Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Maliye Politikası Bölüm/Program

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Maliye Politikası
Kredi
5
Yıl-Dönem
2012-2013/Güz
Bölüm/Program/ABD
Kamu Yönetimi
Ders Kodu
Ders Düzeyi
İKT
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Derya YAYMAN ([email protected])
Saatler/Kredi
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma.
Ders Amaçları: Dersin amacı maliye politikasının ekonomik kalkınma süreci içindeki önemini belirlemek, ekonomik
sorunlara maliye politikası araçları ile çözüm bulmaya çalışmaktır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar: Klasik Yaklaşım, Keynesyen Yaklaşım,
Monetarist Yaklaşım, Yeni Klasik Makro İktisat, Arz Ekonomisi Yaklaşımı, Post Keynesyen
Yaklaşım
Maliye Politikası: Tanımlamalar: Maliye Politikasının Amaçları, Araçları, Etkilerinin Ölçülmesi,
Sınırları.
Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Maliye Politikası İşlemlerinin Gelir
Düzeyi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Keynesyen Model
Kapalı Bir Ekonomide Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para Ve Maliye Politikasının Nisbi
Etkinliği
Açık Bir Ekonomide Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para Ve Maliye Politikasının Nisbi
Etkinliği
VI. Hafta
İstikrar Politikaları: İradi Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
VII. Hafta
Enflasyon Ve Maliye Politikası: Nedeni, Seçenek Açıklamalar
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası: Keynesyen Çözüm 1
X. Hafta
Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası: Keynesyen Çözüm 2
XI. Hafta
XII. Hafta
XIII. Hafta
Stagflasyon Ve Maliye Politikası: Stagfasyona İlişkin Seçenek Açıklamalar, Stagflasyonla Nasıl
Mücadele Edilebilir?
Bütçe Açığı Sorunu: Bütçe Açığının Etkilerine İlişkin Tartışmalar, Keynesyen Yaklaşım, Neo Klasik
Yaklaşım, Ricardian Yaklaşım, Bütçe Açığı Ve Enflasyon, Faiz Oranları Ödemeler Dengesi İlişkisi
Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Ekonomik Kalkınmada Kamu
Kesiminin Önemi, Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Kalkınma, Kamu Gelirleri Ve Ekonomik
Kalkınma.
XIV. Hafta
Ekonomik Kalkınmada Vergileme Karşısında Borçlanma, Kalkınmanın Enflasyonist Finansmanı
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;
1. Maliye politikası ile ilgili kavramsal çerçeveyi bilir.
2. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin temel tartışmaları yorumlar.
3. Maliye politikasının temel makro politikalarla ilişkisini kavrar.
4. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının etkisini ifade eder.
5. Ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede maliye politikası araçlarını bilir.
6. Uygulanabilecek politika araçlarını ifade eder.
7. Türkiye ve dünyada uygulanan maliye politikaları hakkında analiz yapar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Eren KARAOĞULLARI, Maliye Politikası, Agon Yayınevi, Ankara, 2011.
Önerilen Kaynaklar:
Besim Bülent BALİ, Kurala Bağlı Maliye Politikaları ve AB Uygulamaları, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Abuzer PINAR, Maliye Politikası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.
Sevim GÖRGÜN, Maliye Politikası Ders Notları, İstanbul, 2001.
Vural Fuat SAVAŞ, İktisadın Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2000.
Ön/Yan Koşulları:
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards