13 Mart 2013 tarihli 20. Toplantı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği

advertisement
13 Mart 2013 tarihli 20. Toplantı
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Komisyon Başkanı Kocaeli Milletvekili Azize
Sibel GÖNÜL başkanlığında 18 üyenin katılımıyla 13 Mart 2013 Çarşamba günü saat
11.00’de TBMM Ana Bina 2. Kat 248 No’lu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Toplantı
Salonu’nda toplanmıştır.
TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu’na sunulmak üzere TBMM İçtüzüğü hakkında
görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. İçtüzük görüş ve öneri taslağında yer alan 28. maddenin
tekrar gözden geçirilerek “Komisyon toplantılarına devam etmeyen komisyon üyesinin
üyeliği partisinin talebi ile değil üyesi olduğu komisyon kararı ile düşmelidir.” ile aynı
taslağın 30’uncu maddesinin değiştirilmesi gerektiği, “Komisyon toplantılarında hükümeti
sadece bakan veya müsteşar temsil etmelidir.” önerisinin kaldırılarak öneri ve görüş taslağının
Meclis Başkanlığı’na sunulmasına karar verilmiştir. Bunun dışında İçtüzük görüş ve öneri
taslağı ile ilgili olarak; Taslakta yer alan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun TBMM
İçtüzüğü’ne 17. Komisyon olarak eklenmesinin önemi ile Komisyonlara üye belirlenmesi
aşamasında cinsiyet kotasının konularak kadın üyelerin sayısının arttırılması gerektiği
vurgulanmıştır. “Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” konulu panel ve plaket töreni
hakkında görüşme yapılmıştır. Komisyonun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte
saha ve anket çalışmaları yapması gerekliliği ifade edilmiştir.
Download