ELE 201 DEVRE ANALİZİ I

advertisement
ELE 201
DEVRE ANALİZİ I
Ödev 6
Temel Konular: RC ve RL devrelerin doğal ve basamak cevapların hesaplanması
1. Aşağıdaki devrede anahtar t = 0’de açılmadan uzun bir süre önce kapalı tutulmaktadır.
a) Akım i1(0-) ve i2(0-)’ı bulunuz.
b) Akım i1(0+) ve i2(0+)’ı bulunuz.
c) Zaman t > 0 için i1(t)’yi bulunuz.
d) Zaman t > 0+ için i2(t)’yi bulunuz.
e) Neden i2(0-) ≠ i2(0+)?
2. Aşağıdaki devrede anahtar t = 0’de açılmadan uzun bir süre önce kapalı tutulmaktadır.
a) Akım i0(t)’nin başlangıç değeri nedir?
b) Akım i0(t)’nin sonsuz zamanda değeri nedir?
c) Pozitif zaman (t>0) için devrenin zaman sabiti nedir?
d) Pozitif zaman (t>0) için i0(t)’nin sayısal ifadesi nedir?
e) Pozitif zaman (t>0+) için v0(t)’nin sayısal ifadesi nedir?
3. Aşağıdaki devrenin gerilim kaynağı vs-t çizelgesinde gösterildiği gibi zamanla değişmektedir.
Zaman t=0’da devrede hiç depolanmış enerji yoktur.
a) Gerilim v0(t)’nin t < 0, 0 < t < 10 ms, 10 ms < t < 20 ms, ve 20 ms < t < ∞ zaman
aralıklarında geçerli olan ifadeleri bulunuz.
b) Gerilim v0(t) ve vs(t)’yi aynı koordinat eksenlerinde çiziniz.
c) Sorular (a) ve (b)’yi R=10 k için tekrar yapınız.
4. Aşağıdaki devrenin anahtarı kapandığı anda sığaçın gerilimi 5 V’tur (sağ terminal pozitiftir).
Eğer ideal op-amp 8 ms’de doyuma ulaşırsa, R’nın değeri nedir?
Download