Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa, sair

advertisement
Sorularlarisale.com
Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa, sair âzâ
vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Bu
cümlesini açıklar mısınız, tıpta bu olay nasıl olmaktadır?
Bu cümledeki ifadeleri üç tarzda anlamak mümkündür.
Birinci Tarz: Azaların hastalık esnasında bir birinin imdadına koşması, daha çok
müteessir olması anlamındadır. Yani nasıl insanın dişi sızlasa, bütün azaları rahatsız
olur, keyif alamaz hale gelir. Aynı şekilde, vücudun her hangi bir azası hasta olsa,
diğer azaları da rahatsız eder, keyiften düşürür, kendi ile meşgul eder.
İkinci Tarz: Tıbbi olarak, vücudun herhangi bir yeri hastalanıp yaralansa, vücutta
bulunan bütün akyuvarlar ve alyuvarlar namındaki yapıcı ve koruyucu hücrelerin
yaralı azanın imdadına koşmasıdır. Bu olay tıpta, savunma mekanizması olarak
adlandırılıyor. Yani insanın vücudu; bir takım ruhu ile çalışıp, öylece hareket
ediyorlar.
Üçüncü tarz: İnsanın psikolojik olarak yaralı azasına konsantre olmasıdır. Böyle
olunca, insanın kendisi bütün azalarını yaralı ve hasta azasının emrine sevk ve idare
eder. Nasıl bir anne ve baba evladının başına bir iş gelince, bütün diğer çocukları ile
beraber onun imdadına koşar, seferber olur. Aynen bunun gibi, insan da diğer bütün
azalarını hasta azalarının emrine tahsis eder. Mesela kol kırılsa; akıl, göz, kulak gibi
diğer azaların tümü kolun iyileşmesine odaklanır ve onun tedavisine dikkat kesilir.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download