HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ Hastanemiz bünyesinde Kayseri

advertisement
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ
Hastanemiz bünyesinde Kayseri ve komşu tüm illerde bulunmayan ve
Türkiye’de sayılı merkezlerde bulunan Hiperbarik Oksijen Tedavisi Ünitesi 8
Şubat 2016 Tarihinde hizmet vermeye başlamış, açılışı Sayın Bakan Mehmet
Müezzinoğlu ve ünitenin ilk planlamasından, tahsisine ve kurulmasına kadar
tüm aşamalarda destek ve öncü olan Sayın Milletvekilimiz Op.Dr.İsmail
Tamer’inde katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi kapalı bir basınç odası içine alınan
hastanın aralıklı olarak % 100 oksijen soluması esasına dayanan medikal bir
tedavidir. HBO tedavisi 6000’ den fazla çalışma ile desteklenmiş modern ve
bilimsel bir tedavi yöntemidir. Bazı hastalıklarda tek veya en önemli tedavi iken,
bazı hastalıklarda diğer tedavilere yardımcıdır.
HBO tedavi esnasında hastaların büyük çoğunluğu normalde içinde
bulunduğumuz atmosferik basıncın 2-2,5 katı basınç altında % 100 oksijen
solurlar. Bu sayede HBO tedavisi sırasında hastaların tüm vücut sıvılarında
yüksek oranda oksijen çözünür. Kanda ve vücut sıvılarında çözünmüş oksijen
sayesinde yeterli oksijen gidemeyen dokulara oksijen göndererek, oksijen
yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların iyileşmesini sağlar. Bazı
hastalıklara yol açan bakterilerin yaşayamayacağı ortam oluşur. Dokulardaki
ödemin azalmasına yardımcı olur. Oksijen yetersizliği nedeniyle iyileşmeyen
yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. Enfeksiyonla mücadeleye katkıda
bulunur.
HBO tedavisi ile ilgili yönetmelikte aşağıdaki hastalıklar HBO tedavi
endikasyonu olarak bildirilmiştir. Ancak aseptik nekroz gibi bu listede olmayıp
da HBOT uygulanan hastalıklar da mevcuttur.









Dekompresyon hastalığı (vurgun)
Hava ve gaz embolisi
Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,
Gazlı gangren
Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları
Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik
iskemiler.
Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar
Kronik refrakter osteomiyelit
Aşırı kan kaybı








Radyasyon nekrozları
Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
Termal yanıklar
Beyin absesi
Anoksik ensefalopati
Ani işitme kaybı
Retinal erter oklüzyonu
Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyelitler
Tüm bu hastalar için umut kaynağı olan Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Merkezimiz halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Download