Erdoğan`ın çağrısı harekete geçirdi

advertisement
ANKARA SANAYİ ODASI DA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE KATILDI
Erdoğan’ın çağrısı harekete geçirdi
Nurettin Özdebir, “ASO, sefer­
berlik çerçevesinde ilk olarak tüm
üyelerinin istihdam artışı için ya­
pabileceklerini tespit edip, onlara
destek olacaktır" dedi.
ANKARA İHA
nkara Sanayi
Odası Başkanı
Nurettin Özde­
bir, şubat ayı ola­
ğan meclis toplantısında
gündemdeki ekonomik ge­
lişmeleri değerlendirdi. Geç­
miş yıllarda yüzde 3-3,5 arüş gösteren sanayi üreti­
mindeki büyümenin 2016
A
yılında yüzde 1,8’de kaldı­
ğını hatırlatan Özdebir,
“2016 yılında yaşanan tüm
olumsuzluklara rağmen
Türkiye ekonomisi, temel­
leri sağlam bir ekonomidir
ve dimdik ayaktadır. 2016
yılında yaşananlar başka
bir ekonomide olsa idi çok
korkunç bir ekonomik tablo
ile karşı karşıya kalınırdı”
şeklinde konuştu. Özdebir,
şöyle devam etti: “Odamız,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’m çağrısı üze­
rine ‘istihdam seferberliği­
ne’ katılarak istihdamın
arttırılmasına yönelik bir
dizi çalışma başlatmış ve
kampanyanın başarılı ol­
ması için her türlü çabanın
gösterileceğini açıklamıştır.
Bu noktada çalışmalarımız
devam etmektedir.”
Download