— 6 — KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Cari Yatırım Kadro

advertisement
—6—
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
: 1 724 000 TL. istenen
ı: 12 014 000 TL. İstenen
Cari
Yatırım
3 738 000 TL. dır.
Kadro Durumu :
Daimi İşçi :
Toplam Vizeli işçi
Fiilen Çalışan
4 880
30 320
35 200
Geçici tşçiı :
IBoş
9 940 Adettir.
ödenek Durumuı :
Yıl
IBaşlangıç ödeneği
1980
1981
Ekleneni
12 740
:31 663
Yû Sonu Durumu
11 '849
124 589
— (istem : 3 738 000)
DPT, Kuruluşun sene başı teklif ödeneğinden 4 200 000 TL. kesmiştir. Ayrıca yıl 'içindeki Kıdem Tazminatları
ve SSK Keseneği artışları da ek ödeneği zorlayıcı etken olmaktadır.
DEVLET SU ÎSLERIÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
110-AIYLIKiLAR
ihtiyaç: 210 000 TL.
DPT Müsteşarlığınca yapılan kesinti nedeniyle ödenek sene başında noksan olarak konulmuştur.
130-JŞÇÎ ÜCRETLERİ!
Cari Türde
Yatırını Türünde
1 '651' 000 TL.
4 9813 000 TL.
i 634 000 TL.
istenmiştir.
işçi Durumu:
Yıl
1980
1981
İşçi Sayısı
Fiülen Çalışan
26.H67
26.H67
27.132
27Jİİ32
ödenek durumu :
Yıl
Başlangıç ödeneği
Eklenen
Geçici işçi
18.942
9.000
Yıl Sonu Durumu
1980
8.555.058
6.739.001
15.294.059
1981
14.194.406
— sistem ? 6.634.800)
Kuruluşun bütçe teklıiifii noksan kabul edilerek bütçeleştiğinden, Kuruluşun 1980 yılına göre noksanı
1 100 000 TL. dır. Ayrıca M'Mi Güvenlik Konseyimin 15 nolu Bildirisi ile işçilere % 70 avans ödemesi sağM'Mli Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 296)
Download