KEMİĞİN YAPISI VE ÇEŞİTLERİ pdf

advertisement
KEMĠĞĠN YAPISI VE
ÇEġĠTLERĠ
SÜNGERĠMSĠ KEMĠK DOKU:
Uzun kemiklerin baş kısmında, kısa
ve yassı kemiklerin iç kısmında
bulunur. Bu dokuda düzensiz
boşluklar bulunur ve bu sebeple
gözenekli bir yapıya sahiptir.
Süngerimsi kemiğin gözenekleri
arasın-da kırmızı kemik iliği bulunur.
SERT KEMĠK DOKU:
Kemiğin sert ve dayanıklı
olmasını sağlar. Hücreleri
arasında bol miktarda
protein ve mineral bulunur.
Kemiğin uç kısımlarında
yumuşak olan süngerimsi
kemik doku; ortasında ise
sert(sıkı) kemik doku
bulunur.
KAN DAMARLARI
Dolaşım sistemi
organlarındandır.
Görevi kanı vücudun
farklı bölümlerine
taşımaktır.
Süngerimsi
Kemik
Sarı
Kemik
Kemik Kanalı
Ġliği
Kemik Zarı
KEMĠK ZARI:
Kemiğin dışını kaplayan
ince ve canlı bir örtüdür.
Kemiğin beslenmesini,
onarılmasını ve
büyüyerek
kalınlaşmasını sağlar.
SARI KEMĠK ĠLĠĞĠ:
Uzun kemiklerin
ortasındaki kanalda
bulunur. Yağ depolar.
Eklem Kıkırdağı
Kan
Damarları
Kırmızı
Kemik Ġliği Sert Kemik
Dokusu
KIRMIZI KEMĠK ĠLĠĞĠ:
EKLEM
KIKIRDAĞI:
Eklem yüzeyinde
bulunur. Kemiklerin
hareketini
kolaylaştırır. Kemiğin
boyca uzamasını
sağlar.
Kan hücresi üreten ana
hücrelerdir. Bu nedenle
kırmızı görünür.
…………..
UZUN KEMĠKLER
Kol ve bacaklardaki kemikler (uyluk, kaval,
baldır, dirsek, ön kol , pazı kemikleri) uzun
kemiktir. İnsan vücudundaki en uzun kemik
uyluk kemiğidir. Uzun kemiklerin ortasında
uzun kemik iliği baş kısmında ise sarı kemik
iliği bulunur.
KISA KEMĠKLER
El ve ayak bileklerindeki
kemikler ve omurlar kısa
kemiklere örnektir.
YASSI KEMĠKLER
Kafatası, kaburga, kalça ve kürek kemikleri
gibi kemiklerdir. Kısa ve yassı kemiklerde
kırmızı kemik iliği bulunur. Bu nedenle bu
kemiklerden fazla miktarda kan üretimi
yapılır.
Bu poster Ahmet KURT tarafından Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında yer alan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında tasarlanmıştır.
Download