Ümit Söylemez

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Ümit SÖYLEMEZ
2. Doğum Tarihi
: 15 Ağustos 1964
3. Unvanı
: Yrd.Doç.Dr.
4. Öğrenim
Durumu
: Doktora
Derece
Lisans
Yüksek Lisans I
Yüksek Lisans II
Doktora
Alan
İngiliz Dil Bilimi ABD.
İngiliz Dil Bilimi ABD.
Eğitim Yönetimi ve
Denetimi
İngiliz Dil Bilimi ABD.
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Yıl
1987
1995
2005
Hacettepe Üniversitesi
2000
5. Akademik Unvanlar
2011
Yardımcı Doçent
Maltepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngilizce Öğretmenliği Programı
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Uyanıker, P. Teachers' preferences and students' expectations related to error correction in
different levels of proficiency
Durmaz, N. Experienced and Novice Teachers’ Perceptions of Autonomous Language
Learning
Sarı, E. Differences Of Classroom Management Styles In Experienced And Novice
Teachers
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Söylemez, Ümit (2004) ‘Urbanization and Language Shift in Turkey: the Change
Processes at Work in the Transition from rural to urban Settings’, International
Journal of the Sociology of Language 165, pp. 93–119.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding)
basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
Advanced Language Proficiency Course 1991 Amerika Birleşik Devletleri Texas
Managing English Language Teaching
2003
Amerika Birleşik Devletleri Texas
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Bağlamsal Dilbilgisi
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
Çağdaş İngilizcede Farklılıklar
Sözlü İletişim Becerileri
Türkçe-İngilizce Çeviri
Download