marmara üniversitesi orta doğu ve islam ülkeleri araştırmaları

advertisement
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZ KATALOĞU
ADI SOYADI
TEZ ADI
YIL
DANIŞMAN
Yüksel BİRİNCİ
Analitik Yaklaşım Çerçevesinde Finansal Liberilazyon Makroekonomik
Performans ve Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme
1997
Prof. Dr. Nazım EKREN
Recep ULUSOY
Bir Finansman Yöntemi Olarak Mudabere
1997
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Oğuz BAL
Osmanlı Para Sisteminin Teorik Temelleri
1998
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Abdülkadir İLGEN
İslam Ekonomisinde Tekelci Eğilimler
1998
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Ömer AÇIKGÖZ
Alternatif Politikalar Açısından Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan Enerji
Sektörlerinin Analizi
1998
Prof. Dr. Vildan SERİN
Hüseyin SARAÇ
İslam Ülkelerinin Nüfus Yapıları
1998
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Elif YÜKSEL
Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasında Olası Bir Serbest Ticaret
Bölgesinin Değerlendirilmesi
1999
Prof. Dr. Vildan SERİN
Veli SIRIM
Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İslam Ülkeleri Ticari İlişkileri Mukayeseli Statik
Bir Analiz
1999
Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ
Hakan ACAR
İnşaat Sektöründe Konsorsiyum Sözleşmeleri
2000
Prof. Dr. Cevdet YAVUZ
Yaşar BÜLBÜL
Osmanlı Devletinin Muhasebe Sistemi
2000
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Süleyman KIZILTOPRAK
Mısır’ın İngiltere Tarafından İşgali ve Osmanlı Devletinin Diplomasi
Mücadelesi 1882-1887
2001
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Murat BAYAT
Petrol krizlerinin Türkiye ile Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkilere
Etkisi
2002
Prof. Dr. Osman Zekai ORHAN
1
Berat DEMİRCİ
Ortadoğu Ülkelerindeki İktisadi Düşüncelerin Temelleri
2003
Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR
Oruç ALKILINÇ
Ortadoğu Ülkelerinde Bankacılığın Yapısı, Gelişimi ve Kullanılan Teknikler
2003
Doç. Dr. Hasan SELÇUK
Nazım KURUCA
19. Yüzyılda Trabzon Gümrüğü ve Çevre Ticareti
2003
Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR
Mehmet DİKKAYA
Bölgesel Bir İşbirliği Örneği Olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)
2003
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN
Hasan KORKUT
Osmanlı Elçileri Gözüyle Avrupa (1719-1807)
2003
Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK
Hasan KORKUT
Osmanlı elçileri gözüyle Avrupa (1719-1807)
2003
Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK
Ahmet Alkan ÇELİK
Ekonomik Büyüme ile Kamu Harcamalarının Nedensellik Analizi
2010
Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR
Kezban Talak EYÜPOĞLU
Almanya’nın Ekonomi Politikalarında Ortadoğu 1890-1914
2010
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK
Mustafa Şakir BAŞARAN
Körfez Savaşı Sonrası Türkiye’nin Ortadoğu’da Gübre Politikası
2010
Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR
Rıza KURTULUŞ
1906-1911 İran Meşrutiyet Hareketinde Osmanlı Etkisi
2010
Yrd. Doç. Dr. Ali SATAN
M.Hilmi ÖZEV
Petrol Sermayesi ve Uluslararsı İlişkiler:1973 Sonrası Körfez Ülkeleri Örneği
2011
Doç. Dr. Gülden AYMAN
Volkan ÖNGEL
Ortadoğu’da Su Kaynaklarının Bölge Ülkelerinin Ekonomi Politikaları Üzerine
Etkileri
2011
Yrd. Doç. Dr. Kamil USLU
Bora BAYRAKTAR
Bir Barış Süreci Örneği Olarak Osla
2012
Doç. Dr. Gülden AYMAN
Burcu KURT
II.Meşrutiyet Döneminde Basra Vilayeti (1908-1914)
2012
Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA
Arif Sami UYGUN
Türkiye ile ilişkileri Bağlamında Sosyo-Ekonomik Açıdan Kuzey Irak
2013
Yrd. Doç. Dr. İ.Murat BOZKURT
Meltem ERSOY
Cansel POYRAZ
Bilgehan ALAGÖZ
Çatışma Süreçlerinde Medya-Uluslararası İlişkiler Etkileşimi:Irak Savaş
Örneğinde El Cezire İngilizcenin İncelenmesi
Irak’ın işgalinin ABD Dış Politikası Doktrinleri Çerçevesinde Oryantalist
Açıdan Değerlendirilmesi
İran İslam Cumhuriyeti Dış Politikasında Etkili Bir Unsur Olarak
Güvenlikleştirme Siyaseti: 2003 Irak Savaşı Sonrası İran'ın Basra Körfezi
Politikası
2013
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU
2013
Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI
2013
Doç. Dr. Ayşegül SEVER
Egemen SERTYEŞİLIŞIK
Ürdün’ün Su Kaynaklarının Ekonomi Politiği
2014
Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN
İpek MADİ
Ortadoğu Dinleri Açısından Homo Economicus’unAnalizi
2014
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Ahmet Hüsrev ÇELİK
Ortadoğu Ülkelerinde Savunma Harcamalarının Ekonomi Politik Analizi:
Körfez Ülkeleri Örneği
2015
Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR
Levent Coşkun ERKEKOĞLU
Seküler İktisadi Doktrinin Eleştirisi Çerçevesinde Ortadoğu-İslam Toplumunda
Ekonomik Entegrasyonun Esasları
2015
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Tahsin YAMAK
Kurumsal Kalite Ve Ekonomik Büyüme: Körfez Ülkeleri İçin Bir Uygulama
2016
Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR
Emre SAYGIN
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerinde
Kurumların Rolü: 1990-2014
2016
Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR
Download