~ 1`33Z.-1.

advertisement
~ 1'33Z.-1.
NON İNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Maske non invaziv ventilasyon tedavisinde kullanılacaktır.
Maske yüze takıldığında burun köküne baskı yapmamalıdır.
Maske hava kaçağı yapmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
Maskenin yüze değen kısmı silikondan olmalıdır.
Maske yüze takıldığında etkili bir tedavi için ağız ve burunu tam olarak örtebilmelidir.
Maske üzerindeki elbow konnektör tercihen 360 derece dönebilmelidir.
Maskenin kafa bandının kolay yerleştirilip-çıkarılabilmesi için basit fakat dayanıklı bir
mekanizması olmalıdır.
8) Maske;
a) Small boy 5 adet - 1Oadet kafa bandı ile birlikte verilecektir
b) Medium boy 5 adet - 1Oadet kafa bandı ile birlikte verilecektir
9) Maske steril-dezenfekte edilerek tekrarlı kullanımlara uygun olmalıdır.
1O)Malzeme orijinal steril paketlerinde, teke tek paketlenmiş, paket üzerinde imal ve son
kullanım tarihi, maskenin marka ve modeli ve boyutu mevcut, en az 2(iki) yıl miatlı,
üretici firma adı ve menşei mevcut, sahip olduğu kalite belgesi/ logosu olmalıdır.
11)Uluslararası kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
12) Satıcı firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı satış soması hizmete yeterlilik
belgesine sahip olmalıdır.
3133ı-It.
NEBULİZÖRLÜ DİFÜZÖR MASKE {yetişkin)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Maske yüksek konsantrasyonlarda
üzere tasarlanmış olmalıdır.
Fİ02 ve etkili nebul tedavisini bir arada sağlamak
2. Maske ile,
4LPM /
%39-44
6LPM /
%49-55
8LPM /
%59-63
lOLPM / %68-73
12LPM /
%73-77
~15LPM / %80-85 oranlarında Fİ02 sağlanmalıdır.
3. Hem ağız hem de burundan nefes alan hastaların kullanımı için uygun olmalıdır.
4. Maskenin nebul çıkış yeri, ilacın optimum düzeyde verilebilmesi
yerde bulunmalıdır.
için uygun açıda ve
5. Maske üzerinde oksijen konsantrasyonu arttırmak için difüzör konik yapı olmalıdır.
6. Maskenin üzerinde C02 nin yeniden solunmasını engelleyecek yapıda boşlukları
olmalı, hasta da İntrensek peep meydana getirmemelidir.
7. Maske üzerinde, Nazogastrik sonda geçişine izin veren ve aspirarasyon imkanı
sağlayacak yapıda boşlukları olmalıdır.
8. Maske altında hem oksijen hem de nebul haznesinin takılabileceği
olmalıdır.
konnektör
9. Maske ile düşük akımlarda yüksek ilaç çıkışı sağlayan nebul haznesi olmalıdır.
10. Nebul haznesi lateks içermemelidir.
11. Nebul haznesinin ölü boşluk oranı 0.7cc (±0,2cc) olmalıdır.
12. Nebul haznesi, 45 derece eğimde dahi kesintiye uğramadan ilaç çıkışı sağlamalıdır.
13. Nebul haznesi, ilacın distal havayollarına( akciğer parankimine)ulaşabilmesini
sağlamak amacıyla 2.7(±0.3) mikron ilaç çıkışı sağlamalı ve bunu belgelemelidir.
14. Hastaya verilen hava veya oksijendeki ilaç yoğunluğu yüksek olmalı ve bilimsel
yayınlar ile kanıtlanmalıdır.
15. Maskenin oksijen bağlantısını sağlayan 215 (± 30) CM uzunluğunda, şeffaf oksijen
bağlantı hortumu olmalıdır.
16. Maske ilgili klinik de denenerek uygunluk verilecektir.
\
Download