TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 247.152

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik
Kodlar
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
16.241.486.217,32
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
9
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
247.152.868,21
Vergi Gelirleri
208.521.319,41
Personel Giderleri
548.975.358,03
800 01
Memurlar
492.361.715,63
800 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
33.330.168,56
800 01
800 01
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
05
Damga Vergisi
259.722,15
800 01
800 01
06
Harçlar
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
91.856.780,73
800 03
01
Memurlar
82.288.869,71
800 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
02
Sözleşmeli Personel
5.704.785,53
04
Kurumlar Hasılatı
171.858,93
800 03
800 03
06
Kira Gelirleri
931.860,61
3.691.266,56
800 04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
304.884,19
830
01
830
01
830
830
01
01
03
İşçiler
830
830
01
04
Geçici Personel
830
02
830
02
830
830
02
02
03
İşçiler
830
830
02
04
Geçici Personel
01
Ay:
01
02
05
03
Sözleşmeli Personel
Diğer Personel
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
951.566,41
22.072.185,28
1.588.318.158,42
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
1.013.704,08
03
05
Hizmet Alımları
1.273.977.312,95
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
830
05
830
05
01
Görev Zararları
830
830
05
02
Hazine Yardımları
05
03
830
830
05
04
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Hane Halkına Yapılan Transferler
830
830
06
Cari Transferler
284.024.854,55
15.348.745,01
417.646,32
9.775.649,40
800 04
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04
800 05
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
Diğer Gelirler
800 05
01
Faiz Gelirleri
800 05
800 05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
03
Para Cezaları
800 05
800 06
09
Diğer Çeşitli Gelirler
800 06
800 06
01
Taşınmaz Satış Gelirleri
02
Taşınır Satış Gelirleri
Sermaye Gelirleri
42.613.289,00
541,17
146.945.195,51
18.960.850,10
1.443,63
1.598.615,99
631.576,38
35.179,00
304.884,19
36.715.051,04
1.434.586,22
69.753,98
1.140.692,45
34.070.018,39
12.997,58
3.365.661,20
394.584,91
13.974.109.682,71
810
5.262.845.940,23
315.000.000,00
2.273,18
10.724,40
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
21.844.088,94
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
21.656.310,51
21.593.735,13
567.398,97
810 01
8.395.696.343,51
810 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
Sermaye Giderleri
36.349.854,67
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
23.553,33
01
Mamul Mal Alımları
7.465.681,28
810 01
810 01
05
Damga Vergisi
37.666,84
06
02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
1.409.981,05
09
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
830
830
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
810 01
810 01
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
830
06
06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
06
24/10/2016 14:56
29.500,00
21.544.838,03
1.299.826,80
810 03
810 03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
712,87
642,34
26.302,94
2.945,20
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik
Kodlar
830
830
06
830
830
07
07
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
07
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
07
Ay:
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
4.600.027,51
Sermaye Transferleri
1.876.382,76
01
Yurtiçi Sermaye Transferleri
1.393.385,14
02
Yurtdışı Sermaye Transferleri
482.997,62
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(
247.152.868,21
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
16.241.486.217,32
24/10/2016 14:56
16.241.486.217,32
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
810 03
810 03
04
Kurumlar Hasılatı
05
Kurumlar Karları
810 03
810 05
06
Kira Gelirleri
810 05
810 05
01
Faiz Gelirleri
8.939,06
03
Para Cezaları
60.333,99
810 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
92.202,44
711,00
14.694,12
7.952,62
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
161.475,49
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(B) :
247.152.868,21
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C
21.844.088,94
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
225.308.779,27
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPL
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
9
(A- D):
21.844.088,94
NET GELİR TOPLAM( D= B - C) :
225.308.779,27
16.016.177.438,05
Sayfa 2 / 2
Download