T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma

advertisement
T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME
SİSTEMİ (e-BEYAS) UYGULAMASI TEKNİK
ALTYAPI PROJESİ
VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Ankara, 2012
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-BEYAS)
UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ
VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İçindekiler
1.
KISALTMALA R ve TANIMLAR.
2.
KONU
3.
VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ve SUNUCULAR .
3
3.1.
3.2.
VER İ DEPOLAMA SİSTEMİ ( 1 Adet)
4
3.3.
VERİTABANI SUNUCULARI (2 Adet)
6
3.4.
UYCSULAMA SUNUCULARI (2 Adet)
7
3.5.
RAPORLAMA SUNUCUSU (1 Adet)
8
3.6.
9
3.7.
10
S
1.
KISALTMALAR ve TANIMLAR
Kurum
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
BAP
Koordinatörlüğü
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
BEYAS
Koordinatörlüğü
Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü
Proje
Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS)
Uygulaması Teknik Altyapı Projesi
Firma
İhaleye katılıp teklif veren istekli şirket.
Yüklenic
Firma tekliflerinin değerlendirmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve
kapsamda belirtilen yazılım ve donanımlara Kurum ile sözleşme
yaptıktan sonra hizmet vermeye yetkili, aynı zamanda İdari ve teknik
açıdan sorumlu kılınmış firma.
2.
KONU
İşin konusu, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Teknik Altyapı Projeleri çerçevesinde Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)
Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (eBEYAS) Uygulaması Teknik Altyapı Projesi" kapsamında ihtiyaç duyduğu aşağıda özellikleri
bulunan donanım ve ürünlerinin alımı, donanımların kurulumlarının yapılması ve ek
hizmetler işinin satın alımıdır.
3.
VERİ DEPOLAMA BİRİMİ ve SUNUCULAR
3.1. GENEL ŞARTLAR
3.1.1.
Bu şartname kapsamında teklif edilecek tüm harici depolama birimi, sunucular,
kabinet ve bu sistemlere ait tüm aksamlar en az aşağıda ayrı ayrı başlıklar altında
asgari olarak belirtilmiş teknik maddeleri sağlayacaktır.
3.1.2.
İstekli firma aşağıda kategorilere ayrılarak teknik özellikleri belirtilmiş ürünler için
birim fiyat belirterek toplam fiyat teklifi verecektir.
3.1.3.
Teklif edilen ürünlerin tamamı kendi ürün aileleri içerisinde E.O.L (End Of Life)
duyurusu yapılmamış ürünler olacak, üretimden kalkmış ürünler kesinlikle teklif
edilmeyecektir.
3.1.4.
Teklif edilecek olan cihaz ve modüller üretici firmanın en yeni teknolojiye sahip
ürün grubundan olmalıdır.
3.1.5.
Bu teknik şartname kapsamında teklif edilecek tüm ürünler ve aksamları hiç
kullanılmamış yeni ürünler olacaktır.
3.1.6.
Sunucular ve veri depolama biriminin tamamı ve tüm bileşenleri aynı üretici
Firma tarafından üretilmiş ve üretici Firma ürün koduna sahip olmalıdır.
3
3.1.7.
Bu kapsamda teklif edilen tüm ürünler kabine takılabilir yapıda olacaktır ve
bunun için gerekli her türlü donanım teklife dahil edilecektir.
3.1.8.
Bu şartname kapsamında temin edilecek tüm donanım, yazılımın çalışması için
gerekli tüm bileşenler (fiber optik kablo vb. ürünler) yüklenici firma tarafından
sağlanmalıdır.
3.1.9.
Teklif edilen ürünlerin hangi marka ve model olduğu belirtilmelidir.
3.2. HARİCİ DEPOLAMA SİSTEMİ (1 Adet)
3.2.1.
Teklif edilecek harici depolama birimi teklif edilen bütün sunucular ile aynı
donanım üreticisine ait olacaktır.
3.2.2.
Teklif edilecek harici depolama sistemi, en az brüt 60 TB (altmış TB ) kapasite ile
teklif edilmelidir. Teklif edilen depolama birimi asgari brüt 420 (dörtyüzyirmi) TB
düzeyine kadar büyüyebilmelimidir.
3.2.3.
Depolama ünitesinin FC veya SAS-2 disk desteği olmalıdır. Teklif edilen depolama
kapasitesi, her biri en az 4 Gbit/sn hızındaki disk birimleri ile oluşturulacaktır.
3.2.4.
Teklif edilecek harici depolama sistemi RAID 0,1,5,6 ve 10 veya eşdeğeri raid
seviyelerini desteklemelidir.
3.2.5.
Harici depolama sisteminde toplam kaşe bellek miktarı en az 288 GB olmalıdır.
Söz konusu bellek kapasitesi, DRAM tipindeki bellek modülleri ile
oluşturulmalıdır.
3.2.6.
Teklif edilen harici disk sisteminin SSD (Solid State Disk) desteği olmalıdır. Disk
sistemi üzerinde en az 2 (iki) TB SSD teklif edilecektir. İstenildiğinde mevcut
olanlar korunarak kapsite 2 katına kadar artırılabilmelidir. Sistemde teklif edilen
kaşe bellek miktarından daha fazla miktarda gerektiğinde kullanılmak üzere teklif
edilen SSD disklerin, kaşe bellek olarak veya otomatik olarak yönetilebilen veri
depolama katmanı olarak kullanılması için gerekli her türlü yazılım ve donanım
bileşenleri de teklife dahil edilmelidir.
3.2.7.
Harici depolama sistemi iSCSI, NFS, CIFS ve FCP protokollerini desteklemelidir.
Veri depolama sisteminin söz konusu protokolleri desteklemesi için gerekli
lisanlar ile teklif edilmelidir.
3.2.8.
Teklif edilecek harici depolama birimi üzerinde iSCSI, NFS ve CIFS bağlantısı için
toplamda en az 8 adet 10/100/1000 UTP ethernet portu ve sunucu bağlantısı için
her bir denetleyicide en az 40 Gbps olacak şekilde toplamda en az 80 Gbps
bandgenişliği sağlayacak FC veya 10G veya IB protokolünde fiber bağlantı
ucu/uçları bulunmalıdır. Yedekli sunucu bağlantısı için switch gerekmesi
durumunda yedekli olarak sağlanacaktır.
3.2.9.
Harici depolama sistemi üzerinde en az iki denetleme birimi bulunmalı ve
bulunan disk denetleme birimlerinden her biri, sistem içerisindeki disk
çekmecelerine en az 48 Gbit/sn hızında bağlanmalıdır.
3.2.10. Disk sistemi üzerinde yedek disk tanımlanabilmelidir. Bu disk otomatik olarak
sistem içerisinde yer alan ve arızalanan herhangi bir disk yerine geçebilmelidir.
4
3.2.11. Sunucu bağlantıları için gerekli tüm kart ve kablo gibi aksesuarlar teklife dahil
edilecektir.
3.2.12. Sunucu bağlantı yollarında oluşabilecek bir kesinti durumunda, sunucu erişiminin
diğer bağlantı yoluna aktarılmasını sağlayacak yazılım verilmelidir. Bu yazılım
ücretliyse, gerekli lisanslar teklife dahil edilmelidir.
3.2.13. Teklif edilecek harici depolama sistemi üzerinde bulunan güç kaynağı ve soğutma
modülleri yedekli olmalıdır.
3.2.14. Teklif edilecek harici depolama sistemi gelecekte olası kapasite artırımlarında ek
donanım lisansı yenilemesi gerektirmemesi için sınırsız kapasitede (disk
çekmecesi lisansı, kapasite lisansı vb) lisanslanacak ve sadece disk, donanım ve
aparatları ile kapasite artırımı yapılacaktır.
3.2.15. Teklif edilen disk sistemi disk üzerinde tanımlanan hacimlerin çevrim içi
büyültülmesine olanak tanımalıdır.
3.2.16. Harici disk sistemi iki disk sistemi arasında donanımsal replikasyon
yapılabilmesine olanak tanımalıdır. Gerekli lisanslar sınırsız kapasite için veya disk
sisteminin desteklediği maksimum kapasite için teklif edilmelidir. Replikasyon
işlemi İP üzerinden çalışabilmelidir. Teklif edilen sistemde kullanılacak hem dosya
tabanlı hem de blok tabanlı hacimlerde replikasyon yapılabilmelidir.
3.2.17. Harici disk sistemi maksimum kapasite için gerekli anlık kopya 'Snap Shot'
lisansına sahip olmalıdır. Snop Shot alanlarına okuma ve yazma için erişim ve
gerektiğinde geri dönme işlemi gerçekleştirilebilmelidir. Gerekli lisanslar sınırsız
kapasite için veya disk sisteminin desteklediği maksimum kapasite için teklif
edilmelidir.
3.2.18. Harici disk sistemi Thin-provisioning özeliğine sahip olmalıdır. Gerekli olan
lisanslar disk sisteminin desteklediği maksimum kapasite için teklif edilmelidir.
3.2.19. Harici disk sisteminin tekilleştirme (deduplication) desteği olmalıdır ve kullanımı
için gerekli lisanalar hiç bir kullanım kısıtı (bağlantı sayısı, dosya sayısı, kapasite
gibi) olmaksızın verilmelidir. Harici disk sisteminin tekilleştirme desteğinin
olmaması durumunda, donanımsal veya yazılımsal olarak gerekli ilave çözüm,
yedekli olarak ve aynı şartlar çerçevesinde ayrı bir ürün olarak teklif edilecektir.
3.2.20. Harici disk sistemi, blok seviyesi erişim protokollerinden FCP ve iSCSI, dosya
temelli erişim protokollerinden NFS ve CIFS desteğine sahip olmalıdır. Söz konusu
protokollerin kullanılması için gerekli lisanslar, hiç bir kullanım kısıtı (bağlantı
sayısı, kapasite gibi) olmaksızın beraberinde verilmelidir.
3.2.21. Harici disk sisteminin, yukarıda belirtilen erişim protokollerin hepsini
desteklememesi halinde, disk sistemi önüne "gateway" koyularak çözüm
oluşturulabilecektir. Bu durumda söz konusu gateway'ler yedekli olarak teklif
edilecektir.
3.2.22. Harici disk biriminin yönetimi için grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir yazılım
bulunmalıdır. Network üzerinde bulunan bir sunucu üzerinden yönetilebilmelidir.
3.2.23. Teklif edilecek harici depolama sistemi üzerinde veri depolama sistemi yönetimi
için gerekli tüm lisanlar sınırsız kapasite olarak lisanslanacaktır.
5
3.2.24. Yönetim yazılımı grafiksel olarak performans analizi ve raporlama yapabilmelidir.
Bu özellik ilave bir yazılım veya lisans gerektiriyorsa beraberinde verilmelidir.
3.2.25. Yukarıda ki istenen teknik şartların gateway ile teklif edilebilir olanların herhangi
bir tanesinin gateway ile teklif edilmesi durumunda gateway'ler aktif-aktif çalışan
en az iki node'a sahip olmalıdır. Gatewaylerin herbiri üzerinde kaşe bellek miktarı
en az 128GB olmalıdır. Söz konusu bellek kapasitesi, DRAM tipindeki bellek
modülleri ile oluşturulmalıdır. SSD'ler ile oluşturulan alan, kaşe bellek olarak
kabul edilmeyecektir.
3.2.26.
Yukarıda ki istenen teknik şartların gateway ile teklif edilebilir olanların herhangi
bir tanesinin gateway ile teklif edilmesi durumunda, bu sistemler yük paylaşımlı
ve arıza anında bir birinin yerine geçebilecek şekilde konfigüre edilmelidir.
Standby barındıran sistemler 2+1 olarak (2 aktif 1 standby) şeklinde teklif
edilebilir.
3.3. VERİTABANI SUNUCUSU ( 2 Adet)
3.3.1. İşlemci
3.3.1.1. Teklif edilecek bütün sunucular aynı donanım üreticisine ait olacaktır.
Farklı
üreticilerden OEM lenerek verilecek ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3.3.1.2. Sözcük uzunluğu gerçek 64 bit olmalıdır.
3.3.1.3. Sunucu üzerinde fiziksel olarak en az 2 (iki) adet, her biri en az sekiz çekirdekli işlemci
bulunmalıdır.
3.3.1.4. Her bir işlemci üzerinde en az 20 MB L3 önbellek (cache) bulunmalıdır.
3.3.1.5. Her bir işlemci en az sekiz çekirdekli ve 2.2 GHz hızında hızında olacaktır.
3.3.1.6. 32 bit ve 64 bit uygulamaların çalışmalarına imkan vermelidir.
3.3.1.7. Teklif edilecek işlemci'nin End of Line (EOL) duyurusu yapılmamış olmalıdır.
3.3.2. Ana Bellek
3.3.2.1. Sunucu üzerinde en az 128 GB DDR3 1600MHz bellek bulunmalıdır.
3.3.2.2. Sunucunun toplam bellek kapasitesi takılı mevcut bellekler değişmeden aynı kasa
içerisinde en az 512 GB'a kadar artırılabilmelidir.
3.3.2.3. Bellek, okuma/yazma koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Teklif edilecek bellek
birimleri firmanın sağladığı en yüksek koruma özelliklerine sahip olacaktır.
3.3.3. Dahili Depolama Birimi
3.3.3.1. Teklif edilecek sistem SAS 2 tipini destekleyecektir.
3.3.3.2. Sunucu üzerinde dahili olarak en az 2 (iki) adet, her biri en az 600GB/10K RPM SAS-2
arayüzünü kullanan disk birimi bulunmalıdır.
3.3.3.3. Söz konusu sunucuya dahili olarak en az 4 (dört) adet disk takılabilmelidir.
3.3.3.4.
Sunucu üzerinde, en az 512MB pil korumalı önbelleğe sahip, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 ve 60
seviyelerini destekleyen RAID kartı bulunmalıdır.
3.3.3.5.
Sunucu üzerindeki diskler hot-swap özellikte olmalıdır.
3.3.3.6. Tüm SAS disk birimleri 2,5 inen' lik ve en az 10000 rpm hızında olmalıdır.
3.3.3.7.
Sistem üzerinde DVD-RW sürücü bulunmalıdır.
3.3.4. Girdi / Çıktı (l/O ) Ünitesi
3.3.4.1. Sistem üzerinde en az 4 (dört) adet PCI-E yuvası bulunmalıdır
et
1)
3.3.4.2.
3.3.4.3.
3.3.4.4.
3.3.4.5.
Sistemde en az 4 adet 100/1000/10000 Base-T Gigabit Ethernet çıkışı bulunmalıdır.
Sistemde depolama sistemi bağlantısı için yedekli toplam en az 80 Gbps bandgenişliği
sağlayacak fiber bağlantı ucu bulunacaktır.
Sistem üzerinde en az 6 adet USB 2.0 çıkışı bulunmalıdır.
Sistem üzerinde, sistemin uzaktan açılıp kapatılabilmesini sağlayacak yukarıdaki
istenen ethernet çıkışlarının dışında üzerinde ayrı bir ethernet çıkışı ve seri çıkış
bulunan uzaktan yönetim kartı bulunacaktır. Sunucunun bu kart ile uzaktan
yönetilebilmesi için ilave bir yazılım veya lisans gerekiyorsa, desteklenen tüm
fonksiyonları sağlayabilecek nitelikte, sunucu ile birlikte teklif edilmelidir.
3.3.5. Kasa ve Güç Kaynakları
3.3.5.1. Teklif edilecek sunucu rack tipi ve en fazla 2U yüksekliğinde olacaktır.
3.3.5.2. Sistemde bulunan güç üniteleri ve fanlar yedekli ve hot-swap olacaktır.
3.3.6. Grafik kartı
3.3.6.1. Sunucuda bir adet on-board grafik kartı bulunacaktır.
3.3.7. İşletim Sistemi
3.3.7.1. Teklif edilen sunucu RedHat, Linux, Windows 2008, Vmware, Oracle VM ve 64 bit Unix
işletim sistemlerini desteklemelidir.
3.3.7.2. 64 bit Unix işletim sisteminin lisansları / bakım ve destek hizmetleri işletim sistemi
üreticisinden temin edilecektir.
3.4. UYGULAMA SUNUCULARI (2 Adet)
3.4.1. İşlemci
3.4.1.1. Teklif edilecek bütün sunucular aynı donanım üreticisine ait olacaktır.
Farklı
üreticilerden OEM lenerek verilecek ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3.4.1.2. Sözcük uzunluğu gerçek 64 bit olmalıdır.
3.4.1.3. Sunucu üzerinde fiziksel olarak en az 2 (iki) adet, her biri en az altı çekirdekli işlemci
bulunmalıdır.
3.4.1.4. Her bir işlemci üzerinde en az 15MB L3 önbellek (cache) bulunmalıdır.
3.4.1.5. Her bir işlemci en az altı çekirdekli ve 2.5 GHz hızında hızında olacaktır.
3.4.1.6. 32 bit ve 64 bit uygulamaların çalışmalarına imkan vermelidir.
3.4.1.7. Teklif edilecek işlemci'nin End of Line (EOL) duyurusu yapılmamış olmalıdır.
3.4.2. Ana Bellek
3.4.2.1. Sunucu üzerinde en az 64 GB DDR3 1600MHz bellek bulunmalıdır.
3.4.2.2. Sunucunun toplam bellek kapasitesi takılı mevcut bellekler değişmeden aynı kasa
içerisinde en az 512 GB'a kadar artırılabilmelidir.
3.4.2.3. Bellek, okuma/yazma koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Teklif edilecek bellek
birimleri firmanın sağladığı en yüksek koruma özelliklerine sahip olacaktır.
3.4.3. Depolama Birimleri
3.4.3.1. Teklif edilecek sistem SAS 2 tipini destekleyecektir.
M.
/
2)
3.4.3.2.
3.4.3.3.
3.4.3.4.
3.4.3.5.
3.4.3.6.
3.4.3.7.
Sunucu üzerinde dahili olarak en az 2 (iki) adet, her biri en az 600GB/10K RPM SAS-2
arayüzünü kullanan disk birimi bulunmalıdır.
Söz konusu sunucuya dahili olarak en az 4 (dört) adet disk takılabilmelidir.
Sunucu üzerinde, en az 512MB pil korumalı önbelleğe sahip, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 ve
60 seviyelerini destekleyen RAID kartı bulunmalıdır.
Sunucu üzerindeki diskler hot-swap özellikte olmalıdır.
Tüm SAS disk birimleri 2,5 inch' lik ve en az 10000 rpm hızında olmalıdır.
Sistem üzerinde DVD-RW sürücü bulunmalıdır.
3.4.4. Girdi/Çıktı (I/O) Ünitesi
3.4.4.1. Sistem üzerinde en az 4 (dört) adet PCI-E yuvası bulunmalıdır
3.4.4.2. Sistemde en az 4 adet 100/1000/10000 Base-T Gigabit Ethernet çıkışı bulunmalıdır.
3.4.4.3. Sistem üzerinde en az 6 adet USB 2.0 çıkışı bulunmalıdır.
3.4.4.4. Sunucu üzerinde, sistemin uzaktan açılıp kapatılabilmesini sağlayacak yukarıdaki
istenen ethernet çıkışlarının dışında üzerinde ayrı bir ethernet çıkışı ve seri çıkış
bulunan uzaktan yönetim kartı bulunacaktır. Sunucunun bu kart ile uzaktan
yönetilebilmesi için ilave bir yazılım veya lisans gerekiyorsa, desteklenen tüm
fonksiyonları sağlayabilecek nitelikte, sunucu ile birlikte teklif edilmelidir.
3.4.5. Kasa ve Güç Kaynakları
3.4.5.1. Teklif edilecek sunucu rack tipi ve en fazla 2U yüksekliğinde olacaktır.
3.4.5.2. Sistemde bulunan güç üniteleri ve fanlar yedekli ve hot-swap olacaktır.
3.4.6. Grafik kartı
3.4.6.1. Sunucuda bir adet on-board grafik kartı bulunacaktır.
3.4.7. İşletim Sistemi
3.4.7.1. Teklif edilen sunucu RedHat, Linux, Windows 2008, Vmware, Oracle VM ve 64 bit Unix
işletim sistemlerini desteklemelidir.
3.4.7.2. 64 bit Unix işletim sisteminin lisansları / bakım ve destek hizmetleri işletim sistemi
üreticisinden temin edilecektir.
3.5. RAPORLAMA SUNUCUSU (1 Adet)
3.5.1. İşlemci
3.5.1.1. Teklif edilecek bütün sunucular aynı donanım üreticisine ait olacaktır.
Farklı
üreticilerden OEM lenerek verilecek ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3.5.1.2. Sözcük uzunluğu gerçek 64 bit olmalıdır.
3.5.1.3. Sunucu üzerinde fiziksel olarak en az 2 (iki) adet, her biri en az altı çekirdekli işlemci
bulunmalıdır.
3.5.1.4. Her bir işlemci üzerinde en az 15MB L3 önbellek (cache) bulunmalıdır.
3.5.1.5. Her bir işlemci en az altı çekirdekli ve 2.5 GHz hızında hızında olacaktır.
3.5.1.6. 32 bit ve 64 bit uygulamaların çalışmalarına imkan vermelidir.
3.5.1.7. Teklif edilecek işlemci'nin End of Line (EOL) duyurusu yapılmamış olmalıdır.
3.5.2. Ana Bellek
3.5.2.1. Sunucu üzerinde en az 64 GB DDR3 1600MHz bellek bulunmalıdır.
3.5.2.2. Sunucunun toplam bellek kapasitesi takılı mevcut bellekler değişmeden aynı kasa
içerisinde en az 512 GB'a kadar artırılabilmelidir.
3.5.2.3. Bellek, okuma/yazma koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Teklif edilecek bellek
birimleri firmanın sağladığı en yüksek koruma özelliklerine sahip olacaktır.
3.5.3. Depolama Birimleri
3.5.3.1. Teklif edilecek sistem SAS 2 tipini destekleyecektir.
3.5.3.2. Sunucu üzerinde dahili olarak en az 2 (iki) adet, her biri en az 600GB/10K RPM SAS-2
arayüzünü kullanan disk birimi bulunmalıdır.
3.5.3.3. Söz konusu sunucuya dahili olarak en az 4 (dört) adet disk takılabilmelidir.
3.5.3.4. Sunucu üzerinde, en az 512MB pil korumalı önbelleğe sahip, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 ve
60 seviyelerini destekleyen RAID kartı bulunmalıdır.
3.5.3.5.
Sunucu üzerindeki diskler hot-swap özellikte olmalıdır.
3.5.3.6. Tüm SAS disk birimleri 2,5 inch' lik ve en az 10000 rpm hızında olmalıdır.
3.5.3.7. Sistem üzerinde DVD-RW sürücü bulunmalıdır.
3.5.4. Girdi/Çıktı (I/O) Ünitesi
3.5.4.1. Sistem üzerinde en az 4 (dört) adet PCI-E yuvası bulunmalıdır
3.5.4.2. Sistemde en az 4 adet 100/1000/10000 Base-T Gigabit Ethernet çıkışı bulunmalıdır.
3.5.4.3. Sistem üzerinde en az 6 adet USB 2.0 çıkışı bulunmalıdır.
3.5.4.4. Sunucu üzerinde, sistemin uzaktan açılıp kapatılabilmesini sağlayacak yukarıdaki
istenen ethernet çıkışlarının dışında üzerinde ayrı bir ethernet çıkışı ve seri çıkış
bulunan uzaktan yönetim kartı bulunacaktır. Sunucunun bu kart ile uzaktan
yönetilebilmesi için ilave bir yazılım veya lisans gerekiyorsa, desteklenen tüm
fonksiyonları sağlayabilecek nitelikte, sunucu ile birlikte teklif edilmelidir.
3.5.5. Kasa ve Güç Kaynakları
3.5.5.1. Teklif edilecek sunucu rack tipi ve en fazla 2U yüksekliğinde olacaktır.
3.5.5.2. Sistemde bulunan güç üniteleri ve fanlar yedekli ve hot-swap olacaktır.
3.5.6. Grafik kartı
3.5.6.1. Sunucuda bir adet on-board grafik kartı bulunacaktır.
3.5.7. İşletim Sistemi
3.5.7.1. Teklif edilen sunucu RedHat, Linux, Windows 2008, Vmware, Oracle VM ve 64 bit Unix
işletim sistemlerini desteklemelidir.
3.5.7.2. 64 bit Unix işletim sisteminin lisansları / bakım ve destek hizmetleri işletim sistemi
üreticisinden temin edilecektir.
3.6. KABİNET
3.6.1.
Teklif edilecek sistemlerin barındırılması için sunucu ve harici depolama birimi
üreticisine ait en az 42 U yüksekliğinde bir kabinet teklif edilecektir.
9
9t
3.6.2.
Teklif edilecek kabinet üzerinde yedekli ve her biri en az 20 kVA gücünde PDU
birimleri bulunacaktır.
3.6.3.
Teklif edilecek kabinete ait ön ve arka kapaklar pasif havalandırma verimini
artırmak amacı ile perfore yapıda olacaktır.
3.6.4.
Teklif edilecek kabinet in ön ce arka kapakları kilitlenebilir olacaktır.
3.7. DİĞER HUSUSLAR
3.7.1.
Teklif edilen marka/markaların tamamının mutlaka Türkiye'de yerleşik ofisi
bulunacaktır.
3.7.2.
Teklif veren firma, ISO 9001:2008 kalite belgesine sahip olacaktır. İlgili belge teklif
ile birlikte sunulacaktır.
3.7.3.
Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip yerleşik ofisi
bulunacaktır. İlgili belge teklif ekinde belgelenecektir.
3.7.4.
Teklif veren firma bu ihale kapsamında teklif etmiş olduğu ürünler için, üretici
tarafından verilmiş satış yetki belgesini teklif ekinde sunacaktır.
3.7.5.
Bu şartname kapsamında temin edilecek tüm donanım ve donanım ürünlerine ait
yazılım ürünlerinin kurulumları yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.
3.7.6.
Teknik Şartname ile alımı yapılacak bütün donanım ve ek donanımların kurulum
ve konfigürasyonları Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)
Koordinatörlüğü tarafından bildirilecek Ankara Üniversitesi Yerleşkesi'nde
belirtilen yerde yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.7.7.
Firma, tüm donanım ve ürünlerin kurulumunu gerçekleştirecek, gerekli eğitimleri
ücretsiz verecek ve çalışır durumda teslim edecektir.
3.7.8.
Her kalem parça, orijinal ambalajı içerisinde, her türlü darbe ve hasara karşı tüm
önlemler alınmış olarak gönderilecek ve teslim edilecektir.
3.7.9.
Kontrol, muayene ve testler idarenin belirleyeceği teknik heyetin gözetiminde
sistemin kurulduğu mahalde bilfiil icra ettirilecektir.
3.7.10. Kontrol ve muayenelerde doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici
firma sorumlu olacaktır.
3.7.11. Yüklenici firma, muayeneler sırasında gözlemci bulunduracak ve gözlemci
muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde muayene raporu firma
tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.
3.7.12. Teklif edilecek sunucular, kabinet ile veri depolama birimi ve bunlara ilişkin tüm
donanım ve yazılım ürünleri en az 3 (üç) yıl yerinde 7x24, parça dahil üretici firma
garantisine sahip olacaktır. Olası arızaların yaşanması durumunda arızaya
müdahale süresi en fazla 4 (dört) saat olacak ve sistemin kesintisiz çalışması
sağlanacaktır.
10
3.7.13. Yüklenici garanti süresi içerisindeki bakım-onarım, değişim hizmetlerini ücretsiz
olarak sürdürecektir.
3.7.14. Bu şartnamede temin edilen ürünlerde garanti kapsamı belirtilmeyenler TSE
standartlarında garanti kapsamı taşımalıdır.
3.7.15. Malzeme, işçilik ve Yüklenici'nin diğer kusurlarından kaynaklanan arıza veya
yetersizliği giderme ile ilgili masraflar (nakliye, sigorta, mal bedeli, vb. dahil)
Yüklenici'ye ait olacaktır.
3.7.16. Garanti altındaki arızalı ürünlerin kullanıldığı yerden teslim alınıp tamir edilerek
tekrar kullanıcıya teslim edilmesi arasındaki tüm işlemlerin maliyeti, sorumluluğu
ve riski Yüklenici'ye ait olacaktır.
3.7.17. Ödeme işlemleri İdari Şartname ve Sözleşmede belirtilen şartlarda yapılacaktır.
3.7.18. Bu şartnamede belirtilen sunucular ile veri depolama birimine ilişkin donanım,
ürün ve hizmetleri sözleşme imzalanma tarihinden itibaren elli (50) takvim günü
içerisinde Ankara Üniversitesi'ne teslim edilecektir.
3.7.19. YÜKLENİCİ bu şartname ile hizmet ve hizmet için gerekli donanım, ürün ve
yazılımlara ilişkin yükümlülüğünü zamanında yerine getirmediği, Ankara
Üniversitesi tarafından kendisine yazılı olarak bildirildiğinde söz konusu eksikliği
onbeş (15) gün içerisinde gidermek ile yükümlüdür.
3.7.20. Cezalı sürenin onbeş (15) güne ulaşması durumunda Ankara Üniversitesi, cezalı
süreyi uzatma hakkına sahiptir. Ankara Üniversitesi onbeş (15) günlük cezalı süre
sonunda işin feshedilmesine karar verebilir.
11
Download