Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.58
Adı :
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
11
Cari Yıl (N)
78.669.624,28
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
198.073,37
630
630
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
899.072,46
01
05
Diğer Personel
106.555,38
630
02
630
02
01
Memurlar
630
630
02
02
Sözleşmeli Personel
02
04
Geçici Personel
630
03
630
03
630
630
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
49.549.801,21
48.346.100,00
7.028.980,43
6.800.883,37
39.025,12
189.071,94
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
17.163.782,07
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
5.259.005,82
03
03
Yolluklar
1.065.829,48
03
04
Görev Giderleri
177.447,61
630
630
03
05
Hizmet Alımları
9.783.981,02
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
630
630
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
294.385,69
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
493.844,50
630
05
630
05
01
Görev Zararları
630
630
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
25.691,59
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
55.959,04
630
630
11
630
630
12
630
630
13
630
630
14
01
Kırtasiye Malzemeleri
73.668,57
14
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
16.374,03
630
630
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
26.390,21
630
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
92.285,75
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
630
630
14
07
Yiyecek
14
08
İçecek
630
630
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
2.180,08
14
13
Yedek Parçalar
2.169,72
Cari Transferler
11
99
12
05
01
1.274.724,14
55.959,04
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
165.459,65
Diğer Gelirler
165.459,65
Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
14
1.300.415,73
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
Amortisman Giderleri
13
89.287,95
21/12/2015 10:31
39.249,02
39.249,02
1.252.331,39
229.344,29
80.588,30
633.466,60
45.739,88
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.58
Adı :
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
11
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
14
14
Nakil Vasıtaları Lastikleri
4.300,00
630
630
14
16
Spor Malzemeleri Grubu
32.240,84
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
630
30
630
30
630
99
630
99
13.583,12
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
06
99
2.112.645,73
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
2.112.645,73
Diğer Giderler
1.000,01
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
1.000,01
GİDERLER TOPLAMI :
21/12/2015 10:31
78.669.624,28
Sayfa 2 / 2
Download