemen önce
E) Öğle civarında
11
131- Gemide bağıl nem aşağıdaki aletlerden hangisiyle ölçülür?
A) Islak termometre
B) Anemometre
C) Six termometresi
D) Maksimum, minimum termometreler
E) Islak kuru hazneli higrometre
132- Verilen bir mesafedeki basıncın değişim miktarına aşağıdakilerden hangi ad verilir?
A) Basınç gradyanı
B) Coriolis kuvvet
C) Merkezkaç kuvvet
D) Basınç potansiyeli
E) Basınç kuvveti
133A)
B)
C)
D)
E)
Yandaki model istasyonda rüzgar yönü ve şiddeti ne kadardır?
Keşişleme, 25 knot
Keşişleme, 45knot
Karayel, 25 knot
Karayel, 45 knot
Karayel, 22.5 knot
134- Bütün orajlar için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Sıcak, nemli yüzey havası
B) Yukarıda diverjans
C) Bir dağ veya sıcak cephe boyunca havanın yükselmesi
D) Yüzey ısınması
E) Havanın hızla yükselmesi
135- Dünyanın en sisli bölgesi New Foundland’ta gözlenen sisler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buhar sisi
B) Radyasyon sisi
C) Enversiyon sisi
D) Yamaç sisi
E) Adveksiyon sisi
136- Yüzey yakınındaki, soğuk hava tabakası üzerindeki daha sıcak havadan düşen yağmurdan oluşan sisler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cephe sisi
B) Adveksiyon sisi
C) Enversiyon sisi
D) Radyasyon sisi
E) Buhar sisi
137-Subtropikal yüksek basınç alanlarından subpolar alçak basınç alanlarına yönelen hava hareketi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alize rüzgarları
B) Hurricane
C) Polar doğu rüzgarları
D) Ticaret rüzgarları
E) Batı rüzgarları
138- Doğu ve Güney Asya’daki yaz musonları aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?
A) Nemli hava ve karadan denize esen rüzgarlar
B) Kuru hava ve karadan denize esen rüzgarlar
C) Nemli hava ve denizden karaya esen rüzgarlar
D) Kuru hava ve denizden karaya esen rüzgarlar
E) Tozlu, kuru hava ve karadan denize esen rüzgarlar
139- Bir hurricane ile bir tropikal fırtına arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tropikal fırtınaların çapı daha büyüktür
B) Hurricanelerin çapı daha büyüktür
C) Bir tropikal fırtınada rüzgar şiddetleri daha büyüktür
D)
E)
Bir hurricanede rüzgar şiddetleri daha büyüktür
Tropikal fırtınalar daha sıcaktır
140- Belli bir periyottaki sıcaklığı ölçüp kaydeden alete ne ad verilir?
A) Anemograf
B) Barograf
C) Maximum termometre
D) Kuru termometre
E) Termograf
141aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğuk tip, B
B) Sıcak tip, B
C) Soğuk tip, A
D) Sıcak tip, A
E) Sıcak tip, C
Yandaki şekildeki oklüzyon cephenin tipi ve en soğuk havanın bulunduğu yer
12
142- Bir dalga siklonunun ömür evrelerinden hangisinde rüzgar (normal olarak) en şiddetlidir?
A) Bir cephesel dalga
B) Bir kararlı siklon
C) Bir oklüzyon sistemi
D) Bir stasyoner cephe
E) Açık bir dalga
143- Intertropikal konverjans zonu (ITCZ)nin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polar cephenin oluştuğu subtropikal yüksek
B) Kuzeydoğu ticaret rüzgarları ile güneydoğu ticaret rüzgarlarının karşılaştığı yer
C) Subtropikal yüksek ile kuzeydoğu ticaret rüzgarlarının karşılaştığı yer
D) Hadley hücresi ile Ferrel hücresinin karşılaştığı yer
E)
Doldrumlardaki havanın polar doğulu rüzgarlar ile karşılaştığı yer
144- Aşağıdakilerden hangisi bulut oluşumuna engeldir?
A) Havanın topografik bir engel vasıtasıyla yükselmesi
B) Havanın bir cephe ile yükselmesi
C) Yeryüzünün ısınması
D) Yüzeydeki havanın konverjansı
E) Havanın aşağı doğru hareketi
145- Aneroid barometre aşağıdaki prensiplerden hangisine göre çalışır?
A) Basınç değiştiği zaman cam tüpün içindeki civa yükselir veya alçalır
B) İçindeki havanın çoğu boşaltılmış hava basıncına bağlı olarak genişleyebilen veya sıkışabilen küçük kapalı bir
kutu
C) Hava sıcaklığındaki bir değişim, hava basıncında bir değişim yaratır
D) Hava basıncı değişirken civa yoğunluğu değişir
E) Hava basıncı yükselirken, bir pompa küçük kapalı kutuya hava pompalar
146- Bugün sıcaklık ve bulutluluk artıyor, bu akşam sağanak ihtimali var.Gece hava çok daha soğuyor. Hamleli ve
güneybatılı olan
rüzgarlar bu gece kuzeybatılı yöne dönüyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangi tip cephe geçişi sözkonusudur?
A) Soğuk cephe
B) Sıcak cephe
C) Soğuk tip oklüzyon
D) Sıcak tip oklüzyon
E) Stasyoner cephe
147- Aneroid bir barometrede aşağıdaki düzeltmelerden hangisi / hangileri yapılır?
A) Yükseklik, enlem
B) Sıcaklık, yükseklik, enlem
C) Yükseklik
D) Sıcaklık, enlem
E) Sıcaklık, yükseklik
148- Anemometre aşağıdakilerden hangi değeri ölçer?
A) Hava basıncı
B) Hava nemi
C) Rüzgar şiddeti
D) Hava sıcaklığı
E) Rüzgar yönü
149- Hava kütlelerini ayıran sınır boyunca, hem sıcaklık hem nemde olan en büyük fark aşağıdakilerden hangi hava
kütleleri arasındadır?
A) Yazın, cP ve cT
B) Kışın, mP ve mT
C) Yazın, cP ve mT
D) Kışın, cP ve mT
E) Yazın, mP ve mT
150- Rüzgar yönüne aşağıdakilerden hangisi etki etmez?
A) Coriolis kuvvet
B) Basınç gradyanı kuvveti
C) Merkezkaç kuvvet
D) Havanın bağıl nemi
E) Sürtünme
151- Bir hava haritasında soğuk cephe için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Soğuk hava sıcak havanın yerini almaktadır
B) Sıcak hava soğuk havanın yerini almaktadır
C) Cumulonembus bulutları mevcuttur
D) Çok kuvvetli kararsızlar görülür
E) Orajlar, sağanak yağışlar gözlenir
152- Orta enlemlerde cephe sistemi kabaca hangi yöne doğru hareket eder?
A) Kuzeydoğu
B) Doğu
C) Güneydoğu
D) Kuzey
E) Kuzeybatı
153- Normal olarak inversiyon hangi atmosfer tabakalarında görülür?
A) Troposfer ve stratosfer
B) Mezosfer ve stratosfer
C) Troposfer ve termosfer
D) Termosfer ve stratosfer
E) Mezosfer ve troposfer
13
154- Kuzey ve Batı Avustralya’da oluşan tropikal siklonlara ne ad verilir?
A) Tayfun
B) Hurricane
C) Willy-Willies
D) Tornado
E) Waterspout
155- Üç hücreli sirkülasyon modeline göre yüzey alçak basınç alanları aşağıdakilerden hangi bölgelerde bulunurlar?
A) Ekvator ve kutuplar
B) Ekvator ve 30˚ enlemi
C) Ekvator ve 60˚ enlemi
D) 30˚ enlemi ve 60˚ enlemi
E) 30˚ enlemi ve kutuplar
156-Islak hazne sıcaklığını aşağıdaki aletlerden hangisi ölçer?
A) Elektrikli higrometre
B) Kızıl ötesi higrometre
C) Sapanlı psikrometre
D) Saçlı higrometre
E) Six termometresi
157- Bir Chinook (fön) rüzgarında ısı aşağıdakilerden hangi yolla oluşur?
A) Gizli ısının açığa çıkması ve aşağı inen havanın sıkışması
B) Güneş ışını ve aşağı inen havanın sıkışması
C) Sıcak hava ve gizli ısının sıkışması
D) Aşağı inen havanın sıkışması ve sıcak hava
E) Orman yangınları ve aşağı inen havanın sıkışması
158- Radyasyon sisi, en iyi aşağıdaki hangi koşullarda meydana gelir?
A) Hafif meltemli, açık kış geceleri
B) Bulutlu, rüzgarsız kış gecelerinde
C) Kuvvetli meltem olan açık yaz geceleri
D) Hafif meltemli, bulutlu yaz gecelerinde
E) Hafif meltemli, bulutlu kış gecelerinde
159- Yeryüzü yakınındaki atmosferin yerden itibaren ısınmasında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Sıcak yüzeyden kondüksiyon
B)
C)
D)
E)
Sıcak yüzeyden konveksiyon
Yüzeyden radyasyonla neşredilen infrared (kızıl ötesi) enerjinin yutulması
Yüzeyden yansıyan güneş radyasyonunun yutulması
Bulutlardan geçen güneş radyasyonunun atmosferde yutulması
160- Deniz seviyesinden 900 m. yükseklikteki bir istasyon, hava basıncını 930 mb olarak ölçsün.Standart koşullarda deniz
seviyesindeki
basınç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 920 mb
B) 950 mb
C) 985 mb
D) 1020 mb
E) 1050 mb
161- Coriolis kuvvet için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Kuzeyyarımkürede rüzgarları sağa saptırır
B) Ekvatorda sıfırdır (yoktur)
C) Güneyyarımküre rüzgarları sola saptırır
D) Rüzgarların daha hızlı esmesine sebep olur
E) Enlemlerin
162- Havada yeterli miktarda bağıl nem ve higroskobik unsurlar mevcut olduğunda yoğuşmanın gerçekleşmesi için
gereken
diğer koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Subsidans
B) Soğuma
C) Isınma
D) Konverjans
E) Diverjans
163- Kışın başında aynı enlemde bulunan deniz ve kara bölgelerinde,
A) Denizlerle karalar aynı sıcaklıktadır
B) Denizler karalardan daha sıcaktır
C) Geceleri denizler daha soğuktur
D) Gündüzleri denizler daha soğuktur
E) Karalar denizlerden daha sıcaktır
164- Aşağıdaki bulutlardan hangisinin yere inmiş şekline sis adı verilir?
A) Stratus
B) Stratocumulus
C) Nembostratus
D) Cumulus
E) Cirrostratus
165- Cıvalı barometrelerde yapılan düzeltmeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcaklık, yükseklik
B) Sıcaklık, yerçekimi ivmesi
C) Sıcaklık, yükseklik, yerçekimi ivmesi
D) Yükseklik, yerçekimi ivmesi
E) Yükseklik
14
166- Aşağıdaki aletlerden hangisi bağıl nemi ölçemez?
A) Sapanlı psikrometre
B) Saçlı higrometre
C) Aspiratörlü psikrometre
D) Sabit kasa tipi psikrometre
E) Anemometre
167- Deniz seviyesinde standart atmosfer basıncı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1013,2 mm
B) 1013,2 cm
C) 1020 mb
D) 1013,2 mb
E) 760 mb
168- Aşağıdaki aletlerden hangisi rüzgar yönünü gösterir?
A) Juriet
B) Plüvyograf
C) Higrometre
D) Termograf
E) Gimbal-Mounted
169- Oraj ve dolu yağışı meydana getiren bulut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumulus
B) Cumulonembus
C) Stratocumulus
D)
E)
Stratus
Nembostratus
170- “Buys-Ballot Yasası”na göre, güney yarımküredeki bir gözlemci bir kuzey-batılı rüzgar gözlemlediğinde, alçak
basınç merkezinin
kendisine göre hakiki kerterizi ne olacaktır?
A) Doğu-kuzeydoğu (ENE)
B) Güney-güneybatı (SSW)
C) Doğu-güneydoğu (ESE)
D) Batı-güneybatı (WSW)
E) Batı-kuzeybatı (WNW)
171- Gün içinde bağıl nemin değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sabahın erken saatlerinde bağıl nem en yüksektir
B) Öğle vakti bağıl nem en yüksektir
C) Öğleden 2-3 saat sonra bağıl nem en yüksektir
D) Gece 12’de bağıl nem en yüksektir
E) Sabahın erken saatlerinde en düşüktür
172- Squall Hattı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bir cephe tipi olmayıp, kararsızlık hattıdır
B) Soğuk cephenin önünde yer alır
C) Daha çok sıcak yaz ve sonbahar mevsimlerinde akşam üzerleri görülür
D) Sıcak cephe önünde oluşur
E) Şiddetli sağanaklar meydana getirebilir
173- Aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi kararlı atmosfer şartlarında oluşmaz?
A) Yaygın sis
B) Sıcaklık enversiyonu
C) Öğleden sonraları görülen orajlar
D) Yoğun hava kirliliği
E) Tabaka bulutları
174- 280˚ (T) rotasına seyretmekte olan bir gemide, rüzgarın iskele baş omuzlukta 30˚ den esmekte olduğu
gözlenmektedir.
Rüzgarın yönü gemi jurnaline ……………. olarak kaydedilmelidir.
A) 310˚
B) 130˚
C) 250˚
D) 030˚
E) 070˚
175- (Tk) hava sıcaklığı, (Tw) deniz suyu sıcaklığı, (Td) çiğ noktası sıcaklığı olduğuna göre, kıyı seyrinde sisin meydana
gelebilmesi
için aşağıdaki hangi koşulların olması gerekir?
A) Tk = Td Basınç ve nem sabit
B) Tw = Td Basınç sabit nem değişiyor
C) Tw > Td Basınç ve nem sabit
D) Tw = Td Basınç ve nem sabit
E) Tw > Td Basınç ve nem değişiyor
176- Squall (kararsızlık) hattı aşağıdaki cephelerden hangisinin önünde olur.
A) Soğuk cephe
B) Sıcak cephe
C) Soğuk tip oklüzyon cephe
D) Sıcak tip oklüzyon cephe
E) Stasyoner cephe
177- Yerin soğumasıyla çiğ meydana gelmesi için ana neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konveksiyon
B) Kondüksiyon
C) Radyasyonla soğuma
D) Gizli ısının açığa çıkmasıyla soğuma
E) Adveksiyon
15
178- Soğuk bir yüzey üzerine sıcak bir hava kütlesinin gelmesiyle oluşan sise ne ad verilir.
A) Radyasyon sisi
B) Adveksiyon sisi
C) Cephe sisi
D) Enversiyon sisi
E) Yamaç sisi
179- Bir alçak basınç alanı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
A) Basınç merkezde 1013,2 mb’dan düşüktür
B) Basınç merkezde en düşük değerindedir
C) Basınç merkezden çevreye doğru azalır
D)
E)
Basınç çevreden merkeze doğru artar
Basınç merkezde 1020 mb’dan küçüktür
180- Gök gürültüsü ve şimşekle birlikte görülen kısa süreli ve şiddetli sağanak yağışlar genellikle aşağıdaki
meteorolojik olaylardan
hangisi ile ilişkilidir?
A) Soğuk cephe geçişi
B) Sıcak cephe geçişi
C) Kuzey yarımkürede saat istikameti tersi yönde drise eden rüzgarlar
D) Stasyoner yüksek basınç sistemleri
E) Güney yarımkürede saat istikameti yönünde drise eden rüzgarlar
181- Cephelerin hareketi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Soğuk cepheler sıcak cephelerden daha hızlı hareket eder
B) Soğuk cepheler sıcak cephelerden daha yavaş hareket eder
C) Sıcak ve soğuk cepheler eşit hızla hareket ederler
D) Soğuk cepheler kuzey uçlarında daha yavaş, güney uçlarında daha hızlı hareket ederler
E) Oklüzyon cepheler soğuk cephelerden daha hızlı hareket eder
182- Bir soğuk hava kütlesi ile bir sıcak hava kütlesi karşılaştığında ve her iki hava kütlesininde yatay hareketi yoksa
aşağıdakilerden
hangisi oluşmuştur?
A) Soğuk cephe
B) Oklüzyon cephe
C) Kararasızlık hattı
D) Sıcak cephe
E) Stasyoner cephe
183- Aşağıdakilerden hangi iki koşul birlikte atmosferi en kararsız yapar?
A) Yüzeyde soğuk ve yukarısında sıcak hava
B) Yüzeyde soğuk ve yukarısında soğuk hava
C) Yüzeyde sıcak ve yukarısında soğuk hava
D) Yüzeyde sıcak ve yukarısında sıcak hava
E) Yüzeyde sıcak ve yukarıda izotermal hava
184- Kararlılığa ait bilgi aşağıdakilerden hangi nedenle önemlidir?
A) Fırtına hareketinin doğrultusunu belirler
B) Havanın düşey hareketini belirler
C) Yüksek basınç alanlarının hareketini belirler
D) Kış uzunluğunu tahminde kullanılır
E) Yüzeyin ne kadar ısınacağını belirler
185- Yerde sıcaklık 10˚C olduğunda, 2000m yükseklikte, ortalama lapse-rate (düşey sıcaklık gradyanı) durumunda
sıcaklık kaç derecedir?
A) 23˚C
B) 13˚C
C) +3˚C
D) -3˚C
E) -13˚C
186- Rüzgar şiddeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 metre/saniye = 2 knot
B) 1 metre/saniye = 1/2 knot
C) 1knot = 1609 metre/saat
D) 1 kilometre/saat = 1 knot
E) 1 knot = 1609 metre/dakika
187- Atmosferde bulut oluşumu için gerekli en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buharlaşma latent ısısı bırakılmasıyla havanın soğuması
B) Havanın yükselmesi ve genleşmesiyle soğuması
C) Havanın ısı yayarak soğuması
D) Havanın soğuk bir yüzeye teması ile soğuması
E) Havanın yerküre radyasyonu ile soğuması
188- Sapanlı Psikrometre ile aşağıdaki değerlerden hangisinin ölçümü yapılır?
A) Mutlak nem
B) Karışma oranı
C) Özgül nem
D) Spesifik nem
E) Bağıl nem
189- Normal olarak yükseklikle sıcaklığın azaldığı atmosfer tabakaları hangileridir?
A) Stratosfer, troposfer
B) Stratosfer, mezosfer
C) Mezosfer, termosfer
D) Troposfer, mezosfer
E)
Homosfer, troposfer
16
190- Coriolis kuvvet aşağıdakilerden hangi nedenle meydana gelir?
A) Rüzgar
B) Dünyanın dönmesiyle
C) Gece ve gündüz arasındaki farkla
D) Dünya üzerindeki basınç farkıyla
E) Ekvator ve kutuplar arasındaki sıcaklık farkıyla
191- Şubat-Mart aylarında İskenderun Körfezinde 9-10 kuvvetinde rüzgar yapabilen kuzey yönlü fırtına aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Krivets
B) Yarık kaya
C) Poyraz
D) Bora
E) Karayel
192- Kuzey yarımkürede orta enlemlerde hava sistemleri genellikle nereden nereye yolculuk ederler?
A) Kuzeyden güneye
B) Batıdan doğuya
C) Doğudan batıya
D) Güneyden kuzeye
E) Kıtalardan denizlere
193- Rüzgarın oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coriolis kuvvet
B) Basınç gradyan kuvveti
C) Merkezkaç kuvvet
D) Sürtünme kuvveti
E) Çekim kuvveti
194- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’de görülen yerel rüzgarlardan biri değildir?
A) Lavek
B) Sirocco
C) Southerly-Buster
D) Mistral
E) Etezyen
195- Bağıl nem günün hangi saatinde minimumdur?
A) Hava sıcaklığının en yüksek olduğu zaman
B) Güneşin doğuşundan hemen önce
C) Gece yarısı civarında
D) Gün batımında
E) Hava sıcaklığının en düşük olduğu zaman
196- Aşağıdakilerden hangisi en yüksek buluttur?
A) Cirrostratus
B) Cumulonembus
C) Altostratus
D) Stratus
E) Cumulus
197- Hazneden hemen sonra bir daralma olan termometre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Minimum termometre
B) Six termometresi
C) Maksimum termometre
D) Standart termometre
E) Madeni termometre
198- Aşağıdakilerden en çok hangi durumda çiğ oluşur?
A) Açık, sakin geceler
B) Bulutlu, sakin geceler
C) Bulutlu, rüzgarlı geceler
D) Bulutlu, rüzgarsız geceler
E) Yağmurlu geceler
Yandaki şekle göre en şiddetli rüzgar hangi noktada olur?
199A)
B)
C)
D)
1
2
3
4
E)
5
200- Bu sabah hava soğuk yüksek bulutlarda artış var. Rüzgarlar hafif ve doğulu. Öğleden sonra bulutlar alçalarak
artıyor. Gece kar ve
yağmur gözleniyor. Rüzgar güneydoğuya drise ediyor. Ertesi gün sabah yağış duruyor, hava ısınıyor ve rüzgarlar
güneybatıya drise
ediyor.
Bu durum hangi tip cephe geçişini gösterir.
A) Soğuk cephe
B) Sıcak cephe
C) Soğuk tip oklüzyon
D) Sıcak tip oklüzyon
E) Stasyoner cephe
17
201- FM 13 X SHIP Kod Formunda; 1SnTTT grubunda ne bilgisi verilir.
A) Deniz suyu sıcaklığı
B) Çiğ noktası sıcaklığı
C) Hava sıcaklığı
D) Hava basıncı
E) Bağıl nem
202- Cephelerin genel özellikleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Cepheler süreksizlik yüzeylidir
B) Cepheler tropopozun üstüne çıkamaz
C) Cephelerin belirli bir eğimi vardır
D) Cephelerde konvektif hareket yoktur
E) Cepheler alçak basınçla birlikte hareket eder
203- Kuzey yarıkürede seyirdesiniz; barometre düşüyor, termometre yükseliyor, rüzgar backing yapıyor, bulutlar Ci –
Cs şeklinde
güneyli yönlerden gelişiyor, swell’ler aynı yönde görülüyor. Hangi cephenin etkisine giriyorsunuz?
A) Soğuk cephe
B) Sıcak oklüzyon cephe
C) Soğuk oklüzyon cephe
D) Sıcak cephe
E) Stasyoner (duralar) cephe
204- Yere bitişik havada en düşük sıcaklık aşağıdaki hangi durumlarda olur.
A) Açık, nemli, rüzgarlı gecede
B) Bulutlu gecede
C) Açık, kuru, sakin gecede
D) Açık, kuru, rüzgarlı gecede
E) Yağmurlu gecede
205- Bir yüksek basınç alanı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Basınç merkezde en büyüktür
B) Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur
C) Basınç çevreden merkeze doğru artar
D) Basınç merkezden çevreye doğru azalır
E) Basınç çevreden merkeze doğru azalır
206- Soğuk bir cephede aşağıdakilerden hangisi daima sözkonusudur.
A) Yağış
B) Bulutluluk
C) Kararsız hava
D) Daha kuru bir hava
E) Daha soğuk bir hava
207- Thunderstormlar (oraj) en çok aşağıdaki cephelerden hangisinde olur.
A) Soğuk cepheler
B) Sıcak cepheler
C) Oklüzyon cepheler
D) Stasyoner cepheler
E) Nötr cepheler
208- Üzerinden geçtiği yüzeyden daha soğuk olan nemli tropikal hava kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) mTw
B) cTk
C) mTk
D) cPk
E) mPw
209- Tropikal hava kütlesiyle Polar hava kütlesi arasında oluşan cepheye ne ad verilir.
A) Tropikal cephe
B)
C)
D)
E)
Polar cephe
Arktık cephe
Ekvatoral cephe
ITCZ
A)
B)
C)
D)
E)
998,7 hPa
9987 hPa
9987 mm
142 hPa
1400 mm
Yandaki model istasyona göre hava basıncı ne kadardır.
210-
211- Bir hurricane’in (tropikal siklon) enerjisinin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözde havanın çökmesi ile oluşan ısı
B) Cephelere bağlı olarak sıcak havanın yükselmesi, soğuk havanın çökmesi
C) Kuvvetli yüzey rüzgarları
D) Yoğunlaşma gizli ısısının açığa çıkması ve sıcak
E) Yüksekteki jet-stream
18
212- Kuzeyyarımkürede yüksek basınç alanlarındaki dolaşım ne şekildedir.
A) Saat akrebinin yönünde merkeze doğru
B) Saat akrebinin yönünde çevreye doğru
C) Saat akrebinin tersi yönde ve merkeze doğru
D) Saat akrebinin tersi yönde ve çevreye doğru
E) Basınç dradyanı yönünde
213- Orta enlemlerde günün en sıcak zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğle civarında
B) Öğleden önce
C) Öğleden sonra 2 ila 5 arasında
D) Mevsime göre öğle civarı ve öğleden önce
E) 18’den sonra
214- Hava hareketini kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola saptıran kuvvete ne ad verilir?
A) Merkezkaç kuvvet
B) Coriolis kuvvet
C) Basınç gradyanı kuvveti
D) Sürtünme kuvveti
E) Yerçekimi kuvveti
215- Hava haritasındaki bir sıcak cephe için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Soğuk hava sıcak havanın yerini almaktadır
B) Sıcak hava soğuk havanın yerini almaktadır
C) Cumulonembus bulutları mevcuttur
D) Çok kuvvetli kararsızlıklar gözlenir
E) Şiddetli sağanak yağışlar gözlenir
216- Aneroid barometrede okunan basınç değerini sinoptik haritaya işlemek için hangi indirgeme yapılır.
A) Sıcaklık
B) Enlem
C) Yoğunluk
D) Yükseklik
E) Nem
217- Aşağıdakilerden hangisi bulut oluşumunu engeller?
A) Topografik bir engel üzerinde yükselen hava
B) Bir cephe boyunca yükselme
C) Yeryüzünün ısınması
D) Yüzeyde konverjans
E) Çökme (sübsidans)
218- Bir hava haritasında normal olarak en kuvvetli rüzgar aşağıdaki hangi durumlarda gözlenir?
A) Yüksek basınç alanında
B) Alçak basınç merkezinde
C) Geniş su kütleleri yakınında
D) Alçak basınç alanlarının dış izobarlarında
E) İzobarların birbirine yaklaştığı bölgelerde
219- Gemiyi rotadan saptıran su kütlesindeki harekete ne ad verilir?
A) Akıntı
B) Dalga
C) Ölü dalga
D) Çatlak
E) Cod
220- Özellikle Marmara ve Karadeniz havzasında kuzeydoğuda esen rüzgarlara ne ad verilir?
A) Poyraz
B) Yıldız
C) Etezyen
D) Keşişleme
E) Karayel
221- Sis sinoptik haritada hangi sembolle gösterilir?
A
B
C
D
E
222- Rüzgar dalgasında esme mesafesine ne denir?
A) Fetch sahası
B) Dalga boyu
C) Swell
D) İntikal sahası
E) Çatlak
223- Aşağıdakilerden hangisi sıcak yerel rüzgarlardandır?
A) Mistral
B) Sirocco
C) Bora
D) Norter
E) Krivetz
19
224A)
B)
C)
D)
E)
Yandaki şekil yer kartında neyi ifade eder.
Sıcak cephe
Oluk
Okluzyon cephe
Soğuk cephe
Stasyoner cephe
225- Çisentiyi oluşturan bulut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stratocumulus
B) Cirrostratus
C) Nembostratus
D) Stratus
E) Cirrocumulus
226- Bir gözlem istasyonu üzerinden soğuk cephe geçerken aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi kaydedilir?
A) Basınç düşer rüzgarlar çeşitli yönlerden eser
B) Basınç yükselir rüzgarlar sağanaklı eser
C) Basınç düşer rüzgarlar sağanaklı eser
D) Basınç yükselir ve rüzgarlar çeşitli yönlerden eser
E) Basınç düşer ve hava sakinleşir
227- Aşağıdaki basınç yapılarından hangisi yarı-sürekli alçak basınç alanıdır.
A) Azor
B) Hawai
C) Sibirya
D) Kanada
E) Basra
228- Aşağıdakilerden hangisi, gri renkte düzgün görünüşlü sise benzeyen bir buluttur.
A) Stratus
B) Cumulonimbus
C) Altocumulus
D) Altostratus
E) Cirrus
229- 135˚’ye 10 knot hızla giden bir gemide anemometrenin gösterdiği değer SE 10 knot’dur. Gerçek rüzgarın hızı
nedir?
A) 20 knot
B) 15 knot
C) 0 knot
D) 5 knot
E) 10 knot
230- Aşağıdakilerden hangisi tabakalı bulut değildir?
A) Stratus
B) Cirrostratus
C) Nimbostratus
D) Cirrocumulus
E) Altostratus
231- Bir siklon ailesinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Ardarda siklonlar sıralanmıştır
B) En yaşlı cephe sistemi en ilerdedir
C) En genç cephe sistemi en öndedir
D) Oklüzyon cephe en ilerdedir
E) Siklon ailesinin genellikle güneyinde bir yüksek basınç alanı vardır
232- Aşağıdakilerden hangisi adveksiyon sisleri için uygun koşullardan biri değildir?
A) Yeryüzü ve üstündeki hava arasındaki büyük sıcaklık farkı
B) Hafif rüzgar
C) Başlangıçta kararlı tabakalaşma
D) Yüksek bağıl nem
E) Yükseklikle azalan bağıl nem
233- Lodos’tan estiği rapor edilen rüzgar kaç kerteden eser.
A) 16 kerte
B) 18 kerte
C) 20 kerte
D) 24 kerte
E) 12 kerte
234- Yağmur aşağıdaki bulutlardan hangisinden meydana gelmez?
A) Altostratus
B) Stratus
C) Cumulonimbus
D) Cumulus
E) Altocumulus
235- İçinde cam index ve alkol bulunan termometre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz Termometresi
B) Madeni termometre
C) Minimum termometre
D) Maximum termometre
E) Islak termometre
20
236- Aşağıdaki sis tiplerinden hangisi soğuk, sakin ve bulutsuz gökyüzlü gecelerde oluşur?
A) Radyasyon sisi
B) Adveksiyon sisi
C) Yamaç sisi
D) Vadi sisi
E) Cephe sisi
237- 315˚ den estiği rapor edilen bir rüzgar aşağıdakilerden hangi yönde eser?
A) Karayel
B) Kıble
C) Poyraz
D) Keşişleme
E) Lodos
238- Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
A) 1 C = 1˚F
B) 1 hPa = 1 mm
C) 1 hPa = 1 mb
D) 1˚K = 1˚F
E) 1 mb = 1mm
239- Maksimum termometre için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
A) İçinde sıvı olarak cıva kullanılır
B) Siper içinde 5˚ - 10˚ lik eğimle yerleştirilir
C) Okumalar yerel saatle 21:00 de yapılır
D)
E)
İçinde cam indeks vardır
Hazneden hemen sonra cıva kanalı çok daralır
240- Aşağıdakilerden hangisi rüzgar yönünü gösterir?
A) Anemometre
B) Limnigraf
C) Rüzgar çorabı
D) El anemometresi
E) Takeograf
241- Sıcak cephe geçişlerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cephe geçerken basınçta devamlı düşüş, cephe geçtikten sonra basınçta düşme durur
B) Cephe yaklaşırken basınçta ani yükselme olur
C) Cephe geçerken basınçta ani yükselme olur
D) Cephe yaklaşırken basınç yükselir, geçerken düşme devam eder
E) Cephe yaklaşırken basınçta devamlı düşüş olur, geçerken ani yükseliş olur
242- Kuru ve temiz bir atmosferde bulunan oksijenin hacimce yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21
B) 78
C) 1
D) 29
E) 0,003
243- Sıcaklık enversiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıcaklığın yükseklikle azalmasıdır
B) Sıcaklığın yükseklikle artmasıdır
C) Sıcaklığın yükseklikle sabit kalmasıdır
D) Sıcaklığın yükseklikle 1000 metrede 6,5˚C düşmesidir
E) Sıcaklığın yükseklikle 1000 metrde 10˚C düşmesidir
244- Dünya atmosferinde aşağıdaki gazlardan hangisi değişkendir?
A) CO2
B) Azot
C) Oksijen
D) Argon
E) Hidrojen
245- Günlük maksimum sıcaklık ile minimum sıcaklık arasındaki fark için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Karasal bölgelerde fark, denizsel bölgelere göre daha fazladır
B) En büyük sıcaklık farkı, bulutsuz ve havanın çok kuru olduğu zamanlarda ve yerlerde görülür
C) Yerden yükseldikçe fark azalır
D) Yerden yukarıya doğru fark artar
E) Nemli bölgelerde fark nispeten küçüktür
246- Rüzgarın kuzey yarımkürede N, NE, E, SE’ ya drise oluşu hangi basınç sisteminin özelliğidir?
A) Yüksek basınç
B) Alçak basınç
C) Oluk
D) Trough
E) Trof
247- Termograf hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Metalik termometre adı da verilir
B) Sıcaklığa duyarlı bimetalik bir hassas elemanı vardır
C) Hata payı çok azdır
D) Yükseklik düzeltmesi gerektirir
E) Enlem düzeltmesi gerektirir
21
248- Hava kütlelerinin coğrafik sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Arktik hava kütlesi
B) Kontinental hava kütlesi
C) Polar hava kütlesi
D) Tropikal hava kütlesi
E) Ekvatoryal hava kütlesi
249- Aşağıdakilerden hangisi, sıcaklık bakımından atmosferin tabakalarından değildir?
A) İyonosfer
B) Troposfer
C) Stratosfer
D) Termosfer
E) Mezosfer
250- Atmosferin kararlı olması aşağıdakilerden hangisi için doğru değildir?
A) Sıcaklık, yükseklikle, 1000 metrede 10˚’den daha az düşerse
B) Sıcaklık, yükseklikle, 1000 metrede 6,5˚ düşerse
C) Sıcaklık, yükseklikle, adyabatik düşey sıcaklık gradyanından daha çok düşerse
D) Sıcaklık yükseklikle sabit kalırsa
E) Enversiyon durumunda
251- Orta enlemlerde yıl boyunca olan maksimum sıcaklık zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21 Haziran
B) 21 Mart
C) 21 Eylül
D) Temmuz veya Ağustos ayı
E) 21 Haziran’dan hemen önce
252- Aşağıdakilerden hangisi “Tandans”ın tanımıdır?
A) Higrometrede nem miktarını gösteren skaladır
B) Psikrometrede bağıl nem miktarını gösterir
C) Barometrede değişik zamanlarda okunan 2 değer arasında okunan basınç farkı (3saatlik basınç farkı)
D) Anemometrenin gösterdiği değerdir
E) Maximum sıcaklık ile minimum sıcaklık arasındaki fark
253- Aşağıdakilerden hangisi altostratus’un özelliklerinden değildir?
A) Yatay oluşumludur
B) Düzgün bir örtü veya perde görünüşlüdür
C) Grimsi veya mavimsi renktedir
D) Yağmur veya kar yağışı yapar
E) Güneş veya ay etrafında hale meydana getirmezler
254- Aşağıdakilerden hangisi yağmur ölçme aletidir?
A) Anemometre
B) Plüviyometre
C) Higrometre
D) Barometre
E) Psikrometre
255- Bofor rüzgar skalasına göre 4 şiddetindeki bir rüzgar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Meydana getirdiği dalgaların yüksekliği 20 cm’dir
B) Meydana getirdiği dalgaların yüksekliği 1 m’dir
C) Hafif rüzgar olarak adlandırılır
D) Kuvvetli rüzgar olarak adlandırılır
E) Büyük dalgalar oluşturur ve her yerde beyaz köpük vardır
256- Troposferin yüksekliğinin en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvator
B) 50º enlemi
C) 30º enlemi
D) Kutuplar
E) 45º enlemi
257- Aşağıdakilerden hangisi, hava kütlesini oluşturdukları yüzeye göre sınıflandırır?
A) Maritim
B) Süperior
C) Polar
D) Tropikal
E) Arktik
258- Soğuk cephe ile sıcak cephe arasındaki bölgeye ne ad verilir.
A) Soğuk sektör
B) Oluk
C) Boyun
D) Sıcak sektör
E) Kama
259- V şekilli olan alçak basınç alanlarına ne ad verilir.
A) Oluk
B) Sırt
C) Boyun
D) Ridge
E) Kama
22
260- Celcius (Santigrad) derece (˚C) ile Fahrenheit derece (˚F) arasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1˚C = 1,8˚F
B) 1˚F = 1,8˚C
C)
D)
E)
1˚C = 2,2˚F
1˚F = 2,2˚C
1˚C = 3,6˚F
261- Günlük minimum sıcaklık zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gece 12’dedir
B) Güneşin batış zamanındadır
C) Sabah güneş doğmadan biraz öncedir
D) Gece 3’dedir
E) Güneş doğduktan bir müddet sonradır
262- Denizciliği etkileyen bütün hava olayları atmosferin hangi tabakasında meydana gelir?
A) İyonosfer
B) Stratosfer
C) Mezosfer
D) Troposfer
E) Termosfer
263- Troposfer içinde sıcaklık yükseklikle ortalama olarak 1000 m’de kaç derece düşer?
A) 5˚C
B) 6,5˚C
C) 8˚C
D) 10˚C
E) 12˚C
264- Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaya etki eden bir faktör değildir?
A) Sıcaklık
B) Havanın doyma derecesi
C) Basınç
D) Rüzgar şiddeti
E) Buharlaşma alanı
265- Tropopoz sıcaklığı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ekvatorda en düşüktür
B) Orta enlemlerde en yüksektir
C) Ekvatorda en büyüktür
D) Kutuplarda en düşüktür
E) Ekvatorda ve kutupta aynıdır
266- Dolu aşağıdaki bulutlardan hangisinden meydana gelir?
A) Nembostratus
B) Cumulus
C) Cumulonimbus
D) Altostratus
E) Stratocumulus
267- Çöken havada bulut oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çöken hava daima ısınır
B) Çöken hava daima doymuş hale gelir
C) Çöken hava daima soğur
D) Çöken hava sadece alçak basınç alanlarıyla ilgilidir
E) Çöken hava bulut oluşumuna engel olacak kadar ağırdır
268- Atmosferde, genel olarak sıcaklık değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yatay ve düşey doğrultudaki sıcaklık değişimleri aynıdır
B) Yatay olarak sıcaklık değişimi, düşey değişimden daha fazladır
C) Düşey sıcaklık değişimi yatay sıcaklık değişimine göre çok fazladır
D) Yatay ve düşey doğrultudaki sıcaklık değişimleri karşılaştırıldığında, geceleri yatay sıcaklık değişimi, düşey
doğrultusundakinden
fazladır, gündüzleri düşey sıcaklık değişimi, yatay doğrultudakinden fazladır
E) Denizlerde düşey sıcaklık değişimi karalara göre daha fazladır
269- Kuzey yarımkürede, yer düzeyindeki bir alçak basınç alanı üzerindeki hava akımlarının yönü için aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğrudur, bu durumda yerden
yukarı doğru hava
hareketi olur
B) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğrudur. Bu durumda yerden yukarı doğru hava
hareketi olur
C) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünün tersine dönmektedir ve merkeze doğru yönlenmiştir.Bu durumda
yukarıdan
aşağıya doğru hava hareketi olur
D) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda esmekte ve merkezden dışarı doğrudur. Bu
durumda yukarıdan
aşağıya doğru hava hareketi olur
E)
hava hareketi
Yerde rüzgarlar, izobarlara paralel ve saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda eserler. Bu durumda
aşağıdan yukarıya doğru olur
270- Kuzey yarımkürede, yer düzeyindeki bir yüksek basınç alanı üzerindeki hava hareketi hakkında aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarı doğrudur.Bu durumda düşey hava hareketi
yukarıdan aşağıya
doğrudur.
B) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarı doğrudur. Bu durumda düşey hava hareketi
aşağıdan yukarı
doğrudur.
C) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğrudur.Bu durumda düşey hava hareketi
yukarıdan aşağıya doğrudur.
D) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde olup, merkeze doğrudur.. Bu durumda düşey hava hareketi
aşağıdan yukarıya doğrudur.
E) Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve izobarlara paraleldir. Bu durumda düşey hava hareketi
yukarıdan aşağıya doğrudur.
23
271- Aşağıdaki durumlardan hangisinin sis oluşturma olasılığı yüksektir?
A) Soğuk su kütlesi üzerinde hareket eden sıcak nemli hava
B) Havada asılı toz zerrecikleri
C) Sıcak su kütlesi üzerinde hareket eden sıcak nemli hava
D) Hava sıcaklığının altına düşen çiğ noktası sıcaklığı
E) Sıcak yayla zeminine temas eden serin hava
272- Eğer dünya dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi olurdu?
A) Yüzey rüzgarları direk olarak yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserdi
B) Coriolis kuvvet olmazdı
C) Basınç gradyanı kuvveti olmazdı
D) Yukarıdakilerin hepsi
E) Sadece (a) ve (b)
273- Frontojenez için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Var olan bir süreksizliğin ortadan kalkmasıdır
B) Var olan bir süreksizliğin zayıflamasıdır
C) Bir süreksizliğin oluşması veya kuvvetlenmesidir
D) Basınç gradyanı süreksizliğidir
E) Sıcaklık gradyanı süreksizliğidir
274- Sıcak cephede aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Sıcak cephe yağışları genellikle Ns bulutlarından meydana gelir
B) Cephe yaklaşırken basınçta sürekli düşüş olur
C) Cephe geçtikten sonra rüzgar yönü genellikle aynı kalır
D) Cephe geçerken yağmur durur veya çisentiye döner
E) Sıcak cephede meydana gelen yağışlar dar bir bölgede olur
275- Sıcaklık ve ısı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıcaklık bir enerji şeklidir
B) Isı bir enerji şeklidir
C) Isıyı ölçen alete termometre denir
D) Isı sıcaklığın düşük olduğu bölgeden yüksek olduğu bölgeye doğru taşınır
E) Sıcaklık birimleri ile ısı birimleri aynıdır
276- Basınca bağlı olarak hava aşağıdakilerden hangisine göre hareket eder?
A) Yüksek basınçtan alçak basınca doğru
B) Alçak basınçtan yüksek basınca doğru
C) Karadan denize doğru
D) Denizden karaya doğru
E) Hava, basınca bağlı olarak hareket etmez
277- Minimum termometre için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?
A) Yerel saatle 7’de ve 21’de okuma yapılır
B) İçinde sıvı olarak alkol kullanılır
C) Siper içinde yatay olarak yerleştirilir
D) İçinde sıvı olarak cıva kullanılır
E) İçinde cam indeks vardır
278- Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi uyuşmaz?
A) Cirrus – yüksek bulut
B) Cumulus – dikey gelişimli bulut
C) Altostratus – orta bulut
D) Stratocumulus – yüksek bulut
E)
Cumulonembus – dikey gelişimli bulut
279- “Hava doymuş” ifadesi ile aşağıdaki durumlardan hangisi tanımlanmaktadır?
A) Bağıl nem %100 dür
B) Mevcut sıcaklıkta buhar basıncı maksimum seviyededir
C) Yağış başlamıştır
D) Bulutluluk %100 dür
E) Kalın bir sis tabakası mevcuttur
280- Deniz seviyesine yakın atmosferik basınç 1000 hPa civarındadır. Basınç aşağıdakilerden hangi yükseklikte yarıya
yani 500 hPa’ya düşer?
A) Yerden itibaren 1500 m’de
B) Yerden itibaren 3000 m’de
C) Yerden itibaren 5,5 km’de
D) Yerden itibaren 11 km’de
E) Yerden itibaren 18 km’de
281- Yüksek basınç alanları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcak bir antisiklonda düşey basınç gradyanı şeklindedir
B) Soğuk bir antisiklonda düşey basınç gradyanı şeklindedir
C) Yüksek basınç alanları sıcak, soğuk ve nötr olmak üzere üç tiptir
D) Soğuk tip antisiklonların düşey uzanımı 3000 m’yi geçmez
E) Sıcak antisiklonlarda çökme enversiyonu oluşabilir
282- Bir bulut damlacığının çapı aşağıdakilerden hangi aralıkta değişir?
A) 10 – 20 μm
B) 20 – 40 μm
C) 20 – 100 μm
D) 20 – 200 μm
E) 100 – 200 μm
24
283- Hale olayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kötü hava habercisidir
B) İyi hava habercisidir
C) İç kısımda mor, dışta kırmızı halkalardan oluşan ışıklı bir olaydır
D) Sadece ay etrafında meydana gelir
E) Sadece güneş etrafında meydana gelir
284- Havadaki mevcut subuharının doyma durumuna ulaşması için gerekli buhar oranını % olarak ifade eden
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karışma oranı
B) Mutlak nem
C) Çiğ noktası
D) Bağıl nem
E) Özgül nem
285- Aşağıdakilerden hangisi nembostratus’un özelliklerinden değildir?
A) Koyu gri renktedir
B) Belirli bir şekli yoktur
C) Yağmur ve kar şeklinde yağış yapar
D) Ay veya güneş ışığını geçirirler
E) Alçak bulutlardır
286- Aşağıdakilerden hangisi termal siklonun oluşumunda söz konusu değildir?
A) Yüzeydeki ısınma, havanın düşey olarak genişlemesine sebep olur
B) Yukarıda bir yüksek basınç oluşur
C) Yukarıda konverjans nedeniyle hava sütununun ağırlığı azalır ve yerde basınç düşer
D) Adalar üzerindeki sıcak hava yükselir ve yukarı seviyede dışa doğru akış meydana gelir
E) Deniz üzerindeki nemli hava alçak basınç alanına doğru akar ve yükselen havayı besler
287- Bir tropikal fırtına gözüne 15 mil mesafede basınç ve rüzgar değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 10 hpa, 11 kuvvet
B) 10 hpa, 12 kuvvet
C) 20 hpa, 12 kuvvetten büyük
D) 15 hpa, 12 kuvvetten büyük
E) 5 hpa, 12 kuvvetten büyük
288- Laventer, aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?
A) Akdeniz, Cebelitarık civarında
B) Afrika ve Arap Çölleri’nde
C) Avustralya’nın doğu ve güneydoğu sahillerinde
D) Güney Meksika’nın Pasifik kıyılarında
E) Çin Denizinde
289- Sıcak yada soğuk bir hava kütlesine ait sıcaklık ve nem özellikleri aşağıdakilerden hangisi nedeniyle değişime
uğrar?
A) Hava kütlesindeki basınç değişimleri
B) Hava kütlesinin yatay hareketi
C) Hava kütlesinin heterojen özelliği
D) Üst seviyelerdeki atmosferik değişimler
E) Hava kütlesinin dikey hareketi
290- Gemilerde en çok kullanılan barometre tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cıvalı barometre
B) Aneroid barometre
C) Alkollü barometre
D) Barograf
E) Elektrikli barometre
291- Deniz durumu skalasında kaba dalgalı olarak ifadeedilen deniz (5) değeri için, Bofor skalasına göre jurnale hangi
değerler yazılmalıdır?
A) Deniz 5, hava 4
B) Deniz 5, hava 5
C) Deniz 5, hava 6
D) Deniz 5, hava 7
E) Deniz 5, hava 3
292- (Tk) hava sıcaklığı, (Tw) deniz suyu sıcaklığı, (Td) çiğ noktası sıcaklığı olduğuna göre, açık denizlerde sisin
meydana gelebilmesi
için aşağıdaki hangi koşulların oluşması gerekir?
A) Tk = Td Basınç ve nem sabit
B) Tw = Td Basınç sabit nem değişken
C) Tw = Td Basınç ve nem sabit
D) Tw = Td Basınç değişken nem sabit
E) Tk = Td Basınç ve nem değişken
293- Minimum termometre aşağıdakilerden hangisini ölçer?
A) Günlük ortalama sıcaklığı
B) En yüksek sıcaklığı
C) En düşük sıcaklığı
D) Günlük ortalama basıncı
E) Günlük ortalama bağıl nemi
294- Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimi değildir?
A) Fahrenheit
B) Celcius
C) Kelvin
D) Mutlak (Absolute)
E) Pascal
25
295- Squall (Kararsızlık) hattı genel olarak aşağıdakilerden hangisinde oluşmaz?
A) Soğuk cephenin gerisinde
B) Soğuk bir cephenin rüzgaraltı kısmında yukarıda dalga geliştiğinde
C) Yukarıda soğuk, aşağıda sıcak havanın olduğu soğuk cephe önünde
D) Sıcak sektörde sıcak kuru havanın sıcak nemli hava ile karşılaştığı yerde
E) İlerleyen bir soğuk cephenin önünde
296- Soğuk cephe geçişlerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cephe yaklaşırken basınç hafif düşer, cephe geçerken aniden yükselir, cephe geçtikten sonra sürekli yükseliş olur
B) Cephe yaklaşırken basınçta ani yükseliş olur, geçerken sabit kalır
C) Cephe yaklaşırken basınç yükselir, geçerken basınçta ani düşüş olur
D) Cephe yaklaşırken basınçta ani düşme, cephe geçerken basınçta değişme olmaz
E) Cephe yaklaşırken basınçta ani yükselme, cephe geçerken yükselme devam eder
297- Atmosferin en alt tabakası olan troposfer, toplam atmosfer kütlesinin ne kadarını kapsar?
A) % 40
B) % 50
C) % 75
D) % 21
E) % 55
298- Kara meltemlerinin genellikle en kuvvetli olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğleden sonra
B) Güneş doğmadan hemen önce
C) Tam güneş battığı zaman
D) Öğleden hemen önce
E) Sabah saatlerinde
299- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir sıcak hava kütlesinin geldiği bölgede görülmez?
A) Alt seviyede kararlı hava
B) Stratiform bulut
C) Konvektif hareket
D) Bozuk görüş
E) Cumulüform bulut
300- Hava haritasında mavi çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Sıcak cephe
B) Soğuk cephe
C) Oklüzyon cephe
D) Stasyoner cephe
E) Planether cephe
301- Kuzeye doğru ilerlemekte olan bir gemi süratine eşit şiddetle yıldız rüzgarı almakta ise, bağıl (görünür) rüzgar
aşağıdakilerden hangi
yönde eser?
A) Kıble
B) Poyraz
C) Yıldız
D) Lodos
E) Keşişleme
302- Aşağıdakilerden hangisi küme bulut değildir?
A) Cirrocumulus
B) Altocumulus
C) Cirrostratus
D) Cumulus
E) Cumulonimbus
303- Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A) İnç civa
B) Milimetre civa
C) Milibar
D) Pascal
E) Absolute
304- Aşağıdakilerden hangisi görüş uzaklığına doğrudan etki etmez?
A) Sis
B) Yağış
C) Denizde esen rüzgarın meydana getirdiği serpintiler
D) Toz ve tuz parçacıkları
E) Sıcaklık
305- Aşağıdakilerden hangisi bir sis tipi değildir?
A) Buhar sisi
B) Türbülans sisi
C) Yağmur sisi
D) Adveksiyon sisi
E) Radyason sisi
306- Bir geminin yakın çevresinde nimbostratüs tipi bulutların görülmesi beraberinde aşağıdaki durumlardan hangisini
getirecektir?
A) Kısa süreli rüzgar sağanakları ve gök gürültüsü
B) Düşen baromertik basınç ve Kuzey yarımkürede saat istikameti ters yönünde drisa eden rüzgarlar
C) Kuvvetli rüzgarlar ve yükselen denizler
D) Şiddetli orajlar
E) Yağmur ve zayıf görüş
26
307- BENGUALA - KUROSHİO - AGULHAS aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
A) Yerel rüzgarlar
B) Okyanus akıntıları
C) Deniz tahmin bölgeleri
D) Tropikal siklon
E) Basınç alanı
308- Soğuk hava aşağıda, sıcak hava yukarıda olmak koşuyla cephe eğimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Eğim sıfır değilse yatay basınç gradyanı süreksizliği vardır
B) Eğim sıfır değilse yatay basınç gradyanı süreksizliği yoktur
C) Yatay basınç süreksizliği vardır
D) Yatay sıcaklık süreksizliği vardır
E) Yatay sıcaklık gradyanı süreksizliği vardır
309- Aşağıdakilerden hangisi su hortumunun oluşma nedenlerinden değildir?
A) Aşağı seviyelerde büyük kararsızlık
B)
C)
D)
E)
310- Merkez
olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Cumulonimbus bulutundaki şiddetli konveksiyon
Büyük yatay sıcaklık gradyanına sahip soğuk cepheler
Sıcak-nemli hava
Yatay sıcaklık gradyanının küçük olduğu sıcak cepheler
basıncı 974 hpa olan bir siklonun açık denizde meydana getirebileceği maksimum rüzgar hızı kaç knot
78 knot
92 knot
96 knot
101 knot
87 knot
311- Bir radyasyon inversiyonunun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzü tarafından yayınlanan kızıl ötesi radyasyon
B) Yeryüzü tarafından yutulan kızılötesi radyasyon
C) Yeryüzü tarafından yutulan güneş radyasyonu
D) Yeryüzü tarafından yansıtılan güneş radyasyonu
E) Bulutlar ve atmosfer tarafından yutulan kızıl ötesi radyasyon
312- Frontojenez aşağıdaki durumlardan hangisinde olanaklıdır?
A) Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti azalıyorsa
B) Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti değişmiyorsa
C) Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti artıyorsa
D) Rüzgar, yüksek sıcaklıklardan alçak sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti değişmiyorsa
E) Rüzgar, yüksek sıcaklıklardan düşük sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti artıyorsa
313- Aşağıdakilerden hangisi, dünyaya gelen güneş enerji miktarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Dünyanın eğriliği
B) Güneş ışınlarının geliş açısı
C) Atmosferde bulunan toz, bulut ve kirleticiler
D) Yılın günü
E) Deniz ve kara dağılışı
314- Minumum termometrenin okuma zamanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 0700
B) 0700-2100
C) 1000-2100
D) 0400-1600
E) 0500-1400
315- Aşağıdaki aletlerden hangisi deniz suyu sıcaklığını ölçer?
A) Deniz barometresi
B) Deniz termometresi
C) Deniz higrometresi
D) Deniz psikrometresi
E) Pluviyometre
316- Vidi kutusu aşağıdaki aletlerden hangisinin hassas elemanıdır?
A) Civalı barometre
B) Termometre
C) Plüviyometre
D) Higrometre
E) Aneroid barometre
317- Minumum termometrenin içinde sıvı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Civa
B) Alkol
C) Etilen
D) Su
E) Propan
318- Yerden itibaren atmosferin tabakaları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) Strafosfer, troposfer, termosfer, mezosfer
B) Mezosfer, stratosfer, troposfer, termosfer
C) Troposfer, mezosfer, stratosfer, termosfer
D) Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer
E) Troposfer, ozonosfer, iyonosfer, exosfer
27
319- Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi sıcak yerel rüzgarlardandır?
A) Bora
B) Mistral
C) Hamsin
D)
E)
Norther
Krivetz
320- Havaya nem ilave etmeksizin, havanın doymuş hale gelmesi için soğutulması gereken sıcaklık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Minimum sıcaklık
B) Çiğ noktası sıcaklığı
C) Donma noktası
D) Maksimum sıcaklık
E) Islak hazne sıcaklığı
321- Bir cismin görülebileceği ve tanınabileceği en büyük mesafeye ne ad verilir?
A)
Sis
B)
Pus
C)
Mist
D)
Görüş Mesafesi
E)
Ufuk Düzlemi
322- Hava haritalarında H harfi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A)
Yüksek basınç
B)
Oluk
C)
Trough
D)
Alçak basınç
E)
Sıcak cephe
323- Kuzey yarımkürede yüksek basınç alanları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Basınç merkezde en düşük değerindedir
B)
Rüzgar saat ibrelerinin yönünde drise olur
C)
Rüzgar saat ibrelerinin ters yönünde drise olur
D)
Basınç çevreden merkeze doğru azalır
E)
Basınç merkezden çevreye doğru artar
324- Aşağıdakilerden hangisi soğuk hava kütlesi değildir?
A)
Arktik
B)
Polar
C)
Maritim Polar
D)
Continental Polar
E)
Tropikal
325- Kuzeybatıya doğru ilerlemekte olan bir gemi, gemi süratine eşit şiddetle poyraz (gerçek) rüzgarı almakta ise, bağıl
rüzgar yönü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey
E) Güneydoğu
326- Soğuk cephe geçişinden sonra aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?
A) Sıcaklık yükselir
B) Stratüs bulutları oluşur
C) Basınç düşer
D) Nemlilik azalır
E) Sis oluşur
327- Hızla düşmekte olan basıncı gösteren barometre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğinin ya da yaklaşmakta
olduğunu
göstermektedir?
A) Yüksek basınç sisteminin
B) Alçak basınç sisteminin
C) Yüksek çiğ noktası sıcaklığının
D) Alçak çiğ noktası sıcaklığının
E) Kararlı hava kütlesinin
328- Genellikle dairesel bir yapıda olan alçak basınç alanlarına ne denir?
A) Siklon
B) Antisiklon
C) Soğuk cephe
D) Öklüzyon cephe
E) Oluk (trof)
329- Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın yönünü gösteren aletlerden değildir?
A) Pinel
B) Juriet
C) Windsock
D) Windtshort
E)
Anemoskop
330- Sapanlı psikrometre ile aşağıdaki değerlerden hangisinin ölçümü yapılır?
A) Mutlak nem
B) Karışma oranı
C) Özgül nem
D) Spesifik nem
E) Bağıl nem
28
331- Atmosferde yükselirken hangi hava elemanı daima azalır?
A) Sıcaklık
B) Rüzgar
C) Nem
D) Görüş uzaklığı
E) Basınç
332- Aşağıdakilerden hangisi maksimum ve minimum termometrenin birleştirilmiş halidir?
A) Termograf
B) Six termometresi
C) Deniz termometresi
D) Termograf
E) Madeni termometre
333- Aşağıdaki aletlerden hangisi bağıl nem ve çiğ noktası sıcaklığını ölçmek için kullanılır?
A) Six termometresi
B) Higrogram
C) Islak ve kuru hazneli higrometre
D) Islak hazneli termometre
E) Maximum ve minimum termometreler
334- Bir cismin yayınladığı radyasyon enerjisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıcaklık artınca artar
B) Sıcaklık azalınca artar
C) Sıcaklığa bağlı değildir
D) Cismin parlamasına kadar sıfırdır
E) Bütün dalga boylarda aynıdır
335- Kuvvetli bir radyasyon inversiyonu için ideal şartlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık, sakin, kuru kış geceleri
B) Açık, sakin, nemli kış geceleri
C) Bulutlu, sakin, nemli kış geceleri
D) Bulutlu, rüzgarlı, nemli yaz geceleri
E) Açık, rüzgarlı, kuru yaz geceleri
336- Yeryüzünde basınç aşağıdaki koşullardan hangisinde azalır?
A) Yukarıdaki havanın diverjansı
B) Yukarıdaki havanın konverjansı
C) Yeryüzü yakınındaki havanın konverjansı
D) Yeryüzü yakınındaki havanın diverjansı
E) Yeryüzünün soğuması
337- Suyun karalara nazaran geç ısınıp geç soğumasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Güneş enerjisinin suda daha derine nüfuz etmesidir
B) Suyun hareketiyle ısı enerjisi suyun derinlerine kadar ulaşır
C) Suyun ısı kapasitesi yüksektir
D) Güneş enerjisinin bir kısmı suyun buharlaşmasına sarfolunur
E) Suya nazaran toprağın sıcaklığını 1ºC yükseltmek için daha çok ısı verilir
338- Bir yerde orajın meydana geldiğini söylemek için aşağıdakilerden hangisinin görülmesi yeterlidir?
A) Şimşek çakması
B) Sağnak yağışın olması
C) Dolu yağışının olması
D) Kuvvetli rüzgar hamlesi
E) Gökgürültüsünün işitilmesi
339- Stratosferde bulunan gazlardan hangisi zararlı kısa dalgaboylu güneş radyasyonunu yutar?
A) Su buharı
B) Oksijen
C) Karbondioksit
D) Ozon
E) Azot
340- Aşağıdakilerden hangisi bir yer kartında iki hava kütlesi arasındaki süreksizlik yüzeyine verilen addır?
A) Oluk
B) Cephe
C)
D)
E)
Sırt
Boğaz
Kama
341- Yandaki model istasyonuna göre şimdiki hava durumu nasıldır?
A) Yağmur
B) Çisenti
C) Oraj
D) Sis
E) Kırağı
342- Troposferin tepesindeki hava sıcaklığı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yükseklikle hızla düşer
B) Yükseklikle hızla yükselir
C) Belli bir mesafede izotermal olur
D) Ölçülmez
E) Yükseklikle çok yavaş düşer
29
343- Deniz seviyesinde atmosferde aşağıdakilerden hangisi doğal olarak katı, sıvı, gaz halinde bulunur?
A) CO2
B) Azot
C) Hidrojen
D) Ozon
E) Su
344- Bağıl nem için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Higrometre ile ölçülür
B) Hava içindeki nem miktarında bir değişiklik olmaksızın sıcaklık arttığında artar
C) Havanın doyma derecesini etkiler
D) Buhar basıncının doymuş buhar basıncına oranıdır
E) Havaya su buharı ilave edildikçe artar
345- Aşağıdakilerden hangisi yağış çeşididir?
A) Çiğ
B) Kırağı
C) Buz sisi
D) Buz prizması
E) Pus
346- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi etkileyen sıcak hava kütlelerinden biri değildir?
A) Maritim Tropikal
B) Arktik
C) Maritim Polar
D) Continental Polar
E) Ekvatoral
347- Maritim Polar hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Soğuk, kuru
B) Soğuk, nemli
C) Çok sıcak, nemli
D) Sıcak, nemli
E) Sıcak, kuru
348- Aşağıdaki ifadelerden hangisi soğuk cephe ile uyuşmaz?
A) Mavi çizgiler
B) Cumuliform bulutlar
C) Sağanak yağış
D) Soğuk hava
E) Kırmızı çizgiler
349- Aşağıdakilerden hangisi yağış değildir?
A) Yağmur
B) Kar
C) Dolu
D) Aurora
E) Buz paleti
350- Sağanak yağış aşağıdaki bulutlardan hangisinden düşer?
A) Stratus
B) Cirrus
C) Altostratus
D) Cumulonembus
E) Cirrostratus
351- V veya U şekilli olan alçak basınç alanlarının uzantılarına ne ad verilir?
A) Oluk
B) Sırt
C) Boyun
D) Ridge
E) Kama
352- Rüzgarın SE, E, NE, N yönlerinde drise olması hangi basınç sisteminin özelliğidir?
A) Yüksek basınç
B) Ridge
C) Sırt
D) Kama
E) Alçak basınç
353- Aşağıdaki aletlerden hangisi bağıl nemi ölçmez?
A) Sapanlı psikrometre
B) Saçlı higrometre
C) Aspiratörlü psikrometre
D) Sabit kasa tipi psikrometre
E) Anemometre
354- El anemometresi aşağıdakilerden hangisini ölçer?
A) Hava basıncını
B) Bağıl nemi
C) Rüzgar şiddetini
D) Rüzgar gücünü
E) Rüzgar basıncını
30
355- Isı enerjisi için aşağıdaki iletimlerden hangisi doğrudur?
A) Alçak basınçtan yüksek basınca doğru
B) Soğuk cisimlerden sıcak cisimlere doğru
C) Yüksek basınçtan alçak basınca doğru
D) Sıcak cisimlerden soğuk cisimlere doğru
E) Yoğunluğu düşük olan bölgelerden yoğunluğu fazla olan bölgelere doğru
356- Aşağıdakilerden hangisi maksimum-minimum termometrenin kullanım amacıdır?
A) Günlük nem oranının bulunması
B) Denizsuyu sıcaklığının belirlenmesi
C) Haftalık sıcaklık değişim oranının bulunması
D) Basınç tandansını belirlemek
E) Günlük en yüksek ve en düşük sıcaklığın belirlenmesi
357- Barografın hassas elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bimetalik
B) Burdon borusu
C) Saç teli
D) Vidi kutusu
E) Cıva
358- Aspiratörlü psikrometre ile aşağıdaki değerlerden hangisinin ölçümü yapılır?
A) Karışma oranı
B) Özgül nem
C) Mutlak nem
D) Bağıl nem
E) Spesifik nem
359- Troposferde sıcaklık ortalama olarak yükseklikle nasıl değişir?
A) Yükseklikle doğrusal olarak azalır
B) Gittikçe artar
C) Sabit kalır
D) Önce artar, sonra azalır
E) Önce azalır, sonra artar
360- Güneş enerjisi, dünyaya aşağıdaki yollardan hangisiyle taşınır?
A) Kondüksiyon
B) Konveksiyon
C) Radyasyon
D) Redüksiyon
E) Konverjans
361- Orta enlemlerde, hava olayları en fazla kaç km. yüksekliğe kadar meydana gelebilir?
A) 10-12 km
B) 20-30 km
C)
D)
E)
30-40 km
40-50 km
50-60 km
362- Aşağıdaki ifadelerden hangisi izobarın tanımıdır?
A) Sıcaklığı eşit olan noktaları birleştiren eğrilerdir
B) Basıncı eşit olan noktaları birleştiren eğrilerdir
C) Eş basınç değişikliği eğrileridir
D) Eş yükseklik eğrileridir
E) Eş rüzgar hızı eğrileridir
363- Bahar aylarında Mısır ve Kızıldeniz’de oluşan güney yönlü sıcak kuru ve tozlu rüzgarlar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bora
B) Sirocco
C) Etezyen
D) Hamsin
E) Lavek
364- Aşağıdakilerden en çok hangi durumda çiğ oluşur?
A) Açık, sakin geceler
B) Bulutlu sakin geceler
C) Bulutlu rüzgarlı geceler
D) Açık, rüzgarlı geceler
E) Yağmurlu geceler
365- Dikey gelişmesi en fazla olan bulut hangisidir?
A) Stratus
B) Cumulus
C) Stratocumulus
D) Altocumulus
E) Cumulonimbus
366- Aşağıdakilerden hangisi sıcak cephenin karakteristik bulutudur?
A) Cirrus
B) Nimbostratus
C) Stratus
D) Cirrostratus
E) Cumulonimbus
31
367- Continental tropikal hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Soguk, kuru
B) Sıcak, kuru
C) Soğuk, nemli
D) Sıcak, nemli
E) Çok sıcak ve nemli
368- Tropopozdaki sıcaklık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yeryüzünde ölçülen sıcaklığa yakındır
B) Yeryüzündeki sıcaklıktan çok soğuktur
C) Yeryüzünde ölçülen sıcaklıktan çok fazladır
D) Güneş sıcaklığı ile aynıdır
E) Ölçülemez
369- Subuharı sıvı hale dönüşürken açığa çıkan ısı enerjisine ne ad verilir?
A) Buharlaşma gizli ısısı
B) Süblimasyon gizli ısısı
C) Depozisyon gizli ısısı
D) Füsyon gizli ısısı
E) Yoğunlaşma gizli ısısı
370- Sıcaklık ve nem bakımından homojen karakterli hava yığınlarına ne ad verilir?
A) Cephe
B) Alçak basınç alanı
C) Oluk
D) Boğaz
E) Hava kütlesi
371- Havadaki mevcut subuharının doyma durumuna ulaşması için gerekli buhar oranının % olarak ifade eden
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karışım oranı
B) Mutlak nem
C) Çiğ noktası
D)
E)
Bağıl nem
Özgül nem
372- Çok büyük sıcak su kütleleri üzerinde hareket eden ve hem sıcaklık hemde nem bakımından en keskin değişimler
gösteren hava kütlesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kışın cP
B) Yazın cT
C) Kışın mP
D) Yazın mT
E) Yazın cP
373- Tornadoların gün içinde en çok görüldüğü zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneşin doğuşundan hemen sonra
B) Öğleden hemen önce
C) Gün batımından hemen sonra
D) Öğleden sonra
E) Gece yarısı
374- Isı enerjisi taşınımı troposferde en çok aşağıdakilerden hangisi ile olur?
A) Radyasyon
B) Kondüksiyon
C) Konveksiyon
D) Refleksiyon
E) Absorpsiyon
375- Aşağıdakilerden hangisi, denizlerin karalara nazaran geç ısınıp geç soğumasının nedeni değildir?
A) Su güneş ışınlarına karşı oldukça geçirgendir
B) Suyun özgül ısısı, karalara nazaran daha büyüktür
C) Konveksiyonla ısı büyük derinliklere kadar yayılır
D) Yoğunlaşma ile su büyük miktarda enerji kazanır
E) Buharlaşma ile sudan büyük miktarda enerji kaybı olur
376- Bir rüzgar gülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İlkbaharda bir istasyonda ortalama rüzgar şiddetidir
B) Farklı doğrultularda zamana göre esme yüzdesidir
C) Bir istasyonda rüzgar şiddetinin yükseklikle artmasıdır
D) Verilen herhangi bir andaki rüzgar doğrultusu
E) Batıdan gelen güzel bir koku
377- Aşağıdakilerden hangisi nembostratus’un özelliklerinden değildir?
A) Koyu gri renktedir
B) Belirli bir şekli yoktur
C) Yağmur ve kar şeklinde yağış yaparlar
D) Ay ve güneş ışığını geçirirler
E) Alçak bulutlardır
378- Bulut içinde subuharı damlacıklarının, hangi kritik yarı çapı aştıklarında birleşme ile büyümesi çok fazla artar?
A) 40 pm
B) 25 pm
C) 65 pm
D) 50 pm
E) 70 pm
32
379- Stasyoner (duralar) cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Rüzgar cephenin her iki tarafında cepheye dik olarak eser
B) Stasyoner (duralar) cephede rüzgar kayması antisikloniktir
C) Stasyoner (duralar) cephe geçtikten bir müddet sonra soğuk hava gelir
D) Stasyoner cephede, cepheye dik rüzgar bileşeni sıfırdır
E) Stasyoner cephe geçtikten sonra sıcak ve soğuk hava yer değiştirir
380- Dünyanın genel sirkülasyon modelinde, troposfer içindeki hareketlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kutuplarda yukarıdan yere doğru inici hareket vardır
B) 30 enlem civarında yere doğru inici hareketler vardır
C) Ekvatorda yerden yukarı doğru hareketler vardır
D) 60 enlem civarında yukarıdan yere doğru inici hareket vardır
E) 30 enlemi civarında yerden kuzeye ve güneye doğru yatay hareketler vardır
381- Hangi tip sisin oluşumunda soğuma gerekli değildir?
A) Adveksiyon sisi
B) Radyasyon sisi
C) Buharlaşma sisi
D) Yamaç sisi
E) Cephe sisi
382- Oraj için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Gök gürültüsü ile birlikte olan bir olaydır
B) Atmosferik elektrik boşalması söz konusudur
C) Oraj nembostratus bulutundan meydana gelir
D) Oraj için gök gürültüsünün işitilmesi yeterlidir
E) Oraj esnasında genellikle sağanak yağışlar olur
383- Kuzey yarımkürede bir alçak basınç alanının merkezindeki basınç aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1000 hPa (mb) dan azdır
B) 1013,25 hPa (mb) dan azdır
C) Civarına göre merkezde en düşük basınç vardır
D) 990 hPa (mb) dan azdır
E) 900 hPa (mb) dan azdır
384- Orta enlemlerde orta bulut yükseklikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2000-7000 metre arasında
B) 2000-5000 metre arasında
C) 2000-8000 metre arasında
D) 1500-6000 metre arasında
E) 3000-8000 metre arasında
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAZI YENI SORULAR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atmosfer basıncı yükseklikle 10.000 metrede 1 atm düşer. Deniz seviyesinden itibaren hangi
derinlikte 1atm basınç düşmesi olur. ( bunun cevabini bilmiyorum)
a)10.000 m
b)20.000 m
c)5.000 m
d)1000 m
e)10 m
-Gelişiminin son safhasında olan siklon nasıl adlandırılır?
a) Tornado
b) Antisiklon
c) Oklizyon siklon olacak cephe
d) Polar siklon
e) Stasyoner siklon
-Dalga analiz haritalarında (izoplet haritaları) aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
a) Alçak basınç alanları ve cepheler.
b) Dalga hareket yönü.
c) Dalga yükseklikleri
d) Dalga dikliği
e) Dalga periyotları
Bir sinoptik harita üzerinde çizili izobarlar aşağıdakilerden hangisinin tahmin edilmesinde
faydalıdır?
a) Sıcaklığın
b) Çiğ noktası sıcaklığının
c) Rüzgar hızının
d) Bağıl nemin
e) Bulutluluğun
-eşleştirmelerden hangisi yanlıştır;
a) kuzey atlantik, kuzey doğu pasifik - hurricane
b) kuzey batı pasifik - tayfun
c) arap denizi, bengal körfezi, güney pasifik - siklon
d) kuzey ve batı avusturalya - willy willies
e) güney hindistan - muson
Rüzgar dalgalarını oluşturan 3 parametre nedir?
a) rüzgar şiddeti,basınç,rüzgar yönü
b) rüzgar yönü,rüzgar şiddeti,feç sahası
c) su derinliği,su yoğunluğu,rüzgar şiddeti
d) su derinliği,fec sahası,rüzgar şiddeti
e) fec sahası,rüzgar şiddeti,basınc
-Falkland akıntısının yönü nedir?
a) Batı
b) Doğu
c) Kuzey
d) Güney
e) Güneybatı
- Aşağıdakilerin hangisi Akdeniz'de esen bir rüzgar değildir?
a)Hamsin
b)Sirocco
c)Papagayo
d)Lavek
e)Gregale
genel ruzgar sırkulasyon hucrelerı ıle ilgili hangısı yanlıstır?
a-genel ruzgar sırkulasyonu 3 hucreden olusur
b-polar hucre genel ruzgar sırkulasyon hucrelerınden bırıdır
c-ferrel hucresi genel ruzgar sırkulasyon hucrelerınden bırıdır
d-hadley hucresi genel ruzgar sırkulasyon hucrelerınden bırıdır
e-30derece enlemleri civarında sub tropıkal alcak basınc alanı vardır
- hurricane belirtisi hangisi değildir,
a) Cirrüs, Cs ye dönüyor,
b) Basınç 3mb fazla düşer,
c) Fırtına izi üzerinde sweller yön değiştirip hızlanıyor,
d) Dz. Suyu 27 dereceyi geçiyor
d)Polar bölgede doğulu rüzgarlar yön değiştiryor ve hızlanmakta
- tropikal siklonda 200 mil uzakta barometre düşüşü en az ne kadardır.
a) 5 hpa
b) 10
c) 2
d) 20
e) 25
- Bir sekil var, ortada bir yuvarlak, solda ok falan, sağ uste de 107 yazıyor ve basıncı soruyor.
a) 1017 mb
b) 1107 mb
c) 1010,7 mb
d) 1117 mb
e) 107 mb
Troposfer ile Stratosfer arasındaki geçiş tabakasının adı nedir?
a) Stratopoz
b) Tropopoz
c) Mezopoz
d) Termosfer
e) Mezosfer
Periyodu 4 saniye olan bir dalganın yaklaşık boyu kaç metre ve hızı kaç knot'dır?
a) C = 6. 5 Knot, L = 25 m.
b) C = 12. 5 Knot, L = 25 m.
c) C = 12. 5 Knot, L = 20 m.
d) C = 15 Knot, L = 20 m.
e) C = 15 Knot, L = 15 m.
Soğuk cephe geçişi sonrası aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Basınç azalır
b) Sıcaklık artar
c) Yağmur ve çisenti olur
d) Sis oluşur
e) Sıcaklık düşer
Orta enlemlerde oluşan büyük siklonik fırtınaların diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta enlem siklonu
B) Dalga siklonu
C) Ekstratropikal siklon
D) Yukarıdakilerin hepsi
E) Sadece (a) ve (b)
Çiğ noktası sıcaklığı 20OC ise bağıl nem aşağıdaki hava sıcaklıklarından hangisinde en küçük
değerde olur?
a) 20 C
b) 22 C
c) 29 C
d) 40 C
e) 18 C
FM-13X gemi sinoptik koduna göre 222DSVS ne ifade eder?
a) Rüzgar Yönü ve Şiddeti
b) Hava Sıcaklığı
c) Gemiye Ait Rota ve Hız
d) Şimdiki Hava Durumu
e) Çiğ Noktası Sıcaklığı
. Şubat - Mart aylarında DANUBE’de 9-10 bofour hava yapabilen kuzey, kuzeydoğu yönlü yerel
rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Krivets
b) Hamsin
c) Yarık kaya
d) Bora
e) Gragele
Güneybatı Hint Okyanusunda siklonlar hangi aylarda meydana gelir?
a) Haziran başı - Eylül ortası
b) Mayıs ortası - Aralık ortası
c) Aralık başı - Mart sonu
d) Kasım sonu – Nisan ortası
e) Aralık başı - Nisan sonu
Termal anlamda Cebelitarık boğazında Akdenize doğru olan akıntıların en şiddetli oldukları
zamandır?
a)Kasım-Aralık
b)Ocak-Şubat
c)Mart-Nisan
d)Mayıs-Haziran ???
e)Temmuz-Ağustos
Seyir yaptığımız bölgede 24 saate kadar tropikal fırtına ihbarı alınmıştır. Mevcut mevkimizde rüzgar
hızının hangi aralıkta olması değerlendirilebilir?
a) 34-63 knot
b) 25-33 knot
c) 64 knot ve üzere
d) 28-32 knot
e) 20-25 knot
Güney yarımkürede bir tropikal siklonun içinde seyredilebilir yarımdairede veya fırtınanın yolu
üzerinde olan bir gemi için doğru kaçış manevrası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rüzgar iskele kıç omuzluktan alınacak şekilde rota sancağa değiştirilir
b) Rüzgar 1-4 kerte iskele baş omuzluktan alınacak şekilde rota iskeleye değiştirilir
c) Rüzgar 1-4 kerte sancak baş omuzluktan alınacak şekilde rota sancağa değiştirilir
d) Rüzgar sancak kıç omuzluktan alınacak şekilde rota iskeleye değiştirilir
e) Rüzgar sadece iskeleden alınacak şekilde rota izlenir
asagidakilerden hangisi pasifik akintisi degildir?
a)labrador
b)alaska
c)aleutian
d)peru
e)kamchatka
- sis (fog) uyarısı verildiğinde görüş en fazla ne kadar olur?
a) 1 km nin altında
b) 1.5-2 km
c) 4000 yarda
d) 5 km
e) 1 mil
Kuzey Atlantik ile Kuzeydoğu pasifikte oluşan tropikal siklon nasıl adlandırılır? (Modifiyeli soru)
a) Willy-Willies
b) Tayfun
c) Harikeyn
d) Tornado
e) Siklon
Kuzey yarımkürede fırtına rota izinin sağ tarafında kalan kısmına (fırtınanın hareket ettiği yöne
doğru bakıldığında) verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tehlikeli yarıdaire
b) Daha az tehlikeli yarıdaire
c) Seyre elverişli yarıdaire
d) Nötr yarıdaire
e) Sakin yarıdaire
Güney yarımkürede fırtına rota izinin sağ tarafında kalan kısmına (fırtınanın hareket ettiği yöne
doğru bakıldığında) verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? (Modifiyeli soru)
a) Tehlikeli yarıdaire
b) Tehlikesiz yarıdaire
c) Seyredilebilir yarıdaire
d) Nötr yarıdaire
e) Sakin yarıdaire
Coriolis kuvvet için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Kuzey yarımkürede rüzgârları sağa saptırır.
b) Ekvatorda sıfırdır.(Yoktur)
c) Güney yarımkürede rüzgârları sola saptırır.
d) Rüzgârların daha hızlı esmesine sebep olur.
e) Enlemlerin artmasıyla artar.
Navtex'te meteoroloji uyarıları mesaj kodu nedir?
a) A
b) B
c) C
d) D
e) L
Yaklaşmakta olan tropikal siklona 75 mil uzakta rüzgar şiddeti kaç olur?
a- 6
b- 8
c- 12
d- 10
e- 5
SU yun donma derecesi 32'F sa kaynama derecesi kaç F'dır
A.100
B.200
C.212
D.148
E270
.yüksek enlemlerde geostatık rüzgarın gemimizi etkilemesinin nedeni nedir?
a) corolıs kuvvetin kutuplara dogru azalması
b) korolıs kuvvetin kutuplara dogru artması
c) yuksek enlemlerde sürtünmenin fazla olması
d) dik bir basınc gradyanın olması
e) kutuplara dogru havanın soguyması
egedekı etezyen ruzgarının sebeb oldugu basınc alanı nedır
marıtıme tropıc
marıtıme polar
contınental polar
contınental tropıcal
Arktik hava kütlesi kış aylarında hangi okyanusun hangi bölgesinde kar sağanakları ve fırtınalar
oluşturur?
a) Arktik hava kütlesi hareket edemez.
b) Kuzey Atlantik İzlanda ve Britanya'nın kuzey kesimleri
c) Güney Pasifik 40 derece enlemi civarları (Kükreyen Kırklar)
d) Japonya ve Kore civarları
e) Avustralya civarları
Dünyanın genel 3 sirkülasyon modeline göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kutuplar yüksek basınç alanlarıdır.
b) K.Y.K'de 30 - 60 derece arası Doğulu Rüzgarlar eser.
c) Ekvator - 30 derece arası Ticaret Rüzgarları eser.
d) Ekvator - 30 derece arası Alizeler eser.
e) 30 N - 30 S arası enlemlere At enlemleri de denir.
Dünyanın genel 3 sirkülasyon modeline göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- K.Y.K'de 30 - 60 derece arası batılı Rüzgarlar eser
aşağıdakilerden hangisi doğrudur
a) 7 bofor - tropikal depresyon
b) 8 bofor - hurricane
c) 12 bofor - tropikal fırtına
d) 10 bofor - tornado
e) 6 bofor - tornado
Aşağıdakilerden hangisi termal siklonun oluşumunda söz konusu değildir?
a) Yüzeydeki ısınma, havanın düşey olarak genişlemesine sebep olur
b) Yukarıda bir yüksek basınç oluşur
c) Yukarıda konverjans nedeniyle hava sütununun ağırlığı azalır ve yerde basınç düşer
d) Adalar üzerindeki sıcak hava yükselir ve yukarı seviyede dışa doğru akış meydana gelir
e) Deniz üzerindeki nemli hava alçak basınç alanına doğru akar
Kuzey yarım kürede orta enlem siklonlarının yönü nasıldır?
a)Önce batıya, sonra kuzeye ve kuzey doğuya
b)Önce batıya, sonra kuzey doğuya ve kuzey batıya
c)Önce doğuya, sonra güney doğuya ve güneye
guney yarimkurede tropical firtinanin yonu nedir?
cvp: Once doguya,sonra guneye , daha sonra guney batiya
Aşağıdakilerden hangisinde tropikal siklon oluşmaz?
a) KuzeybatıPasifik
b)ekvator
c) Doğulu dalgaların olması
d) Ticaret rüzgarlarının zayıf olduğu bölge
e) Kuzey Atlantik
aşağıdaki akintilardan hangisi kuzey atlantik akıntısı olup, 27 enleminin güneyinde başlar,
kuzeye sonrada batıya hiç yön değiştirmeden olan akintidir. Gibi.soru tam olmayabilir.
A) kuzey ekvator akıntısı
B) gulf stream
C) güney ekvator akıntısı
D) murmansk akıntısı
E) labrador akıntısı
Kuzey yarımkürede geminizle seyir halindesiniz iskele tarafınızdan kuvvetli rüzgar aldınız
bu nasıl bir sisteme gireceğinizin habercisidir..
a)Alçak basınç
b)yüksek basınç
c)boyun
d)sırt
e)oklüzyon
- Su üzerinde oluşan sıcak nemli hava kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) cP
b) cT
c) mP
d) mA
e) mT
Sinoptik kodlarda 60 numarada yer alan sembol (.) hali hazır hava durumu için neyi ifade eder?
a)Çisenti
b)kar
c)Sis
d)Yağmur
e)Oraj
Aşağıdakilerden hangisi higrometre yerine kullanılabilir diye bir soru vardı şıkları tam
hatırlamıyorum.
a)ıslak termometre-b)kuru termometre c)barometre d)anemometre
Rüzgar dalgalarını oluşturan 3 parametre nedir?
- Rüzgar şiddeti,Feç Sahası,Rüzgar yönü,Su derinliği,Su yoğunluğu,Sıcaklık,Rüzgarın esme süresi,Basınç
cevap:rüzgar şiddeti/fec sahası/rüzgar-dalga yönü
-Sinoptik kodlarda (ters üçgen üstünde nokta) neyi sembolize eder?
-SAĞANAK YAĞMUR
Gulf stream ve labrador akıntısı nerede karşılaşır.
-NEWFOUNDLAND
Levanter nereye ait yerel rüzgardır?
- CEBELİTARIK BOĞAZI
mP (maritime polar) olan bir ortamda hava ile alakalı yorumunuz ne olur?
- NEMLİ SOĞUK
fm 13 x ship codunda 6 I3E3E3R3 NEDIR?
Gemide buz birikiminin sebebi, kalinligi ve birikme derececesi
Bir tropikal siklonun merkezi yaklaşırken aşağıdakilerden hangi bulutlar sırasıyla gözlenir?
Ci, Cs, As, St, Cu, Cb
Fm 13 shıp code 222DSVS nedir
- Gercek gemıye aıt rota ve hız
FM x 13 ship kodunda 6 Is EsEs Rs sembolu neyi ifade eder?
- Gemideki buz durumunu bildirir
FM 13 X SHIP Kod Formunda; 2PwPwHwHw grubunda ne bilgisi verilir.
- Gerçek dalga periyodu ve dalga yüksekliği
- Ölü dalga periyodu ve dalga yüksekliği ???
7wwW1W2 kodu e anlama gelir
- O anki ve geçmiş hava durumu
40 18 N 020 30 W mevkisinde ki bir gemi FM 13 X SHIP kodunda mevkisini nasıl kodlar
- 99403 70205
3 hucrelı modele gore asagıdakılerden hangısı olusur
- Hadley, ferrel, polar
Humbolt nedir?
- Soğuk su akıntısı
Navtex “c” kodu nedir
- Buz
Karadenizde yamaçtan aşağı esen rüzgâr
- Fön
Dalga hızı nasıl hesaplanır
- Dalga boyu / dalga periyodu
Boyun noktası nedir
- 2 yükseği birleştiren bir sırt çizgisi
Aşağıdakilerden hangisi öklüzyon cephe ile ilgili yanlıştır?
- Geniş alanda yağış
Soğuk cephe rüzgarlarından kaynaklanan dalga yönleri ile ilgili olarak ölü dalga ve rüzgar dalgası
yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğrudur.
- Soğuk cephede ölü dalga oluşmaz
Bulunduğumuz bölgede cephe sistemleri hangi yöne doğru hareket eder?
- Kuzeydogu
Tailand’da onunden gecen akinti
- Oyashio (güney yönlü) yada Kurishio (kuzey yönlü) (Sıklarda hangisi varsa)
Kuzey yarım kürede seyirdesiniz iskele taraftan sert rüzgar esmekte hangi havanın etkisine
girmektesiniz?
- Alçak basınç
Kuzey yk de rüzgar sw, w sonra nw dönüyor sıcaklıkta ciddi şekilde değişim var hangi havanın
etkisine giriyoruz?
- Rüzgar kuzeye drise ediyor, Soğuk cephe
Meterolojik olayları hangi cihaz vasıtası ile gemiler alır
- Navtex
- Okyanuslardakı genel akıntı sıstemınde agulhas akıntısının yonu nedır.
- Guney
Aşağıdakilerden hangisi kümülonimbüs bulutlarının enerji boşaltımını nasıl gerçekleştirir.
- Şimşek
Cumulonembus bulutları asagıdakılerden hangısı ıle iliskılıdır?
- Soguk cephe
Genel ruzgar sırkulasyon hucrelerıne gore 30-60 enlemlerı arasındak hucrenın adı nedır?
- Ferrel hucresı
30-60 derece enlemleri arasında hangı ruzgarlar gorulur?
Batı ruzgarları
Kararsızlık hattı asagıdakıler hangısıdır?
- Soguk cephenın 50-300 mil onunde ılerleyen bır tur soguk cephedır
Cephelerın cografı sınıflandırmasına gore arctıc cephe hangı hava kutlelerı arasında olusur?
- Polar ve arctic hava kutlelerı arasında
Soguk cephe gecısınden sonra asagıdakılerden hangısı olur?
- Sıcaklık duser
Saat yonunun tersıne, cevreden merkeze dogru hava hareketi.
- Kuzey yarım kurede sıklonık hareket (Kyk alcak basınc)
Kyk de ruzgarı arkanıza aldığınızda iskele tarafta alçak basınç ve soğuk hava, sancak tarafta sıcak
hava olacağını belirten kanun hangisidir?
- Buys ballot kanunu
Faximilden alınan rapora göre 24 saat içinde alcak basinc soğuk cephe sistemine gireceksiniz.bu
durumda nasıl bir etki olur.
-Rüzgar sagnaklar, oranja beraber gök gürültüsü isitilir
Üzerinden geçtiği yüzeyden daha soğuk olan nemli tropikal hava kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?
- mTk
Ferrel hucresının pozısyonu ve ozellıklerı
- 30-60 derece arası batılı ruzgarlar
Hangisinde bağıl nem en yüksektir
- Sıcaklık 10, çiğ noktası sıcaklığı 12 derece
Bölgemizde bulunana hava kütlesinin yada kütlerinin yönü nedir?
- Kuzeybatıdan kuzeydoguya
Denizde oluşan sıcak nemli hava kütlesi nedir?
- mT
gokgurultu ve sımsek gorulmesı asagıdakılerden hangısı ıle ılıskılıdır?
Soguk cephe
900 mt.de basınç bu kadarsa deniz seviyesinde ne olur?
1020
aynı yönde ve şiddette esen rüzgrın oluşturduğu dalga
fetch,swell,purging,urging vs vs
-kuzey yarı kürede seyir halinde iskele taraftan aldığınız kuvvetli rüzgar neyin habercisi olabilir(soru
aynen bu şekilde)
oluk,soğuk cephe,sıcak cephe, vs vs
-Soğuk oklüzyon nedir diye bir soru vardı
*soğuk cephe gerisindeki hava, sıcak cephenin önündeki havadan daha soğukdur.
iki oluk iki sırtı birleştiren bir oluk çizgisinin kesişme noktası?
- BOYUN
sicak hava kutlesi adini hangi durumdan alir?
hava kutlesi uzerinde bulundugu hava kutlesinden sicak ise sicak hava kutlesi adini alir
yukseklikle sicakligin azaldigi atmosfer tabakasi?
troposfer
troposfer ile ilgili hangisi dogrudur?
troposferin kalinligi kutuplarda en dusuktur
Kuzey yarım kurede ruzgarın kuzey, kuzey dogu sonrada doguya donmesine ne ad verilir?
Backing, veering fln var sıklarda
Kuzey yarım kurede ruzgarın guney batı, batı sonrada kuzey batıya donmesine ne ad verilir?
Backing, veering fln var sıklarda
Yazın ege denizinde esen etezyen rüzgarına sebep olan hava kütlesi hangisidir?
- Denizsel tropikal ılık hava ???
4) Musonlar aĢağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?
a) Az nemli ya da kuru, hafif, değiĢken rüzgarlar
b) Tüm yıl boyunca aynı hakim yönden esen kuvvetli, sağanaklı rüzgarlar
c) YaklaĢık altı aylık periodlarla yön değiĢtirerek tam zıt yönlerden esen sürekli rüzgarlar
d) Güçlü bir alçak basınç sisteminin geçiĢini teyit edercesine yön değiĢtiren kuvvetli,
siklonik rüzgarlar
e) Tropikal kuĢakta adyabatik hava hareketlerinin oluĢturduğu kümüliform bulutların
meydana getirdiği sağanak yağıĢ ve kuvvetli kısa süreli rüzgarlar Cevap: (b) UZAKYOL
BĠRĠNCĠ ZABĠT VE UZAKYOL KAPTANI EĞĠTĠMĠ
6) Deniz meltemileri için aĢağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a) Gün batımında serinleyen havanın neden olduğu rüzgardır
b) Bir kıyı yamacından alçalan soğuk havanın neden olduğu rüzgardır
c) Uzaklardan yaklaĢmakta olan bir kasırganın neden olduğu rüzgardır
d) Geceleyin denize doğru esen rüzgardır
e) Gündüz bir adaya doğru esen rüzgardır Cevap: (e)
7) Doldurumlar (Doldrums) aĢağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?
a) Sürekli, hafif ila mutedil rüzgarlar
b) Sıklıkla sakin hava
c) Açık gükyüzü
d) DüĢük nemlilik
e) DüĢük çiğ noktası sıcaklığı
8) Güney Atlantik’de bir ekstratropikal siklonik fırtına içerisinde batıya doğru
seyretmekte olduğunuzu ve rüzgarın da tam pruvanızdan estiğini farz edin. “BuysBallot” yasasına dayanarak, alçak basınç sistemi merkezinin yönüyle ilgili olarak
aĢağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz?
a) Kuzeyinize doğrudur
b) Güneyinize doğrudur
c) Tam pruvanızdadır
d) Tam pupanızdadır
e) Fırtınanın tam merkezindesiniz
- Eğer gökyüzü istisnai olarak birkaç kümülüs bulutu dıĢında açık ise, bu durum
aĢağıdaki hava olaylarından hangisini iĢaret etmektedir?
a) Yağmur
b) Harikeyn havası
c) iyi hava
d) Sis oluĢumu
e) Geceleri sıcak hava
Fırtınalı hava genellikle ------------------------- alanları ile bağlantılıdır.
a) Alçak basınç
b) Yüksek basınç
c) Sabit basınç
d) DeğiĢken basınç
e) Kararlı basınç
GeliĢiminin son safhasında olan bir siklona ------------------------- denir.
a) Tornado
b) Antisiklon
c) Öklüzyon siklonu ya da öklüzyon cephe
d) Polar siklon
e) Stasyoner siklon
AĢağıdakilerden hangisi sıcak hava kütlelerinin özelliklerindendir?
a) Kararlılık
b) Kararsızlık
c) Rüzgar sağanakları
d) Ġyi görüĢ
e) Dikine geniĢlemeli bulutlar
Aneroid barometrelerde okunan basınç değerlerine aĢağıdakilerden hangisinde
oluĢabilecek farklılıklara göre düzeltme uygulanmalıdır?
a) Sıcaklık
b) Rüzgar hızı
c) Enlem
d) Nemlilik
e) Yükseklik
AĢağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleĢmesi havanın çiğ noktası sıcaklığına
ulaĢmıĢ olduğunun kanıtıdır?
a) Hava sıcaklığı deniz suyu sıcaklığına eĢittir
b) Atmosfer basıncı metrekareye 1013, 25 milibardır
c) Bağıl nem yüzde elliye ulaĢmıĢtır
d) Hava su buharına doymuĢtur
e) Gökyüzü tamamen bulutlarla kaplanmıĢtır
AĢağıdaki durumlardan hangisinin gözlenmesi ile ani bir rüzgar sağanağı tahmini
yapılabilir?
a) Parçalı bulutlu gökyüzü
b) Tamamen kapalı gökyüzü
c) Gökyüzünde kümülüs bulutları oluĢumu
d) Bağıl nemde fark edilir yükseliĢ
e) Hızla yaklaĢan koyu renkli bulutlar dizisi
“Çiğ noktası sıcaklığı” için aĢağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Daima hava sıcaklığından yüksektir
b) Daima hava sıcaklığından düĢüktür
c) Islak ve kuru termometreler arasındaki farka eĢittir
d) Havanın su buharına doymuĢ olduğu sıcaklıktır
e) YağıĢın baĢladığı sıcaklıktır
Yatay hareket eden havanın bir dağ yamacı eğimiyle mekaniki yükseltilmesine ne
denir?
a) Dikey yükseltme
b) Konvektif yükseltme
c) Advektif yükseltme
d) Topoğrafik yükseltme
e) Konverjans yükseltme
Gök gürültüsü ve ĢimĢekle birlikte görülen kısa süreli ve Ģiddetli sağanak yağıĢlar
genellikle aĢağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi ile iliĢkilidir? a) Soğuk cephe
geçiĢi b) Sıcak cephe geçiĢi c) Kuzey yarımkürede saat istikameti tersi yönde drisa eden
rüzgarlar d) Stasyoner yüksek basınç sistemleri e) Güney yarımkürede saat istikameti
yönünde drisa eden rüzgarlar
Kuzey yarımkürede, hızları artarak batıya doğru ani bir Ģekilde drisa eden rüzgarlar
aĢağıdakilerden hangisini iĢaret etmektedir? a) Soğuk cephenin geçmiĢ olduğuna b)
Alçak basınç merkezinin yaklaĢmakta olduğuna c) Stasyoner cephe mevcudiyetine d)
Yüksek basınç merkezinin geçmiĢ olduğuna e) Tropikal fırtınanın yaklaĢmakta olduğuna
Kümülonimbüs bulutları en çok aĢağıdakilerin hangisi ile iliĢkilidir? a) Yüksek basınç
sistemi b) Stasyoner cephe c) Sıcak cephe d) Öklüzyon cephe e) Soğuk cephe
Kuzey yarımkürede soğuk cephe geçiĢi sırasında aĢağıdaki hava olaylarından hangisi
meydana gelir?
a) Saat istikameti yönünde kuzeydoğudan güneybatıya drisa eden rüzgar
b) Sürekli düĢen barometrik basınç
c) Zamanla Ģiddetini arttıran sürekli yağıĢ
d) Bir dizi kümülonimbus bulutlarının geçiĢi
e) Hızla yükselen bağıl nem
Sıcak cephe yaklaĢırken, barometrik basınç genellikle -------------------------------------.
a) Düşer
b) Sabit kalır
c) Kararsızlık gösterir
d) Yükselir
e) Önce düĢer sonra yükselir
Sıcak cepheye has tipik hava koĢulları aĢağıdakilerden hangisidir?
a) Basınçta bir artıĢ
b) Güneybatıdan kuzeybatıya drisa eden rüzgar
c) Parçalı (dağınık) kümülüs bulutları
d) Sürekli yağıĢ
e) Orajlar
AĢağıdakilerden hangisi radyasyon sisi için söylenebilir?
a) Daima su kütleleri üzerinde oluĢur
b) Bir sıcaklık enversiyonu tarafından oluĢturulur
c) Yüzeyde en incedir
d) Geceleyin ortadan kalkar (dağılır)
e) Öğle saatlerinde en kalındır
Hava sıcaklığının yanısıra aĢağıdaki faktörlerden hangisi sis tahmininde en çok
faydalanılandır?
a) Buhar basıncı
b) Çiğ noktası sıcaklığı
c) Barometrik basınç
d) Mutlak nem
e) Deniz suyu sıcaklığı
Stratüs bulutlarının varlığı ve güçünü kaybetmekte olan rüzgar genellikle
aĢağıdakilerden hangisiyle sonuçlanacaktır?
a) Sağanak yağmur
b) ġiddetli kar yağıĢı
c) Kalın sis
d) Açık gökyüzü
e) Gökgürültüsü ve ĢimĢek
Prognostik faksimil haritanız yaklaĢık 24 saat içerisinde bir alçak basınç sisteminin
soğuk cephesini geçeceğinizin beklendiğini göstermektedir. Bu bilgi çerçevesinde
aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sirrüs bulutlarını takiben altostratüs ve nimbostratüs bulutlarını görmeniz beklenmelidir
b) Seyre elveriĢli yarımdairede kalmak için rota değiĢtirmelisiniz
c) Rüzgar sağanakları, orajlar ve ani bir rüzgar drisası için hazırlıklı olunmalıdır
d) Cephe geçinceye dek sabit yön ve hızda rüzgarlar ve sabit basınç ile birlikte iyi hava
koĢulları beklenmelidir
e) Kısıtlı görüĢte seyir prosedürlerinin uygulanması için hazırlık yapılmalıdır
Yoğuşma çekirdekleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 18
a) Elektrik yüklü partiküllerdir
b) Doğal ve yapay katı kirleticilerdir
c) Su buharı moleküllerinin yapıĢtığı ve üzerinde yoğuĢtuğu küçük partiküllerdir
d) Rüzgar ile denizlerden savrulan tuz kristalleridir
e) Su buharı moleküllerinden yoğuşabilmeyi başaranlardır
AĢağıdaki atmosfer gazlarından hangisinin hava durumunu belirlemede en çok etkisi
vardır?
a) Oksijen
b) Azot
c) Su buharı
d) Ozon
e) Karbon dioksit
Bulutlar atmosfer için bir ısı kaynağıdır. AĢağıdaki ifadelerden hangisi bu durumun
nedeni olabilir? a) GüneĢ radyasyonun emilmesini arttırırlar
b) Kondüksiyon yoluyla yerküreden ısı alırlar
c) Bulut oluĢumu sırasında havaya latent ısı verilir
d) Bulutlardaki eriyen buz kristalleri ısı emerler
) Bulutlar yüksekliklerine ve --------------------------- göre sınıflandırılır ve isimlendirilir?
a) Ġhtiva ettikleri su miktarına
b) Bulut içindeki su zerreciklerinin büyüklüğüne
c) Görünüm biçimine
d) OluĢturdukları yağıĢın miktarına
------------------------------------105- Soğuk cephe yağışları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Soğuk cephe yağışları genellikle Cu ve Cb tipi bulutlardan meydana gelir
B) Soğuk cephe yağışları sağanak şeklindedir
C) Soğuk cephe yağışları sürekli yağışlardır
D) Soğuk cephe yağışları sıcak cephe yağışlarına nazaran daha dar bir alan kaplar
E) Soğuk cephe yağışlarında oraj meydana gelebilir
HERKEZE BASARILAR
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards