BLGM226 Electronics Lab Notes

advertisement
M. Bodur . .
1
BLGM226 Elektrik-Elektronik Ödev-1
19.03.2013
8:30 da sınıfta toplanacaktır.
4-04-2014
saatsaat
11:30da
Soru-1 Aşağıdaki devrede KCL ile ia, ic,
ve id ’yi bulunuz.
Soru-6
Aşağıdaki iki devrenin eşdeğer
direncini bulunuz.
Soru-2
Aşağıdaki devrede ia=2A,
ib=3A, id=−5A ve ih=4A verilmiş. Geri kalan
akımları bulunuz.
Soru-7 Eşdeğer devre yöntemiyle V1 ve
V2’yi bulunuz.
Soru-3 Aşağıdaki devrede KVL kullana- Soru-8 Eşdeğer direnç, Ohm kanunu,
rak Va, Vb, ve Vc gerilimlerini bulunuz.
Akım bölücü ve KVL ile V, i1 ve i2 ’yi bulunuz.
Soru-4
Aşağıdaki devrede Va=5V,
Soru-9 Voltaj bölücü kullanarak V ’yi
Vb=7V, ve Vf=−10V ve Vh=6V verilmişse
bulunuz.
diğer gerilimleri bulunuz.
Soru-10
mını bulunuz.
Soru-5 Aşağıdaki devrede Ohm kanunu,
KVL ve KCL kullanarak Vx gerilimini bulunuz.
Akım bölücü ilkesiyle i3 akı-
Download